Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu inwestorskiego Votum. Rozszerzenie działalności i poprawa wyników

FotolEdhar - fotolia.com / Votum S.A.

Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej Votum za rok 2018. Pod takim hasłem odbył się czat inwestorski ze spółką Votum. Z inwestorami rozmawiał Bartłomiej Krupa, prezes zarządu firmy, która od 2005 roku pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne odszkodowanie. Spółka od ponad roku realizuje również strategię dywersyfikacji produktowej, na temat której więcej informacji znajdziecie w poniższej relacji.

 

W 2018 roku skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wypracowany przez Votum wyniósł 8,277 mln zł, wobec 3,152 mln zł w 2017 roku. Dobre wyniki za ubiegły rok prezes spółki tłumaczył następująco: Na wynik 2018 roku wpłynęło kilka czynników, a najważniejsze z nich to: przychody uzyskane z nabywania wierzytelności dotyczących szkód w pojazdach, które wyniosły 14,2 mln złotych, nową pozycją w rachunku wyników spółki są przychody z prowadzenia spraw o dochodzenie roszczeń bankowych, które „dorzuciły” do przychodów 2,5 mln złotych oraz zastosowanie MSSF 15 wpłynęło na przychody w kwocie 1,4 mln. Również nierentowne dotychczas spółki zagraniczne osiągnęły wynik netto przekraczający 600 tys. złotych. W grupie przeprowadzono liczne procesy ograniczające koszty między innymi zrezygnowano z zatrudniania etatowych pracowników struktury sprzedażowej. W naszej podstawowej działalności z zakresu szkód osobowych kluczowe znaczenie miała koncentracja na sprawach o wyższej wartości.

 

Jeden z inwestorów zapytał również o powód spadku liczby spraw osobowych w ostatnich latach.

 

- Spółka od września 2017 roku rozpoczęła proces zaprzestania obsługi spraw z zakresu szkód osobowych o najniższym potencjale roszczeń. Od tego czasu widać stopniowy wzrost ilości spraw osób poszkodowanych, którzy doznali najcięższych obrażeń przy jednoczesnym ograniczeniu spraw dotyczących kolizji drogowych. Tendencja ta jest realizacją świadomej strategii spółki, która w sprawach szkód osobowych o najwyższym potencjale roszczeń oferuje poszkodowanym kompleksową pomoc w procesie dochodzenia roszczeń, zapewniając także możliwość odbycia profesjonalnej rehabilitacji w klinice PCRF Votum. Dzięki zapewnieniu wsparcia w sądowym procesie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem kancelarii z naszej Grupy Kapitałowej, najciężej poszkodowani uzyskują znacznie wyższe świadczenia niż te oferowane przez zakłady ubezpieczeń na etapie przedsądowym - mówił Bartłomiej Krupa, prezes Votum podczas czatu inwestorskiego.

Skuteczność działania

W temacie skuteczności prowadzonych działań prezes przytoczył następujące dane.

 

- W sprawach dotyczących nabywania wierzytelności przez Votum z tytułu szkód w pojazdach, skuteczność wynosi 93,3 procent. Skuteczność mierzona jest jako procent spraw, w których Votum uzyskało dopłatę odszkodowania po złożonym odwołaniu oraz na drodze sądowej. W sprawach dotyczących szkód osobowych, stosunek kwot przyznanych przez ubezpieczycieli na drodze polubownej do kwot żądanych, wynosi ok. 50 procent. Po skierowaniu sprawy do sądu, stosunek kwot zasądzanych przez sądy do kwot żądanych w pozwach wynosi ok. 75 procent. Stosunek spraw wygranych do przegranych w sądach w sprawach szkód osobowych wynosi około 90 procent. Oczywiście nie możemy tak szczegółowych danych przedstawiać w odniesieniu do spraw „frankowych”, niemniej jednak w pierwszych kilkudziesięciu sprawach otrzymaliśmy już zwrot z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Biorąc zatem pod uwagę wartość portfela dochodzonych przez nas roszczeń na poziomie przekraczającym 1 mld zł, można formułować wnioski co do perspektyw przyszłych okresów - opisał prezes Krupa.

Usługa frankowa

Jak można przeczytać w liście do akcjonariuszy, Votum z kancelarii odszkodowawczej stało się podmiotem zapewniającym konsumentom rynku usług finansowych szereg innowacyjnych rozwiązań umożliwiających dochodzenie im roszczeń. Nowością w tej dziedzinie jest m.in. usługa frankowa. - Zmiany w grupie wynikają również z dostosowywania się do preferencji klientów. Stąd choćby internetowy panel obsługi klienta czy intensyfikacja sprzedaży w kanale direct - dodał prezes.

 

Zobacz, jak czat inwestorski ze spółką Votum zapowiadaliśmy na twitterze

 

Na pytanie, ile trwają sprawy dotyczące kredytów frankowych oraz jakie są szanse na ich wygranie przedstawiciel zarządu odpowiedział następująco: Spółka zakłada, że postępowanie sądowe w sprawach frankowych będzie trwało około 36 miesięcy tj. 24 miesięcy w sądzie I instancji oraz 12 miesięcy w sądzie II instancji. Nawiązując do kwestii orzecznictwa w sprawach „kredytów frankowych”, pragnę wskazać, iż w 2018 oraz 2019 roku zostało opublikowanych kilka bardzo ważnych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które napawają optymizmem w zakresie dochodzenia roszczeń przez Kredytobiorców w zakresie spraw kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty CHF. Oczywiście ze względu na moment wprowadzenia usługi do naszej oferty nie możemy mówić o zakończonych przez nas sprawach, choć w części z nich pojawiły się nakazy zapłaty, pozwalające przyjąć, że sądy podzielają naszą argumentację. Obok orzecznictwa również stanowiska Rzecznika Finansowego oraz UOKiKu przemawiają na korzyść naszych klientów i naszą.

 

- Co dokładnie w ramach opłaty wstępnej dla frankowiczów oferuje Votum? - pytał jeden z inwestorów.

 

- W ramach opłaty wstępnej spółka oferuje kompleksowe prowadzenie sprawy klienta wraz z zapewnieniem mu pomocy prawnej na każdym etapie postępowania zarówno przedsądowym, sądowym, jak również egzekucyjnym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W szczególności jednak należy zwrócić uwagę na technologie ustalenia wartości przedmiotu sporu, która wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy. Być może właśnie dlatego część podmiotów z rynku odszkodowawczego,nie mając tego know-how, nie podejmuje się tej usługi - mówił Bartłomiej Krupa.

Roszczenia bankowe i cesje wierzytelności

Pojawiło się również pytanie dotyczące roszczeń bankowych oraz docelowej ilości klientów spółki w tym segmencie w latach 2019-2020.

 

- Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Rozwój segmentu roszczeń bankowych przebiega zgodnie z zamierzonym planem. W roku 2019 zawarliśmy z kredytobiorcami frankowymi już dwa i pół raza więcej umów aniżeli w 2018. W 2019 roku spółka planuje pozyskać z rynku około 9 tysięcy spraw frankowych. Na skutek wypracowania nowych kanałów pozyskiwania klientów w roku 2020 założenia sprzedażowe będą jeszcze ambitniejsze - stwierdził prezes zarządu.

 

Poruszona została również kwestia cesji wierzytelności. - Uważamy, że perspektywy rozwoju projektu nabywania wierzytelności z tytułu szkód powstałych w pojazdach są dobre. Uzyskujemy dopłaty odszkodowania w 93,3 procent ogółu spraw. Ubezpieczyciele nadal stosują w rozliczeniu kosztorysowym szkody ceny części nieoryginalnych, tzw. zamienników, a w przypadku braku zamienników stosują tzw. rabaty na ceny oryginalnych części zamiennych. Orzecznictwo SN w tym zakresie z roku 2018 jest jednoznaczne. Sprawy, w których VOTUM złożyło pozew przeciwko ubezpieczycielom OC, w 97 procentach kończą się uznaniem roszczenia względnie zasądzeniem dopłaty odszkodowania - mówił przedstawiciel Votum.

Inwestycje i plany

W kontekście planów na 2019 rok i kolejne lata, prezes wspomniał o przystąpieniu do due diligence podmiotu zapewniającego sprzedaż w internecie. Dodał również, że poza dywersyfikacją kanałów sprzedaży, firma dostrzega również okazje inwestycyjne na rynku kancelarii odszkodowawczych, gdyż szereg podmiotów nie radzi sobie obecnie najlepiej, co stwarza perspektywy konsolidacji. - Wyceny podmiotów z tego segmentu wymagają nie tylko oceny stanu istniejącego, ale przede wszystkim perspektyw. Pewne jest natomiast to, że rynek odszkodowawczy będzie ulegał zmianom i podobnie jak w innych dziedzinach znaczenie e-commerce będzie rosło - mówił prezes.

 

Temat przejęć został uzupełniony pytaniem o spółkę DSA Investment, którą Votum kupiła. W tym kontekście inwestor chciał uzyskać informacje dotyczące ewentualnych efektów synergii związanych z przejętym podmiotem.

 

- DSA Investment funkcjonuje branży finansowej będąc pośrednikiem sprzedaży produktów finansowych takich jak jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wraz z nabyciem zwiększyliśmy dostęp do nowych klientów oraz nowych struktur sprzedażowych, które posiadają doświadczenie we współpracy z zamożnym klientem, a z takimi mamy do czynienia przy umowach bankowych. Widzimy duży udział tej struktury sprzedażowej w naszym obecnie najdynamiczniej rozwijającym się produkcie skierowanym do kredytobiorców frankowych - stwierdził Bartłomiej Krupa

 

W kontekście rozwoju, prezes zarządu Votum mówił także, że spółka rozważa możliwość wyjścia ze swoją działalnością poza Polskę.

Finansowanie i dywidenda

Na pytanie o ewentualne plany emisji obligacji przez Votum, prezes odpowiedział następująco: Spółka obecnie nie rozważa emisji obligacji. Obecnie grupa korzysta z kredytów bankowych, których poziom odsetkowy jest nie większy niż 5 procent p.a. Zatem koszt finansowania kredytem jest dla naszej grupy bardzo atrakcyjny.

 

Z kolei w temacie dywidendy, szef firmy podkreślił, że zarząd zarekomendował właśnie wypłatę dywidendy z kapitału rezerwowego 2,2 mln zł tj. 0,19 zł na akcję. - Jest to podział wyniku z 2017 roku. Nasza polityka dywidendowa pozostaje aktualna, a zarząd w jej ramach będzie podejmował rekomendację również w przedmiocie podziału zysku w 2018 roku - dodał Krupa.

Wyniki 2019

Inwestorzy poruszyli również temat tegorocznych wyników.

 

- Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i rynkowe spółka nie publikuje prognoz, niemniej jednak w ostatnich latach poziom przychodu Grupy Kapitałowej Votum stabilnie rośnie przekraczając w roku 2018 wartość 100 mln zł. Możliwość znacznej intensyfikacji poziomu tego wzrostu wynika z kilku czynników. Jest to wprowadzenie nowego produktu w nowym modelu wynagrodzenia, który już w roku 2018 przyniósł 2,5 mln zł przychodu i jak zapowiedzieliśmy możemy spodziewać się jego zwielokrotnienia w roku 2019. Ponadto, Grupa Kapitałowa Votum została wzmocniona o akwizycję DSA Investment S.A., która również przyczyni się do tego wyniku. W roku 2018 spółka ta odnotowała 17,5 mln zł przychodu. Oczywiście nie bez znaczenia będzie również organiczny rozwój w dotychczasowych segmentach, który był zauważalny już w roku 2018 - skomentował Bartłomiej Krupa, prezes Votum.

 

- Od stycznia 2019 roku ma obowiązywać MSSF 16, który sporo namieszał w wynikach wielu spółek. Czy w przypadku Votum ten nowy standard może mieć istotny wpływ na wyniki? - pytał jeden z inwestorów.

 

- MSSF 16 Leasing nie wpłynie istotnie na wartości grupy kapitałowej. Szacujemy, że zmiana nastąpi głównie w ujmowaniu prawa wieczystego użytkowania - mówił prezes. Dodał, że wpływ na sprawozdanie z sytuacji finansowej wyniesie około 2-3 procent sumy bilansowej.

Kurs akcji spółki i zmiany w prawie

Kolejne pytanie dotyczyło uregulowań prawnych dotyczących kancelarii odszkodowawczych oraz ich wpływu na kurs akcji i funkcjonowanie spółki.

 

- Projekt ustawy dotyczącej branży odszkodowawczej został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Już na pierwszym posiedzeniu wzbudził on daleko idące kontrowersje ze strony posłów reprezentujących niemal każdą stronę sceny politycznej. Debacie w Komisji towarzyszył również protest branży motoryzacyjnej, która stanowczo sprzeciwiła się wprowadzeniu zakazu cesji wierzytelności. Obecnie oczekujemy na stanowisko rządu do projektu, niemniej jednak już podczas posiedzenia Komisji reprezentant resortu sprawiedliwości wskazał na zastrzeżenia związane tak z daleko idącym zakazem reklamy czy akwizycji, jak również zakazem cesji. Tym samym należy oczekiwać, że projekt w obecnym kształcie nie ma szans powodzenia. Niezależnie od perspektyw związanych z wejściem w życie ustawy, Spółka już od ponad roku realizuje strategię dywersyfikacji produktowej, która zabezpieczy jej działalność przed ewentualną regulacją jednego z segmentów. Wydaje się, że rynek oswoił się z informacją o zakusach regulacyjnych, bo są one medialnie "podgrzewane" od roku, w tym nawet w ostatnich dniach - tłumaczył Bartłomiej Krupa.

 

Votum - wykres kursu akcji
JSW - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Padło również pytanie o korelacje kursu akcji Votum z kursem akcji firmy Euco, będącej jej konkurentem.

 

- Pierwotnie byliśmy z naszym głównym konkurentem uczestnikiem walki o palmę pierwszeństwa na jednym rynku. Z upływem czasu nasze podmioty zaczęły różnić się coraz bardziej i zapewne ewentualna regulacja rynku odszkodowawczego mogła przełożyć się na naszą wycenę w mniejszym stopniu, a to ze względu na działania związane z dywersyfikacją. Wydaje mi się również, że decyzje inwestycyjne, tak moje, jaki i najbliższego grona menadżerów, z którymi współpracuje są dla inwestorów papierkiem lakmusowym naszej własnej oceny perspektyw - mówił szef spółki Votum

Branża

Na pytanie o udziały Votum na polskim rynku prezes spółki odpowiedział następująco: Votum działa na kilku rynkach. Na rynku szkód osobowych odnotowaliśmy osłabienie części poważanych konkurentów, co stwarza perspektywy umocnienia pozycji. W segmencie cesji wierzytelności, w którym działamy krócej jesteśmy w gronie kilku najsilniejszych podmiotów. W sprawach „frankowiczów” wg mojej wiedzy żaden inny podmiot nie działa na taką skalę i w takim modelu jak my.

 

Prezes nie wskazał który segmentu działalności spółki ocenia jako najbardziej perspektywiczny.

 

- Wszystkie segmenty działalności spółki są wysoce perspektywiczne, dlatego spółka inwestuje środki pieniężne w rozwój każdego z nich. W segmencie dochodzenia roszczeń za szkody osobowe doszło do wyraźnej poprawy jakości w odniesieniu do zawieranych kontraktów. Segment cesji wierzytelności jest segmentem, który zapewnia spółce rok do roku wzrost rentowności. W roku 2018 przychody z tytułu nabytych wierzytelności przekroczyły kwotę 14,2 mln zł i stanowiły 18 procent całości przychodów. Analizując aktualną sytuację widzimy możliwość dalszego podniesienia rentowności w tym segmencie. W nadal bardzo dynamicznie rozwijającym się projekcie frankowym odnotowujemy stałe wzrosty, które będą kontynuowane przez najbliższe lata - podsumował Bartłomiej Krupa.