Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Tauronu. „Prognozy zakładają dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2”

Skomentuj artykuł
tobago77 - fotolia.com / Tauron Polska Energia

Głównym tematem czatu inwestorskiego Tauronu było omówienie wyników grupy za pierwszy kwartał 2019 roku. Na pytania inwestorów odpowiadał Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia. Według prognoz spółki, koszt uprawnień do emisji CO2 nadal będzie rósł, ale dynamika wzrostu nie będzie tak wysoka, jak w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Pierwsze pytanie zadane przez inwestora podczas czatu dotyczyło wyników poszczególnych segmentów działalności Tauronu oraz poziomu satysfakcji spółki z wypracowanych przez nie wyników. 

 

- Podstawowym segmentem działalności, który przynosi największe i stabilne zyski jest segment Dystrybucja. Ma on też największy udział w łącznej EBITDA Grupy Tauron, który po pierwszym kwartale osiągnął poziom 56 procent - mówił Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron.

 

Pojawił się również temat zadłużenia spółki na koniec pierwszego kwartału tego roku.

 

- Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec pierwszego kwartału 2019 roku osiągnął 2,74x. Sytuacja finansowa Grupy Tauron jest stabilna, co w ostatnim czasie potwierdziła agencja Fitch Ratings podtrzymując długoterminowy rating na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Nie zakładamy rolowania obligacji o wartości 1,75 mld zł, których termin wykupu przypada na listopad 2019 roku - tłumaczył Marek Wadowski podczas czatu inwestorskiego.

Więcej środków na inwestycje

Jeden z inwestorów zauważył również, że spółka w pierwszym kwartale tego roku wydała na inwestycje o 20 procent więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. - Na jakie projekty środki te zostały przeznaczone? - pytał inwestor biorący udział w czacie inwestorskim.

 

- Nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale 2019 roku sięgnęły 727 mln zł i korespondowały z harmonogramami poszczególnych projektów i przebiegiem ich prac. Podział nakładów na segmenty i projekty można znaleźć na slajdzie nr 20 prezentacji. Wspomniany wzrost odnotowany został głównie w segmencie Dystrybucja - mówił Wadowski.

 

Jak informował Tauron przy okazji publikacji wyników za 2018 rok, w sumie w tym roku nakłady inwestycyjne grupy mogą wynieść 4-5 mld zł.

 

Zobacz, jak zapowiadaliśmy czat inwestorski ze spółką Tauron Polska Energia na twitterze

 

Sztandarową inwestycją Tauronu jest obecnie nowy blok w Jaworznie. Inwestorzy pytali o termin oddania tego projektu.

 

- Blok o mocy 910 MW w Jaworznie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Zaawansowanie prac przekroczyło już 90 proc. Przeprowadzamy kolejne testy i przygotowujemy się do oddania bloku do eksploatacji w czwartym kwartale tego roku. Zakładamy, że komercyjną pracę blok rozpocznie po 20 listopada - mówił wiceprezes.

 

Jak dowiedzieliśmy się podczas czatu inwestorskiego, około 50 procent zapotrzebowania grupy na węgiel pokrywa spółka Tauron Wydobycie. Pozostałe zapotrzebowanie pochodzi z rynku, w tym największym dostawcą jest PGG.

 

Na pytanie o termin wyłączenia bloków węglowych wiceprezes Wadowski odpowiedział następująco: Bloki klasy 120 MW planujemy wycofywać w latach 2019-2020, natomiast bloki klasy 200 MW, w przypadku braku wsparcia, po roku 2025. Ostateczny harmonogram wycofywania będzie uzależniony od analizy rentowności poszczególnych aktywów.

 

Poruszona została również kwestia kopalni, w tym ZG Janina oraz ZG Sobieski.

 

- Zakładamy kontynuację działalności obszaru Wydobycie dostosowaną do potrzeb Grupy Kapitałowej Tauron i kontynuację strategicznych inwestycji w zakładach górniczych, w tym projektu budowy szybu Grzegorz w ZG Sobieski. Nie planujemy połączenia ZG Sobieski ze spółką celową Nowe Jaworzno Grupa Tauron - odpowiedział przedstawiciel zarządu.

Nowe projekty OZE

W ramach prowadzonych inwestycji, w pierwszym kwartale tego roku Tauron przyłączył do sieci dystrybucyjnej OZE o łącznej mocy blisko 35 MW. Na pytanie o konkretne projekty z których pochodziło wspomniane OZE wiceprezes odpowiedział: Były to mikroinstalacje wykonane w technologii fotowoltaicznej, elektrownie wiatrowe, elektrownia wodna, a także elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy.

 

Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Dodał także, że kolejne farmy wiatrowe oraz fotowoltaika mogą być finansowane w różnych modelach biznesowych. - Optymalnym scenariuszem byłoby utworzenie funduszu infrastrukturalnego wraz z partnerami finansowymi. Umożliwiłoby to nam realizację inwestycji z mniejszościowym udziałem kapitałowym Tauron - odpowiedział przedstawiciel zarządu.

 

Według Marka Wadowskiego zmiana miksu energetycznego pozwoli na wzrost udziału mocy zainstalowanej w nisko- i zeroemisyjnych źródłach do poziomu 28 procent w roku 2025 i 66 procent w roku 2030. - Wzrost mocy zainstalowanej będzie się wiązał z sukcesywnym wzrostem produkcji ze źródeł odnawialnych - dodał.

Strategia odpowiedzią na trudności i zagrożenia

Jeden z inwestorów pytał o przesłanki aktualizacji kierunków strategicznych rozwoju Tauronu na kolejne lata.

 

- Główne przesłanki zaktualizowanych kierunków strategicznych przedstawiliśmy na slajdzie 2 prezentacji "Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025. Aktualizacja kierunków strategicznych". Obejmują one zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym wynikające z zaostrzającej się polityki klimatycznej, ograniczania możliwości finansowania inwestycji węglowych, zmianę zachowań klientów i ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej (opartej na węglu) po 2025 roku - mówił Marek Wadowski.

Zadłużenie i koszty

- Czy wartość zadłużenia netto do EBITDA przekroczy na koniec tego roku wartość 3,5? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Nie widzimy ryzyka przekroczenia poziomu 3,5x wskaźnika długu netto/EBITDA. Dodatkowo zakładamy, że przyjęte kierunki strategiczne wpłyną pozytywnie na sytuację finansową i płynnościową Grupy - tłumaczył Wadowski.

 

Poruszono również kwestię wspomnianych już kosztów emisji CO2. Pytano m.in. o prognozę spółki dotyczącą ich ewentualnych wzrostów w drugim półroczu 2019 i w 2020 roku.

 

- Nasze prognozy zakładają dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2, głównie ze względu na wdrożony mechanizm rezerwy stabilizacyjnej i modyfikację zasad funkcjonowania IV fazy EU ETS. Sądzimy jednak, że dynamika wzrostu nie będzie tak wysoka, jak w ciągu ostatnich dwóch lat - mówił wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia.

Dywidenda

W kwestii dywidendy Marek Wadowski wypowiedział się następująco: Na dzisiaj podtrzymujemy naszą politykę dywidendową zawartą w strategii opublikowanej we wrześniu 2016 roku. Zakłada ona wypłatę dywidendy w 2020 roku z zysku osiągniętego w 2019 roku Należy jednak podkreślić, że wypłata dywidendy uzależniona będzie od sytuacji finansowej grupy.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie