Chat with us, powered by LiveChat

Debiuty 2019 na GPW. Zobacz, jak radzą sobie nowe spółki na parkiecie

Skomentuj artykuł
Aleksey - fotolia.com

Jak dotąd tylko cztery spółki zadebiutowały w tym roku na warszawskiej giełdzie.  W porównaniu do danych z poprzednich lat, tegoroczna liczba debiutantów jest niewielka. Sprawdźmy zatem, jak XTPL, DataWalk, Pharmena i  BoomBit radzą sobie na głównym parkiecie.

 

Liczba debiutów, jakie miały miejsce na GPW w latach 2002-2018

 

Liczba debiutów, jakie miały miejsce na GPW w latach 2002-2018

Źródło: SII na podstawie danych GPW

XTPL

Spółka działa w segmencie nanotechnologii. Zajmuje się rozwojem i komercjalizacją technologii umożliwiającej ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Rozwiązanie to stosowane jest w branży elektroniki drukowanej i umożliwia niskokosztową oraz nieskomplikowaną produkcję przyrostową zaawansowanych technologicznie urządzeń.

 

XTPL zadebiutowała na GPW w dniu 20 lutego 2019 roku. Kurs odniesienia akcji spółki wyniósł 233 zł, ale już na zakończenie pierwszej sesji, pojedyncza akcja była warta 215 zł, co daje spadek na poziomie 7,7 procent. Na koniec wtorkowej sesji, tj. 21 maja, spółka była wyceniana na 148 zł za akcję, co w stosunku do ceny odniesienia daje spadek na poziomie 36,5 procent. Firma przeszła na główny parkiet warszawskiej giełdy z rynku NewConnect, gdzie była notowana od 14 września 2017 roku. W ramach przeprowadzki nie miała miejsca emisja akcji.

 

Na stanowisku prezesa zasiada Filip Granek, który jest jednocześnie największym akcjonariuszem firmy - posiada 16,99 procent udziału w kapitale oraz na WZA. Przewodniczącym rady nadzorczej XTPL jest Wiesław Rozłucki.

 

XTPL - wykres kursu akcji
XTPL - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Do momentu publikacji tego tekstu spółka nie opublikowała raportu za pierwszy kwartał 2019 roku. Znamy jednak dane finansowe za ubiegły rok. W raporcie bieżącym z 18 maja tego roku poinformowano, że raport za pierwsze trzy miesiące tego roku pojawi się już 22 maja.

 

W 2018 roku strata netto spółki wyniosła 7,209 mln zł, wobec 3,939 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,267 mln zł, wobec 1,763 mln zł rok wcześniej.

 

Spółka cały czas pracuje nad komercjalizacją swojego pomysłu. W styczniu br. uruchomiliśmy spółkę zależną w USA. Krzemowa Dolina stawać się będzie naszym drugim domem. Pracujemy tam w bezpośrednim sąsiedztwie takich gigantów jak Apple, LinkedIn czy Corning - napisał w liście do akcjonariuszy Filip Granek , prezes spółki.

DataWalk

Spółka jest twórcą platformy analitycznej DataWalk zbudowanej w oparciu o własną technologię, która pozwala łączyć duże wolumeny danych w rozproszonych zbiorach. Działalność DataWalk opiera się na dostarczaniu licencji na własny produkt, a jej klientami są firmy z sektora finansowego i ubezpieczeniowego, a także rządowe organy ścigania przestępczości. DataWalk posiada technologię oraz rozwija produkt, który pozwala na analizę powiązań danych w celu wykrycia potencjalnego oszustwa. Szacunki wskazują, że skala przestępstw na świecie to obecnie około 3 biliony dolarów w skali roku. Z kolei prognozy wskazują, że do 2021 roku tylko wartość cyberprzestępstw wyniesie 6 bilionów dolarów. Więcej na ten temat unikalności produktu spółki pisaliśmy w osobnym tekście. 

 

Głównym akcjonariuszem DataWalk jest FGP Venture Sp. z o.o, która posiada 28,4 procent udziału w kapitale spółki i aż 39,07 procent udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Kolejnych dwóch udziałowców spółki stanowią towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Największym z nich jest TFI Investors, który jest właścicielem 10,08 procent udziałów w kapitale i ma 8,57 procent udziału na WZA. W dalszej kolejności jest TFI Aviva Investors Poland.

 

Podobnie, jak w przypadku XTPL, spółka przeszła na główny parkiet z rynku NewConnect , a debiut na GPW miał miejsce w dniu 28 lutego 2019 roku. Z kolei na NewConnect firma była notowana od 20 lipca 2012 roku pod nazwą PiLab. W ramach debiutu spółka przeprowadziła emisję akcji o łącznej wartości nieco przekraczającej 10 mln zł. Cena emisyjna wynosiła 22 zł, natomiast po pierwszej sesji PDA były wyceniane na 19,8 zł (-10 procent). Obecnie akcje DataWalk są wyceniane na 20,40 (kurs zamknięcia z sesji 21 maja), co daje spadek o 7,27 procent. Spółka znajduje się w Technicznym Portfelu SII, o czym więcej pisaliśmy w osobnym tekście. 

 

DataWalk - wykres kursu akcji
DataWalk - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W dniu 30 kwietnia DataWalk opublikowała wyniki za 2018 rok. Skonsolidowana strata netto wyniosła 13,750 mln zł, wobec 19,126 mln zł straty rok wcześniej. Z kolei przychody spadły z 1,731 mln zł do 1,747 mln zł. Na początku kwietnia spółka informowała o uzyskaniu czwartego patentu w USA na wynalazek  Database Hierarchy-Independent Data Drilling.

 

Konsekwentnie realizowana strategia Grupy Kapitałowej zaowocowała w ubiegłym roku pozyskaniem pierwszych klientów w USA oraz długo wyczekiwanymi referencjami z produkcyjnego wykorzystania systemu DataWalk. Rynkowe potwierdzenie unikalnych przewag oraz osiągnięte efekty biznesowe działania systemu, pozwoliły nam uzyskać zewnętrzną weryfikację dojrzałości produktu - podsumował w liście do akcjonariuszy Paweł Wieczyński, prezes DataWalk.

Pharmena

Jako trzecia w tym roku na GPW zadebiutowała Pharmena. Jest to spółka biotechnologiczna której działalność koncentruje się w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz produkcji dermokosmetyków. Firma wdraża również na rynku suplement diety stosowany do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.

 

Pharmena zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy 12 kwietnia 2019 roku. Na GPW przeszła z NewConnect, gdzie była notowana od 25 sierpnia 2008 roku. Cena odniesienia dla jej akcji na tegorocznym debiucie wynosiła 6,38 zł. Obecnie jedna akcja spółki jest wyceniana na 5,44 zł, co daje spadek na poziomie 14,73 procent.

 

Pharmena - wykres kursu akcji
Pharmena - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Spółka jak dotąd nie zaprezentowała raportu za pierwszy kwartał 2019 roku. Jego publikację zaplanowano na 30 maja. Jak powiedział prezes podczas debiutu, w tym roku firma zamierza skupić się na rozwoju sprzedaży w Polsce i w Niemczech, a w kolejnych latach ma zamiar otworzyć kolejne zagraniczne oddziały. Pod uwagę brane są Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania oraz Irlandia.

 

W 2018 roku Pharmenta zanotowała skonsolidowaną stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 0,444 mln zł, wobec 2,459 mln zł straty rok wcześniej.

BoomBit

Spółka zadebiutowała na GPW w ubiegłym tygodniu. Na razie jednak na giełdzie notowane są jej PDA, czyli prawa do akcji. Posiadający siedzibę w Gdańsku BoomBit specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier mobilnych. Firma działa nie tylko w Polsce i zatrudnia przy tym ponad 250 osób. Swoją działalność zagraniczną prowadzi poprzez biura zlokalizowane w Berlinie, Londynie, Bratysławie, Pekinie oraz Las Vegas. Jeden z oddziałów mieści się również w Łodzi. Jej działalność opiera się na trzech filarach: Produkcja, Wydawnictwo oraz Rozwój.

 

Spółka znana jest z takich produkcji jak Dancing Line, a także ze stworzonych wspólnie z Cheetah Mobile grach: Darts Club, Tiny Gladiators i Build a Bridge. W przypadku działalności wydawniczej, BoomBit może się pochwalić doświadczeniem we wprowadzaniu na rynek gier innych zespołów, a także w pomocy w ich rozwoju. Spółka wydała m.in. grę Tanks a Lot!, stworzoną przez HighCore Labs. Segment rozwój opiera się na zastosowaniu narzędzi analitycznych służących do szybszej optymalizacji gier oraz poprawieniu ich wyników sprzedaży.

 

Pierwsza sesja podczas której BoomBit - PDA były notowane na GPW miała miejsce 14 maja 2019 roku. Wartość oferty sięgnęła 35,150 mln zł, natomiast wartość akcji nowej emisji to 24,7 mln zł. Cena emisyjna akcji BoomBit wyniosła 19 zł, a na zakończenie pierwszej sesji były one wyceniane na 21,80 zł za sztukę. Daje to wzrost na poziomie 14,74 procent. Obecnie jedno PDA spółki kosztuje 22,90 zł, o 20,53 procent powyżej ceny emisyjnej.

 

BoomBit - PDA - wykres 
BoomBit - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Zgodnie ze strategią, BoomBit rocznie planuje tworzyć co najmniej 10 gier, natomiast w przypadku działalności wydawniczej, spółka w tym roku zamierza wydać 5 gier oraz co najmniej 10 gier w 2020 roku. W przypadku trzeciej gałęzi działalności, planowane jest w tym roku skalowanie co najmniej 5 gier o wysokim potencjalne monetyzacyjnym, a w przyszłym roku przynajmniej 10 tytułów. Raport za pierwszy kwartał 2019 roku spółka opublikuje 30 maja.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie