Chat with us, powered by LiveChat

Akcje Benefit Systems przypuszczają pierwszy atak na lukę bessy

Skomentuj artykuł

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Benefit Systems przedstawił prognozy na 2019 rok, które wskazywały na istotne pogorszenie wyników finansowych w relacji do 2018 roku. Inwestorzy zareagowali bardzo nerwowo na tę informację, a kurs akcji otworzył się ponad 16-procentową luką spadkową. Po blisko pięciu miesiącach byki pierwszy raz podjęły próbę domknięcia luki.

 

Przypominamy, że spółka w prognozach na 2019 rok wskazała, że spadek zysku operacyjnego może mieścić się w granicy 5-10% rdr, natomiast spadek zysku brutto w granicy 30-40% rdr. Tylko na sesji po publikacji prognozy finansowej kurs akcji Benefit Systems spadł o blisko 24%, do 692 zł. Dwa tygodnie później notowania wyznaczyły lokalny dołek na poziomie 484 zł, co oznaczało przecenę o blisko 47% od publikacji prognozy.

 

Dzisiaj w pierwszych minutach sesji na walorach spółki miały miejsce duże wymiany, które pierwszy raz naruszyły lukę bessy 760 zł – 908 zł z kwietnia bieżącego roku. Do godziny 13:00 obroty przekroczyły 13 mln zł. Jednak wygląd wykresu daje sporo sygnałów ostrzegawczych. Po porannych transakcjach kurs akcji zanurkował i w połowie sesji na wykresie wyrysowała się spadająca gwiazda. Jednocześnie od dołka z maja bieżącego roku kurs akcji porusza się w kanale wzrostowym i właśnie przetestował jego górne ograniczenie. Z kolei oscylator RSI 14-dniowy osiągnął wysoki pułap 72 punktów, co wskazuje na wykupienie. Wreszcie, dolne ograniczenie luki spadkowej stanowi rolę istotnego oporu. Natomiast poziomy wsparcia można wyznaczyć w okolicach 660 zł lub na dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego, które obecnie przebiega w okolicach 610 zł.

 

Benefit Systems – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

W wywiadzie udzielonym serwisowi PAP Biznes w sierpniu bieżącego roku Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems, przedstawił optymistyczne oczekiwania co do kolejnych lat dla Grupy Kapitałowej. Podtrzymujemy całoroczną prognozę wyników finansowych dla spółki, jednocześnie spodziewamy się powrotu na ścieżkę wzrostu zysków już w 2020 roku. Trend aktywnego stylu życia oraz utrzymująca się dobra sytuacja gospodarcza sprzyjają sprzedaży kart sportowych, dlaczego oczekujemy kontynuacji trendów sprzedażowych z poprzedniego roku – powiedział.

 

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Benefit Systems wypracowała 735,5 mln zł przychodów (+26,4% rdr) i 183,6 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (+18,2% rdr). Kolejne pozycje rachunku zysków i strat nie są ze sobą w pełni porównywalne m.in. przez zastosowanie standardu MSSF 16. Zysk operacyjny wyniósł 69,8 mln zł (+8,0% rdr), zysk brutto 70,9 mln zł (+13,6% rdr), a zysk neto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56,1 mln zł (+22,0% rdr). Na koniec czerwca 2019 roku Grupa obsługiwała 1.332,3 tys. aktywnych kart sportowych (+21,4% rdr), z tego 1.046,5 tys. sztuk w Polsce (+13,8% rdr) i 285,7 tys. sztuk zagranicą (+60,6% rdr). 

 

Zapraszamy także do zapoznania się z raportem analitycznym z maja bieżącego roku Spółka pod lupą SII: Grupa Benefit Systems łapie zadyszkę.

 

 

Liczba aktywnych kart sportowych (tys. sztuk)

Polska – liczba aktywnych kart sportowych (tys. sztuk)

Zagranica – liczba aktywnych kart sportowych (tys. sztuk)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie