×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.
× SII - Wielka promocja członkostwa w SII

Czym jest SII?

Spółki z WIG20, które w 2018 roku zanotowały największą poprawę zysku netto

MorePixels - fotolia.com

Za nami wyniki spółek za 2018 rok. Jak się okazuje, wśród blue chipów były takie podmioty, których zysk netto w ujęciu rocznym znacząco wzrósł. Alior Bank odnotował wzrost zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie przekraczającym 50 procent, a Play Communications na poziomie przekraczającym 90 procent.

Play Communications

Patrząc na dane finansowe Play Communications za 2018 rok widać, że spółka ma za sobą dobry rok. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za 2018 rok wyniósł 744,604 mln zł. To aż o 92,23 procent więcej w porównaniu do wyników z 2017 roku. Przychody spółki wzrosły o 2,54 procent do poziomu 6,839 mld zł.

 

Różnica zysku netto przypadająca na poszczególne kwartały nie jest duża. W każdym z nich spółka zarobiła od 150 do 200 mln zł. Wyjątkiem jest czwarty kwartał, kiedy zysk był minimalnie wyższy i miał wartość 202,187 mln zł. Podobna sytuacja dotyczy przychodów. W każdym z kwartałów przychody Play wynosiły co najmniej 1,6 mld zł.

 

W 2018 roku spółka widocznie ograniczyła m.in. koszty ogólne i administracyjne z poziomu 1212,3 mln zł w 2017 rok do 851,5 mln zł w 2018 rok oraz koszty finansowe z poziomu 656,4 mln zł w 2017 rok do 374,7 mln zł w 2018 rok. Rosły natomiast koszty rozliczeń międzyoperatorskich, roamingu krajowego oraz pozostałe koszty usług, które wzrosły o niespełna 200 mln zł.

 

Dane fianansowe Play Communications za lata 2017-2018 (w mln zł)

  2017 2018 Zmiana (w proc.)
Przychody  6 669,859 6 839,148 2,54
Zysk brutto 629,310 997,656 58,53
Zysk netto* 387,346 744,604 92,23

*zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Źródło: Raport finansowy Play Communications

 

Wzrost przychodów Play wynikał przede wszystkim ze wzrostu przychodów z tytułu usług detalicznych świadczonych klientom kontraktowym i przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. W części kosztowej spółka zwraca uwagę w sprawozdaniu na spadek kosztów ogólnego zarządu wynikający głównie z wyceny programów motywacyjnych w efekcie IPO w 2017 roku. W przypadku kosztów finansowych spółka podkreśla niższe koszty odsetkowe. W 2017 roku były one wyższe ze względu na koszty wcześniejszego umorzenia obligacji.

 

Wśród negatywnych czynników wpływających na wynik wymieniono rozporządzenie UE dotyczące roamingu po cenach usług krajowych. Zmiany weszły w życie 26 stycznia 2018 roku. - W ramach nowych ofert klienci korzystający z usług abonamentowych otrzymują bezpłatny miesięczny pakiet o pojemności 1 GB na potrzeby roamingu w UE. Dodatkowo mogą korzystać z połączeń i wiadomości tekstowych w taki sam sposób, jak w kraju - pisze spółka w sprawozdaniu.

 

Play Communications - wykres kursu akcji
Play Communications - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Alior Bank

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w 2018 roku 713,373 mln zł i był najwyższy w historii. Rok do roku daje to wzrost na poziomie 51,4 procent. Wzrostowi towarzyszyły wyższe przychody odsetkowe, które poszły w górę o prawie 10 procent i wyniosły 3,956 mld zł.

 

Pod względem zysku netto, najlepszy dla Alior Banku był drugi kwartał, kiedy zarobił on 195,606 mln zł. W każdym z kwartałów zysk zawierał się w przedziale od 150 do 200 mln zł. W całym 2018 rok spółka poprawiła wynik odsetkowy o 8 procent, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji poszedł w górę jedynie o 1,24 procent.

 

Dane fianansowe Alior Banku za lata 2017-2018 (w mln zł)

  2017 2018 Zmiana (w proc.)
Przychody z tytułu odsetek 3 601,131 3 956,372 9,86
Wynik odsetkowy 2 856,141 3 084,524 8,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji 805,603 825,562 2,48
Wynik z tytułu opłat i prowizji 430,751 436,093 1,24
Zysk brutto 689,121 988,291 43,41
Zysk netto* 471,194 713,373 51,40

*zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Źródło: Raport finansowy Alior Banku

 

Wpływ na wynik wypracowany w 2018 roku miało ograniczenie o prawie 150 mln zł kosztów działalności grupy, które sięgnęły 1,705 mln zł, wobec prawie 1,854 mln zł rok wcześniej. Oprócz tego, w raporcie bank zwraca uwagę na konsekwentną poprawę marży odsetkowej przy utrzymaniu wysokiej efektywności. Nie bez znaczenia były również synergie wypracowane po fuzji z wydzieloną częścią Banku BPH.

 

- Na 31 grudnia 2018 roku wskaźnik ROE uplasował się na poziomie 11,7 procent i stopniowo zbliża się do celu strategicznego tj. 14 procent do 2020 roku. Poprawa wyniku odsetkowego pozwoliła na wzrost przychodów ogółem (powyżej 1 mld zł w 4 kw. 2018). Wskaźnik rentowności znajdował się na stabilnym, wysokim poziomie w każdym z kwartałów 2018 roku - czytamy w sprawozdaniu zarządu spółki.

 

Alior Bank - wykres kursu akcji
Alior Bank - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie