Chat with us, powered by LiveChat

Spółki z WIG20, które we wrześniu lub na początku października wypłacą dywidendę

Skomentuj artykuł
Tomasz Zajda - fotolia.com

Wrzesień za pasem, co oznacza, że sezon wypłat dywidend spółek notowanych na GPW powoli dobiega końca. W tym roku spośród 20 blue chipów, tylko 13 postanowiło podzielić się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Z kolei z tego grona spółek, jeszcze tylko 5 nie dokonało wypłaty. W ich przypadku nastąpi to we wrześniu lub na początku października.

 

Dywidenda to część zysku wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym, która decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy zostaje wypłacona posiadaczom akcji firmy. 

 

Wśród spółek, które jeszcze nie dokonały wypłaty dywidendy znajduje się CCC, Cyfrowy Polsat (druga rata), JSW, Lotos i PZU. W niektórych przypadkach jesteśmy również przed dniem dywidendy, co oznacza, że inwestorzy którzy obecnie nie posiadają akcji danej spółki, mogą je kupić i otrzymać część ubiegłorocznego zysku spółki. Należy jednak pamiętać, że ze względu na cykl rozrachunkowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określany jako „T+2” (czas od zawarcia transakcji do momentu jej zakończenia wynosi dwa dni), aby otrzymać dywidendę wypłacaną przez daną spółkę, należy nabyć jej akcje najpóźniej dwie sesje przed dniem ustalania prawa do dywidendy (dzień dywidendy).

Oczekiwanie na wypłatę

W przypadku Cyfrowego Polsatu, JSW i PZU, dzień dywidendy był wcześniej, co oznacza, że sporządzono już listę akcjonariuszy, do których trafi dywidenda z ubiegłorocznego zysku. 

 

W przypadku Cyfrowego Polsatu dzień dywidendy ustalono na 1 lipca. Decyzję w sprawie podziału zysku walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło 25 czerwca. Zdecydowano m.in. że wypłata zostanie dokonana w dwóch transzach, z czego pierwsza została wypłacona 3 lipca (0,45 zł na akcję), a druga zostanie wypłacona 1 października (0,48 zł na akcję). Łącznie posiadacz jednej akcji otrzyma 0,93 zł. 

 

Stosunkowo niedawno miał miejsce dzień dywidendy JSW i PZU. Przypadał on odpowiednio na 27 sierpnia i 14 sierpnia. Z kolei wypłaty zostaną dokonane odpowiednio 10 września i 5 września. Akcjonariusze węglowej spółki otrzymają 1,71 zł na akcję, a właściciele akcji największego działającego w Polsce ubezpieczyciela dostaną 2,80 zł dywidendy na akcję.

 

Spółki z WIG20, które wypłacą dywidendę we wrześniu lub na początku października 2019 roku

Spółka Dywidenda na akcję Dzień dywidendy Dzień wypłaty
Cyfrowy Polsat* 0,48 zł 1 lipca 1 października
JSW 1,71 zł 27 sierpnia 10 września
PZU 2,80 zł 14 sierpnia 5 września
CCC 0,48 zł 17 września 1 października
Lotos 3,00 zł 12 września 27 września

*II transza (razem z pierwszą posiadacz jednej akcji otrzyma 0,93 zł na akcję)

Źródło: SII na podstawie raportów bieżących spółek

Szansa na otrzymanie dywidendy

Spółki w przypadku których dzień dywidendy dopiero nastąpi to CCC oraz Grupa Lotos. Producent i dystrybutor obuwia wypłaci swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,48 zł na akcję, co przy kursie ze środowego zamknięcia daje stopę dywidendy na poziomie 0,39 procent - stopa dywidendy to iloraz wartości dywidendy przypadającej na akcję do ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki. Dzień dywidendy CCC zaplanowano na 17 września, a dzień wypłaty nastąpi 1 października.

 

Dzień dywidendy Grupy Lotos będzie miał miejsce 12 września, a dzień jej wypłaty ustalono na 27 września. Spółka wypłaci 3 zł posiadaczowi każdej akcji, co przy kursie zamknięcia ze środowej sesji da stopę dywidendy na poziomie 3,72 procent.

 

Więcej na temat dywidend mówimy w najnowszym odciunku podcastu Echa Rynku #240

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie