Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy Archicom za 2018 r.

Temat czatu: Omówienie wyników Grupy Archicom za 2018 r.

Data: czwartek, 18 kwietnia, godz. 11:00

 

 

Archicom

 

Więcej: 

Prezentacja wyników finansowych Grupy Archicom za 2018 r.

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Krzysztof AndrulewiczKrzysztof Andrulewicz, Prezes Zarządu Grupy Archicom
Funkcję Prezesa Zarządu objął 10 maja 2018 r. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Od 2003 r. związany był ze Spółką Skanska, w której w latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a wcześniej Wiceprezesa odpowiedzialnego za budownictwo kubaturowe na terenie całego kraju. Zasiadał w Radach Nadzorczych rożnych spółek koncernu na całym świecie. Wcześniej był także Prezesem spółek budowlanych z grupy Budexpol we Wrocławiu.


Współzałożyciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, inicjatywy prywatnych przedsiębiorstw zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w tej branży oraz pierwszy Prezydent Porozumienia w latach 2011-2013.


Studiował budownictwo na Politechnice Wrocławskiej oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym. Studiował również na Greenwich University w Wielkiej Brytanii oraz IMD w Lozannie w Szwajcarii.

 

Grupa Archicom

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Grupa ma zabezpieczone grunty pozwalające na realizację 5600 mieszkań w kolejnych projektów.

 

Integralną częścią i jedną z istotnych przewag konkurencyjnych, obecnej na rynku od ponad 30 lat firmy jest własne biuro architektoniczne. Grupa specjalizuje się w projektowaniu i realizacji osiedli społecznych, które są dobrym miejscem do zamieszkania, a jednocześnie sprzyjają integracji i spędzaniu wolnego czasu. Grupa Archicom zrealizowała już ponad 160 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce.

 

Archicom zrealizował 5 projektów biurowych, z czego trzy biurowce zostały sprzedane polskim i zagranicznym funduszom inwestującym w nieruchomości, a dwa znajdują się w portfelu Grupy. W czerwcu 2017 r. rozpoczęto realizację City Forum - kolejnej inwestycji biurowej klasy A w centrum Wrocławia, o łącznej powierzchni ok. 24.000 GLA. City One - pierwszy z dwóch budynków kompleksu otrzymał w marcu 2019 r. pozwolenie na użytkowanie.

 

Spółka jest notowana na GPW od marca 2016 r.


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Archicom, na pytania inwestorów odpowie Krzysztof Andrulewicz, Prezes Zarządu. Czat odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) o godzinie 11:00.

 

Moderator: Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do zadawania pytań

 

wuwuzella: Ile mieszkań chcecie sprzedać w 2019 r.?

 

Krzysztof Andrulewicz: Cel zarządu na rok 2019 to sprzedaż na poziomie 1300-1600 lokali.

 

eligiusz.kaminski12: O ile wzrosły ceny materiałów i budowy w 2019 r.? Czy to już koniec czy cały czas jest presja ze strony wykonawców?

 

Krzysztof Andrulewicz: W pierwszym kwartale 2019 r. widzimy stabilizację kosztów generalnego wykonawstwa. Koszty robocizny pozostały bez zmian w stosunku do 2018 r., podobnie jak większość kosztów materiałów. Jedynym istotnym wzrostem, który zaobserwowaliśmy w pierwszym kwartale to koszt betonu, którego cena wzrosła. Po okresie jednego kwartału trudno oczywiście oceniać sytuację na rynku budowlanym, natomiast nie spodziewamy się w dalszej części roku takich wzrostów, które można było obserwować w ostatnich dwóch latach.

 

Trajkotek: Czy Pana zdaniem szczyt koniunktury jest już za nami? Czy należy oczekiwać łagodnego hamowania w branży, czy raczej istotnego i odczuwalnego spowolnienia?

 

Krzysztof Andrulewicz: Rok 2018 i pierwszy kwartał bieżącego roku to okres zmniejszenia ilości sprzedawanych przez deweloperów mieszkań. Jest to efekt wzrostu kosztów budowy i zakupu gruntów, co przełożyło się na wzrost cen mieszkań. Widzimy, że zmiany po stronie popytowej są realnie niewielkie i mogą sugerować powolne wyhamowanie na rynku deweloperskim. Czynnikami wspierającymi popyt na mieszkania są i pewnie będą w najbliższym czasie niskie stopy procentowe i wzrost poziomu wynagrodzeń.

 

Maciej P: Jakich marż na sprzedaży mieszkań oczekuje Pan w 2019 roku i jak te wartości mają się do marży za poprzednie lata 2017/2018?

 

Krzysztof Andrulewicz: Marża brutto ze sprzedaży realizowana przez spółkę w segmencie deweloperskim w ostatnich dwóch latach wynosiła około 27%. Nie prezentujemy w naszych bieżących sprawozdaniach finansowych informacji odnośnie marżowości na poszczególnych projektach, ze względu na wrażliwy charakter tych informacji.

 

Enterus Paribus: Czy planowana jest emisja akcji lub obligacji? Jak w najbliższych latach spółka będzie finansować działalność?

 

Krzysztof Andrulewicz: Nie planujemy kolejnej emisji akcji. Spółka planuje utrzymanie obecnej struktury finansowania opartej o kapitały własne, obligacje oraz kredyty bankowe zaciągane na realizacje konkretnych inwestycji. Archicom SA zawarł umowę dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 250 mln zł, z czego wyemitował obecnie 165 mln zł.

 

mmmaslov: Ile procent mieszkań według Pana jest kupowanych w celach inwestycyjnych, a ile w celach mieszkaniowych?

 

Krzysztof Andrulewicz: Według posiadanych przez nas danych, liczba mieszkań kupowanych inwestycyjnie w naszych projektach to obecnie poniżej 15%.

 

Izabela: Ile % powierzchni jest już wynajęte w City Forum?

 

Krzysztof Andrulewicz: Kompleks City Forum to dwa budynki o łącznej powierzchni ok. 24 tys. GLA. Obecnie prowadzimy komercjalizację pierwszego z tych budynków. Na 31 marca 2019 r. podpisaliśmy umowy na blisko 60% powierzchni najmu. Dodatkowo mamy zawarte listy intencyjne na około 30% powierzchni.

 

marek_zbiczkowski: Jaki jest potencjał przekazań na 2019 r.

 

Krzysztof Andrulewicz: Cel zarządu na 2019 r. to przekazanie 1500-1600 lokali.

 

Enterus Paribus: Kupiliście ostatnio działkę w Stegnie, to chyba pierwsza tego typu wasza inwestycja, która nie jest zlokalizowana w dużym mieście. Czy to oznacza, że będziecie inwestować teraz w miejscowościach turystycznych?

 

Krzysztof Andrulewicz: Za pośrednictwem naszej spółki zależnej Archicom Polska (wcześniej mLocum), zdecydowaliśmy się na inwestycję w Stegnie. Będzie to drugi projekt w Stegnie zrealizowany przez ten podmiot i traktujemy go jako wykorzystanie szansy wynikającej z doświadczeń przy poprzednim projekcie. Skupiamy się na dalszym rozwoju przede wszystkim we Wrocławiu i miastach regionalnych.

 

Mk: Czy spółka planuje zaistnieć na rynku warszawskim bądź wejść do jakiegoś innego, nowego miasta?

 

Krzysztof Andrulewicz: Jako Grupa Archicom mamy doświadczenia w realizacji projektów w Warszawie – historycznie inwestycje na tym rynku realizował Archicom Polska (wcześniej mLocum). Ze względu na dużą konkurencję przy zakupie gruntów oraz kapitałochłonność ten rynek nie jest dla nas priorytetowy. W najbliższym czasie nie planujemy wejścia na nowy rynek.

 

Radek: Jakie aktywa są wykazywane w pozycji nieruchomości inwestycyjne?

 

Krzysztof Andrulewicz: W skład nieruchomości inwestycyjnych na 31 grudnia 2018 r. wchodziły: budynek West Forum 1A, dwa budynki kompleksu City Forum w realizacji, grunt pod kolejne etapy inwestycji West Forum oraz mniejsze nieruchomości o charakterze inwestycyjnym. Szczegóły możecie Państwo znaleźć w punkcie 6.10 naszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2018 r. (str. 49)

 

Justyna Z.: Gdzie planujecie kolejne zakupy gruntów?

 

Krzysztof Andrulewicz: Istotnym aktywem firm deweloperskich jest bank gruntów. Mimo posiadania dobrego banku gruntów na ponad 5600 lokali, planujemy kolejne zakupy. Nasz budżet na zakupy gruntów w 2019 r. to ponad 100 mln zł. Szukamy gruntów we Wrocławiu i wszystkich pozostałych miastach regionalnych w których prowadzimy działalność.

 

Kevv: Jak Pana zdaniem będzie kształtowało się zapotrzebowanie na mieszkania w 2019 roku i w latach kolejnych?

 

Krzysztof Andrulewicz: Na polskim rynku obserwujemy duże zapotrzebowanie na mieszkania, wynikające z małej liczby mieszkań przypadającej na mieszkańca, istotnie odbiegającej od sytuacji na rozwiniętych rynkach. Dodatkowo część lokali znajduje się w mniejszych miejscowościach, które stopniowo się wyludniają. Innym aspektem jest popyt na mieszkania wynikający z siły nabywczej i zdolności kredytowej potencjalnych nabywców. Czynnikami wspierającymi popyt są niskie stopy procentowe, wzrost wynagrodzeń i wzrost gospodarczy. Negatywnym czynnikiem wpływającym na popyt jest wzrost cen mieszkań. Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę spodziewamy się niewielkiego spadku popytu na mieszkania w 2019 r.

 

Siemieszewski: Jakie nakłady inwestycyjne szacuje spółka na 2019 rok?

 

Krzysztof Andrulewicz: Do najważniejszych zadań inwestycyjnych na 2019 r. można zaliczyć realizację kompleksu City Forum oraz zakupy nowych gruntów na działalność deweloperską. Tak jak wspominaliśmy nasz budżet na zakupy gruntów to ponad 100 mln zł.

 

Kwiatek: Czy w kolejnych latach można oczekiwać wyższej dywidendy?

 

Krzysztof Andrulewicz: Polityka dywidendowa Grupy Archicom to wypłata minimum 50% skonsolidowanego zysku przypadającego podmiotowi dominującemu. Wypłata dywidendy ponad ten poziom minimalny będzie zależeć od sytuacji na rynku oraz sytuacji cashflowej spółki. Czynnikami wpływającymi na wysokość dywidendy mogłaby być sprzedaż budynków komercyjnych. Przypominam, że strategią grupy jest realizacja budynków komercyjnych i ich sprzedaż. Dodatkowo na wysokość dywidendy wpływać będzie ilość przekazywanych mieszkań. Cel zarządu to przekazanie w 2019 r. 1500-1600 mieszkań, czyli istotnie więcej w stosunku do 2018 r., kiedy przekazaliśmy 1329 lokali.

 

Jędrzej18: czy widzicie jakiś wpływ nowych przepisów dotyczących użytkowania wieczystego?

 

Krzysztof Andrulewicz: Nie widzimy istotnego wpływu zmian dotyczących użytkowania wieczystego na działalność firm deweloperskich. Nie generują one z punktu widzenia deweloperów i klientów dodatkowych kosztów.

 

Pablito: Czy spółka zamierza szerzej rozwijać i inwestować w segment komercyjny?

 

Krzysztof Andrulewicz: Strategią spółki jest realizacja projektów komercyjnych średnio co dwa lata. Grupa buduje, komercjalizuje i sprzedaje budynki komercyjne. Tym samym jest podmiotem, któremu zależy na generowaniu marż na procesie developingu budynków komercyjnych, a nie długoterminowego zarządzania tego typu aktywem. Taki sposób działania limituje wysokość kapitałów zaangażowanych w ten segment i maksymalizuje rentowność inwestycji.

 

Krzysztof Andrulewicz: Bardzo dziękujemy za udział w czacie i zadane pytania. Życzymy wszystkim Państwu zdrowych i spokojnych świąt.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie