Chat with us, powered by LiveChat

12 spółek z GPW, których stopa dywidendy przekracza 8 procent

Skomentuj artykuł
lisssbetha - fotolia.com

Na GPW wystartował sezon dywidendowy. W związku z tym zebraliśmy 12 spółek, które mogą pochwalić się wysokim poziomem zysku dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę kurs akcji osiągnięty na zakończenie ubiegłego tygodnia, ich stopa dywidendy przekracza 8 procent. W przypadku części spółek, uchwałę dotyczącą podziału ubiegłorocznego zysku podjęło już walne zgromadzenie akcjonariuszy.

 

Stopa dywidendy jest to iloraz wartości dywidendy na akcję do ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki. Zatem przy ustalonej wysokości dywidendy na akcję, wzrost kursu spółki obniża wartość tego wskaźnika. Do obliczenia stopy dywidendy w przypadku przedstawionych poniżej spółek zastosowano kurs ich akcji z zakończenia piątkowej sesji tj. 10 maja 2019 roku.  

 

Wysokość stopy dywidendy obrazuje poziom dochodu, jaki przynoszą inwestorowi środki zainwestowane w daną firmę. Jest to szczególnie istotne dla graczy inwestujących w spółki głównie ze względu na poziom wypłacanego zysku. W przypadku 12 wymienionych w tej analizie podmiotów, stopa dywidendy przewyższa oprocentowanie lokat bankowych oraz obligacji skarbowych. Trzeba jednak pamiętać o wyższym ryzyku, jakie wiąże się z tą inwestycją, gdyż inwestor dodatkowo narażony jest na niespodziewaną zmianę kursu danego waloru. Należy być także świadomym, iż wysoki poziom dywidendy może ograniczać możliwości inwestycyjne spółki. Firma ma bowiem mniej pieniędzy, a to zmniejsza pulę środków, które mogłyby zostać wykorzystane na jej rozwój.

 

Spółki przedstawione poniżej posiadają stopę dywidendy na poziomie co najmniej 8 procent. Jednakże w przypadku 5 z nich stopa dywidendy jest wyższa niż 10 procent.

Prawie 19-procentowa stopa dywidendy

Jeśli chodzi o spółki z GPW dywidendy z najwyższą stopą posiada Cognor Holding. Spółka z branży hutniczej zamierza wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję, co przy kursie z piątkowego zamknięcia na poziomie 1,59 zł daje stopę dywidendy wynoszącą 18,87 procent. Dla porównania, rok wcześniej Cognor wypłacił dywidendę w przeliczeniu na jedną akcję w wysokości 0,1 zł. Była to jednocześnie pierwsza wypłata zysku dla akcjonariuszy w historii spółki. Można więc zauważyć, że w ciągu zaledwie roku wartość dywidendy na akcję wzrosła trzykrotnie.

 

W 2018 roku Cognor zanotował 68,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co daje wzrost rok do roku na poziomie 44 procent. Wspomniany poziom dywidendy to jak na razie propozycja zarządu. Akcjonariusze decyzję w tej sprawie podejmą podczas WZ zaplanowanego na 28 czerwca.

Deweloperzy błyszczą wysokimi dywidendami

Hojnie zyskiem wypracowanym w ubiegłym roku zamierzają się podzielić trzej deweloperzy notowani na warszawskiej giełdzie. Biorąc pod uwagę kurs akcji z piątkowego zamknięcia, najwyższa stopa dywidendy przypada na spółkę Lokum Deweloper. Wrocławski deweloper powstały w 2004 roku, a notowany na giełdzie od grudnia 2015 roku, wypłaci swoim akcjonariuszom łącznie 36 mln zł, co daje wartość 2 zł na akcję i stopę dywidendy na poziomie 12,74 procent. Uchwałę w tej sprawie podjęło już walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Dzień dywidendy ustalono na 7 maja, natomiast dzień jej wypłaty na 14 maja.

 

Jeśli chodzi natomiast o pozostałe spółki deweloperskie notowane na GPW, dywidendy o wysokiej wartości może również pochwalić się firma Atal. To działająca w branży od 2003 roku firma deweloperska, która zadebiutowała na giełdzie GPW w czerwcu 2015 roku. Pochodzący ze śląska deweloper proponuje wypłatę 4,7 zł dywidendy na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 11,78 procent. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze spółki na walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 5 czerwca.

 

Dom Development planuje wypłacić 9,05 zł dywidendy na akcję, co przy kursie akcji z piątkowego zamknięcia daje stopę dywidendy na poziomie 11,12 procent. Będzie ona pochodzić w głównej mierze z zysku wypracowanego w 2018 roku (214,098 mln zł), ale także z kapitału zapasowego (12,771 mln zł). Decyzja w tej sprawie zapadnie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaplanowanym na 30 maja. Dzień dywidendy zaproponowano na 18 czerwca, a dzień wypłaty na 26 czerwca.

 

Dom Development to trzecia z dużych spółek deweloperskich, notowana na GPW od października 2006 roku. Pochodzący z Warszawy deweloper może pochwalić się ponad 10-letnią historią dywidendową. Spółka praktycznie od początku kariery na GPW dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Debiut na giełdzie nastąpił 24 października 2006 roku, a pierwsza wypłata dywidendy miała miejsce w 2007 roku i dotyczyła zysku wypracowanego w 2006 roku. Z zysku za 2017 rok Dom Development wypłacił akcjonariuszom 7,60 zł dywidendy na akcję, co dało łącznie kwotę niespełna 190 mln zł.

 

Ponad 10-procentową stopę dywidendy ma również Stalexport. Główna działalność spółki stanowi eksploatacja i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, za przejazd którą pobierane są opłaty. Decyzję w sprawie wypłaty 0,37 zł dywidendy na akcję akcjonariusze podjęli 26 kwietnia.

 

Wartość dywidendy na akcję oraz poziom stopy dywidendy w przypadku spółek notowanych na GPW*

Spółka Dywidenda na akcję (w zł) Stopa dywidendy (w proc.)
Cognor Holding 0,30 18,87
Lokum Deweloper  2,00  12,74 
Atal  4,70  11,78 
Dom Development  9,05  11,12 
Stalexport Autostrady 0,37  10,91 
 Eurotel 2,20  9,91 
Alumetal  4,08  9,65 
Ulma Construccion Polska 5,71 8,78 
Odelwnie Polskie  0,30  8,77 
Maxcom  2,00  8,66 
Lena Lighting  0,30  8,65 
GPW  3,18  8,11 

*dotyczy zysków spółek wypracowanych w 2018 roku
Źródło: SII na podstawie danych spółek giełdowych

 

Wyższą niż 9 procent stopę dywidendy ma z kolei Eurotel i Alumetal. Zarządy tych spółek zaproponowały odpowiednio 2,2 i 4,08 zł dywidendy na akcję. Walne zgromadzenie Eurotel podejmie decyzję dotyczącą tej sprawy 28 maja. Proponowany dzień nabycia prawa do dywidendy to 7 czerwca, a dzień jej wypłaty 17 czerwca 2019 roku. Przy kursie z piątkowego zamknięcia stopa dywidendy wynosi 9,91 procent.

 

Alumetal może się pochwalić stopą dywidendy na poziomie 9,65 procent. Podobnie jak w przypadku Eurotelu, proponowany dzień dywidendy wyznaczono na 7 czerwca, natomiast dzień wypłaty na 27 czerwca.

Stopa dywidendy powyżej 8 procent

Co najmniej 8-procentową stopę dywidendy proponuje GPW i Maxcom. Z kolei w przypadku spółek Ulma Construccion Polska, Lena Lighting oraz Odlewnie Polskie, wysokość dywidendy na akcję została już uchwalona przez walne zgromadzenia akcjonariuszy tych spółek.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie