Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Unimot. Spółka widzi pozytywny wpływ przejęcia części klientów Onico

Skomentuj artykuł
rcfotostock - fotolia.com, Unimot S.A.

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 roku oraz plany na przyszłość były tematem czatu inwestorskiego Grupy Unimot, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. - Widzimy pozytywny wpływ na nasze wyniki z tytułu m.in. przejęcia części klientów Onico - mówił Marek Moroz, wiceprezes zarządu ds. finansowych Grupy Unimot. Dodał również, że ponad 50-procentowy wzrost przychodów w lipcu rok do roku wynika zarówno ze wzmożonego popytu od naszych dotychczasowych klientów, ale również z przejęcia dotychczasowych wolumenów Onico.

 

Unimot wypracował 24,516 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W analogicznym okresie roku poprzedniego spółka odnotowała stratę netto na poziomie 9,489 mln zł. Jeden z uczestników czatu zapytał o wielkość oszczędności znalezionych przez spółkę w toku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

 

- W skali całego roku oszczędności wynoszą ponad 13 mln zł. Częścią programu restrukturyzacyjnego była również sprzedaż biznesu butli LPG (marzec-czerwiec 2019), w wyniku której odeszło ok. 20 osób. Zarząd dąży do tego, aby w trakcie całego 2019 roku zachować wysoką dyscyplinę kosztową - mówił Marek Moroz, wiceprezes Unimotu. 

 

Na pytanie dotyczące problemów, na które spółka natknęła się na początku ubiegłego roku prezes odpowiedział, że kłopoty te nie miały miejsca w poprzednich latach i z perspektywy spółki mają charakter incydentalny. 

 

W odniesieniu do danych finansowych padło również pytanie o szansę kolejnej korekty prognoz finansowych.

 

- W sierpniu bieżącego roku podnieśliśmy prognozę o ponad 30 procent do poziomu 46,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej. Rzeczywiście widzimy pozytywny wpływ na nasze wyniki z tytułu m.in. przejęcia części klientów Onico, co powinno przełożyć się na wyższe przychody w drugiej połowie roku i w konsekwencji wyższą EBITDA skorygowaną. Natomiast pamiętajmy o otoczeniu makro, jak również o wyborach parlamentarnych, dla których rynek paliwowy może być wrażliwy. Przypuszczam, iż w oparciu o wyniki trzeciego kwartału będziemy mogli ocenić czy i jak dużo jesteśmy w stanie podnieść tegoroczną prognozę - stwierdził przedstawiciel zarządu.

 

Unimot - wykres kursu akcji
Unimot - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Padło również pytanie o rekordowe przychody z lipca tego roku, jednakże wiceprezes Moroz odpowiedział, że premia lądowa była podobna do tej z drugiego kwartału, a sierpniu widoczna jest lekka poprawa. Z kolei przy okazji kolejnego pytania dowiedzieliśmy się, że ponad 50-procentowy wzrost przychodów w lipcu rok do roku wynika zarówno ze wzmożonego popytu od naszych dotychczasowych klientów, ale również z przejęcia dotychczasowych wolumenów Onico - mówił Moroz.

Onico

Inwestorów interesowały również inne kwestie związane pośrednio z firmą Onico. Jeden z uczestników czatu pytał o opłacalność transakcji zakupu oleju przejętego przez ING Bank Śląski.

 

- Transakcja dla nas ma charakter operacyjnego zakupu towaru. Jej opłacalność ocenimy po dokonaniu sprzedaży tego wolumenu - mówił wiceprezes.

 

W temacie dotyczącym Onico, Marek Moroz mówił, że zgodnie z wcześniejszym komunikatem, Unimot przejął 11-osobowy zespół asfaltów, który dotychczas pracował dla Onico. Oprócz tego spółka pozyskała ostatnio nowych klientów, w tym też dotychczasowych klientów Onico. - Część z nich była już również naszymi klientami tylko zwiększyła wolumeny odbioru od nas. Ten pozytywny dla nas trend widzimy w segmentach ON i BIO, a w mniejszej skali w LPG - stwierdził Moroz.

Zespół asfaltów

Z kolei odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące segmentu asfaltów przedstawiciel zarządu powiedział, że pozyskanie zespołu asfaltowego nie wiązało się z wydatkami kapitałowymi po naszej stronie. Mamy nadzieję, iż od września nasi koledzy rozpoczną aktywną działalność handlową, a druga połowa sierpnia służy wznowieniu relacji tak z dostawcami, jak i klientami.

 

Unimot ma również nadzieję, że w przyszłym roku dział asfaltów będzie miał około 10-procentowy udział w tym rynku w Polsce. Na rodzimym rynku 80 procent dostaw zaspokajanych jest przez krajowych producentów, a według szacunków spółki, roczna konsumpcja tego materiału w Polsce to około 1 mln ton.

Dywizja gazowa i Tankuj 24

- Dlaczego spółka wyzbywa się sporej części dywizji gazowej? Wcześniej roztaczaliście dość pozytywne plany wokół tego biznesu? - pytał jeden z inwestorów.

 

- W segmencie gazu ziemnego chcemy się koncentrować na wybranych aktywach. Dlatego dalej będziemy rozwijali się głównie poprzez spółkę Unimot System zajmującą się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego, której sytuacja operacyjno-finansowa uległa od połowy 2018 roku znacznej poprawie. Umożliwi to naszemu segmentowi gazu ziemnego generowanie dodatniej EBITDA, która będzie pozytywnie kontrybuowała do EBITDA całej Grupy Unimot. Działanie jest zgodne z naszą Strategią na lata 2018-2023 - podkreślił Marek Moroz, podczas czatu inwestorskiego.

 

Na pytanie o projekt Tankuj 24 wiceprezes odpowiedział, że spółka w związku z nim dokonała w 2018 roku odpisu w wysokości około miliona złotych.

AVIA

Unimot pod marką AVIA rozwija w Polsce sieć stacji paliw. Na pytanie o rozwój zagraniczny tej części działalności wiceprezes Moroz odpowiedział: Sieć stacji benzynowych pod marką AVIA rozwijamy wyłącznie w Polsce i na Ukrainie. Na rynku chińskim oraz na Ukrainie sprzedajemy oleje silnikowe pod marką AVIA. Nie planujemy w tym momencie rozwoju sieci AVIA poza powyższymi krajami.

 

- Unimot dostarcza ok. 75 procent całego wolumenu ON sprzedawanego na stacjach sieci AVIA. Dostarczamy również LPG oraz produkty pozapaliwowe - dodał przedstawiciel zarządu.

 

Padło również pytanie o program otwierania nowych stacji należących do Unimot i franczyznowych.

 

- W drugim kwartale bieżącego roku nastąpił przegląd wyników całej naszej sieci AVIA. Zrezygnowaliśmy ze współpracy z kilkoma parynerami, a w to miejsce pozyskaliśmy kilku nowych, także liczba stacji w sieci jest na podobnym poziomie tj. 46 stacji. Unimot jest nadal bardzo zainteresowany dalszym rozwojem sieci, natomiast większą uwagę będziemy przykładać do jakości pozyskiwanych stacji (mierzonych wolumenem sprzedaży ON), a nie parametrem liczby stacji - mówił Marek Moroz.

 

- W Polsce i na Ukrainie model naszego działania jest odmienny. Na Ukrainie koncentrujemy się na franczyzie stacji AVIA i opłatach z tego tytułu. Natomiast nie hurtujemy tam dieslem. W Polsce naszą kluczową działalnością jest import i działalność hurtowa w dieslu. Sieć AVIA służy przede wszystkim zapewnieniu wysokiego i stabilnego poziomu odbioru paliw - dodał wiceprezes.

 

Zobacz, jak czat inwestorski ze spółką Unimot zapowiadalśmy na twitterze

 

Plany dotyczące liczby stacji do 2023 roku są jednak dość ambitne. Według informcji przekazanej przez Marka Moroza, planowany jest rozwój organiczny, ale spółka stale przygląda się również dostępnym projektom akwizycyjnym. 

 

W kwestii rozwoju na rynku chińskim, spółka w najbliższej perspektywie nie zamierza budować tam stacji benzynowych. Unimot jest jednak obecny na tym rynku.

 

- Póki co znaleźliśmy lokalnych partnerów, przekonaliśmy ich do współpracy i dostarczyliśmy pierwsze zamówienia na oleje silnikowe AVIA. Teraz czekamy jak nowe produkty przyjmie rynek i od tego uzależniamy kolejne działania - mówił Marek Moroz.

Branża oraz jej przyszłość

Inwestorzy pytali również o wpływ wahań cen ropy naftowej na światowych giełdach, na działalność spółki, na co wiceprezes Moroz odpowiedział: Spadki cen ropy naftowej generalnie wpływają pozytywnie na naszą działalność.

 

- Jak Unimot widzi wieloletnią perspektywę rynku diesla, szczególnie w dobie bardzo dynamicznego rozwoju samochodów elektrycznych. Co stanie się ze spółką za np. 5 czy 10 lat? Czy państwa przemyślenia w budowaniu strategii wybiegają aż tak daleko? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Zgodnie z naszą strategią obowiązującą do roku 2023 nie widzimy większych zagrożeń dla poziomu konsumpcji diesla w Polsce. Co więcej, uważamy, że konsumpcja krajowa diesla będzie się dalej rozwijała wraz ze wzrostem PKB - tłumaczył przedstawiciel zarządu.

Inwestycje

Pojawiło się również pytanie o inwestycje w blinkee.city.

 

- W blinkee.city mamy 20 procent udział oraz porozumienie z pozostałymi wspólnikami o potencjalnym wspólnym wyjściu z inwestycji za kilka lat. Z tego punktu widzenia jest to inwestycja kapitałowa. Natomiast bardzo cieszymy się, iż dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich udziałowców ostatnie miesiące bardzo zdynamizowały przychody spółki, także nasze wewnętrzne budżetowe założenia na 2019 powinny zostać wykonane - mówił Moroz.

 

Według danych przekazanych podczas czatu, spółka w ramach blinkee.city zainwestowała dotychczas 2 mln zł w zakup nowych udziałów oraz 7,5 mln zł w otwartą linię finansowania.

 

Padło również pytanie o inwestycje spółki w fotowoltaikę na co wiceprezes odpowiedział: Nasza aktywność w zakresie fotowoltaiki polega na obsłudze np. w zakresie bilansowania i odkupu energii elektrycznej od istniejących farm fotowoltaicznych (spółka Tradea). Dodatkowo, Unimot Energia i Gaz zajmuje się pozyskiwaniem klientów biznesowych dla jednej z firm instalującej panele fotowoltaiczne otrzymując z tego tytułu prowizje. Grupa Unimo nie planuje budowy własnych farm fotowoltaicznych.

Dywidenda

Z kolei na pytanie o możliwość wypłaty dywidendy przez spółkę otrzymaliśmy podczas czatu następujące informacje: Zgodnie z polityką dywdendową, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30 procent z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie