Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy Kapitałowej GPW za 2018 r. oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki

Temat czatu: Omówienie wyników Grupy Kapitałowej GPW za 2018 r. oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki

Data: środa, 27 marca, godz. 10:00

 

 

GPW

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Jacek FotekJacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Jacek Fotek jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University od Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce.
W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W latach 1990-1996 pracował na stanowisku głównego dealera w Banku Handlowym w Warszawie. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskim Banku Rozwoju. W latach 1997-1999 członek zarządu Citibank (Poland) S.A., a wcześniej dyrektor Departamentu Skarbu i dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami. W latach 1999-2002 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a wcześniej – dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003-2009 pracował w PZU Asset Management S.A. m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt. W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 prezes zarządu BondSpot S.A. W okresie 2012-2013 – prezes zarządu Invista DM S.A. W przeszłości członek wielu Rad Nadzorczych, m.in. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (2015-2016), Fundacji GPW (2015-2016), IAiR S.A. (2014-2016). Od 1997 r. wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości, w latach 1993-2002 – wykładowca Gdańskiej Akademii Bankowej i od 2010 r. – wykładowca Instytutu Rynku Kapitałowego. Od 1993 r. do chwili obecnej - członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland). Absolwent licznych staży i kursów międzynarodowych o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym i pieniężnym, zarządzaniem ryzykiem, audytem i inwestowaniem.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl


Zapis czatu inwestorskiego


 

Zapis czatu dla inwestorów indywidualnych z udziałem Pana Jacka Fotka, Wiceprezesa GPW, CFO, który odbył się 27 marca 2019 r. środa) o godzinie 10:00.

 

Moderator: Witamy serdecznie na czacie inwestorskim z Panem Jackiem Fotkiem, Wiceprezesem GPW. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

Wojtek: Dzień dobry, czy GPW myślała może aby zacząć wypłacać dywidendy kwartalnie, tak jak to jest w standardzie w USA (i tak jak to robi polska półka Ifirma)? GPW ma dość regularne przychody, zyski i przepływy, więc nie byłby to problem. Na pewno przyczyniłoby się to do rozwoju i promocji rynku kapitałowego w Polsce, a sama GPW byłaby jeszcze lepszą spółką dywidendową.

 

Jacek Fotek: Nasi akcjonariusze są traktowani przez nas priorytetowo, dlatego nasza polityka dywidendowa nie uległa zmianie na przestrzeni ostatnich lat. GPW w zeszłym roku w czerwcu ogłosiła aktualizację strategii, która jest realizowana do 2022 r. Wydatki inwestycyjne na dany rok są rokrocznie zatwierdzane przed Radę Nadzorczą. Dlatego realizując nasz program rozwojowy podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, tak by nasi inwestorzy byli jedynie beneficjentami naszych działań. Jednak ze względu na potrzeby inwestycyjne wypłata dywidendy w cyklu rocznym jest w tym momencie najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

 

inwestor: Czy Pana zdaniem to dobrze czy źle, że w ostatnich latach mocno spada udział indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów w obrotach na GPW, a rośnie udział inwestorów zagranicznych?

 

Jacek Fotek: Tegoroczne wyniki ankiety poświęconej udziałowi poszczególnych grup inwestorów w obrotach na GPW pokazały spadek udziału inwestorów indywidulanych, niższą aktywność krajowych inwestorów indywidualnych oraz wzrost aktywności inwestorów zagranicznych. Oczywiście ja bym chciał żeby udział inwestorów indywidualnych był wyższy i zwiększał się. Jednym z naszych działań, aby tak się działo jest program pokrycia analitycznego dla małych i średnich spółek. Liczymy na poprawę tej sytuacji wraz z koniunkturą na GPW.

 

tutu: Czy planowana jest jakaś fuzja/alians z inną giełdą?

 

Jacek Fotek: Jesteśmy zainteresowani przejęciami innych giełd, jeśli pojawi się do tego dogodna okazja. Przyglądamy się rynkowi i nie powiemy nie, jeśli pojawi się jakiś atrakcyjny podmiot do przejęcia. Cały czas szukamy takiego podmiotu. Poszukiwania utrudnia to, że wyceny są bardzo wysokie. Szukamy też spółek technologicznych, powiązanych z naszą podstawową działalnością.

 

Księgowy: Czy spółka w istotny sposób odczuwa presję płacową?

 

Jacek Fotek: Koszty osobowe wzrosły o 1,1 mln zł w Q4 2018 r. rdr, co stanowi wzrost o ok. 6,5%. Wzrost kosztów osobowych jest efektem czynników zewnętrznych oraz odbudowy zasobów osobowych w związku z realizacją strategii. Cieszymy się z dobrej koniunktury na polskim rynku, ale skutkiem ubocznym jest wzrost wynagrodzeń na rynku, co oczywiście musimy brać pod uwagę.

 

gracz: Giełda ogłosiła program wsparcia analitycznego dla spółek z mwig40 i swig80, a co z pozostałymi spółkami? przecież jest kilkaset spółek co do żadnych indeksów nie wchodzą - czy one w takim razie są nie warte uwagi?

 

Jacek Fotek: Program jest skierowany na początku do tych spółek, które reprezentują największy potencjał wzrostu płynności i zainteresowania inwestorów. W miarę sukcesu będziemy skłonni rozszerzać program o pozostałe spółki.

 

Majchrzak: Czy wejście w życie PPK wpłynie na wyniki GPW?

 

Jacek Fotek: Nie publikujemy naszych prognoz dotyczących przyszłych wyników spółki. Uruchomienie programu PPK jednakże zmieni strukturę napływów kapitałowych w Polsce i jest jednym ze strategicznych filarów rozwoju tego rynku. Jestem przekonany, że program ten fundamentalnie wzmocni segment inwestorów krajowych oraz przyczyni się do pozyskania nowego kapitału również z zagranicy.

 

Marek: Czy część zysku ze sprzedaży Aquis Exchange zostanie wypołacona w formie dywidendy?

 

Jacek Fotek: Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Przychody ze sprzedaży Aquis wpłynęły na wynik netto za 2018 r. i niewątpliwie będą uwzględniane przy rekomendowanej kwocie wypłaty dywidendy.

 

Majkel: Kiedy pojawią się pierwsze raporty analityków, finansowane przez GPW? Na jakiej stronie będą wisieć?

 

Jacek Fotek: Biura będą wybierać spółki zgodnie z kolejnością i na zasadach opisanych w regulaminie programu. Do 22 kwietnia będą zbierane zgłoszenia, potem wybór spółek i 60 dni na przygotowanie Raportów Inicjujących. Będziemy informować o tym gdzie dokładnie będą publikowane raporty, ale na pewno będą one ogólnodostępne.

 

energetyk: Co wpłynęło na tak istotny wzrost obrotu energią elektryczną w 2018 roku?

 

Jacek Fotek: Rok 2018 okazał się być najlepszym rokiem pod względem wolumenów na rynku energii elektrycznej. Łączny wolumen obrotu energią wyniósł 226 Twh, co oznacza wzrost o 102,5% rdr. Wynik te jest składową wielu czynników. Przede wszystkim utrzymująca się dobra koniunktura na rynku wpłynęła na wzrost zużycia energii elektrycznej. Nie zapominajmy także, że w ciągu roku mieliśmy zmianę obliga z 15 do 30%, a w II połowie roku została ogłoszona decyzja o kolejnej zmianie obliga giełdowego z 30 na 100%. Pomimo, iż zmiana regulacji weszła w życie z początkiem 2019 r. to wpływ na rosnące wolumeny obserwowaliśmy już w roku 2018. Jednocześnie rosnące ceny energii skłaniały użytkowników rynku do zawierania kontraktów terminowych, w celu zabezpieczenia pozycji.

 

Szpajdi: Jak wygląda proces pozyskiwania nowych emitentów? Z iloma spółkami toczone są rozmowy na temat korzyści z faktu bycia notowaną spółką? Ilu debiutów oczekuje Pan w 2019 roku?

 

Jacek Fotek: Pozyskanie nowych emitentów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju giełdy. W ramach naszych inicjatyw strategicznych uruchamiamy m.in. inicjatywę GPW Growth, która jest skierowana do prywatnych spółek , które w przyszłości bliższej lub dalszej mogły by wejść na rynek regulowany. Identyfikujemy wciąż wiele spółek które współpracując z różnymi stowarzyszeniami m.in. firm rodzinnych, które napotykają na barierę wzrostu lub problem sukcesji. Jedną z barier jest ciągle brak wystarczającej wiedzy o tym rynku lub bariera edukacyjna. Staramy się cały czas współpracować z funduszami ventures capital, które są również naturalnym dostarczycielem debiutów na giełdę. Niebagatelny wpływ na rynek IPO ma stan i kondycja rynku oraz perspektywy dotyczące wycen. Zgodnie z publicznie dostępną informacją aktualnie 9 spółek czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektów emisyjnych. Dodatkowo 6 spółek złożyło dokumenty i oczekuje na wprowadzenie na rynek NewConnect.

 

trzea: Czy w związku z wejściem obliga obrotu energią energetyczną giełda obniżyła opłaty za handel?

 

Jacek Fotek: Giełda nie obniżyła opłat z tego powodu natomiast wraz z początkiem roku uruchomiliśmy program Maker-Taker, którego celem jest poprawa płynności obrotu poprzez wspieranie inicjatorów transakcji obniżeniem opłat transakcyjnych o 50%. Na razie za wcześnie oceniać efekty programu – program obowiązuje do 30 czerwca i dokładną ocenę przedstawimy w połowie roku. Jest to szczególnie obecnie trudne w kontekście obecnych zmian regulacyjnych/prawnych i niepewności uczestników rynku, o czym również świadczą niższe obroty na początku bieżącego roku.

 

Majkel: Dlaczego Giełda robi tak mało ogólnodostępnych imprez dla inwestorów indywidualnych (szkoleń, spotkań ze spółkami itp.) ?

 

Jacek Fotek: Giełda wspiera wiele inicjatyw skierowanych do szerokiego grona inwestorów, w tym inwestorów indywidulanych. Nasze konferencje i seminaria są w dużej mierze adresowane do inwestorów indywidulnych. W ubiegłym tygodniu braliśmy udział w konferencji Invest Cuffs w Krakowie. Będziemy także obecni na konferencji Wall Street w Karpaczu. Fundacja GPW prowadzi wiele działań edukacyjnych skierowanych do inwestorów indywidulanych. 2 kwietnia 2019 r. odbędzie się druga edycja konferencji „GPW Innovation Day”, na której innowacyjne spółki spotkają się z inwestorami. Planujemy także 2-gą edycję tego wydarzenia w 2-giej połowie 2019 roku. To tylko niektóre z naszych inicjatyw, które będą realizowane w tym roku.

 

Nie.: Jakie plany ma spółka co do dalszego rozwoju rynku NewConnect?

 

Jacek Fotek: NewConnect (NC) jest jednym z największych rynków alternatywnych w Europie. Giełda wspiera i będzie nadal rozwijać ten rynek. Nasza segmentacja przyczynia się do wzrostu przejrzystości i poprawy jakości obowiązków informacyjnych na NC. Z drugiej strony NC dostarczył już 66 spółek na Główny Rynek. Wiele giełd nie tylko z regionu zazdrości nam takiego segmentu, dlatego będziemy pracować dalej nad tym, żeby spółki notowane na NewConnect jeszcze lepiej komunikowały się z inwestorami i rosnąc zasilały Główny Rynek.

 

MagdaB: Jakie znaczenie dla GPW ma klasyfikacja Polski jako rynek rozwinięty przez FTSE Russell? Jak Państwo postrzegają wpływ tego zdarzenia na obroty na GPW? To pomogło czy zaszkodziło?

 

Jacek Fotek: Z punktu widzenia długoterminowego strategicznego reklasyfikacja polskiego rynku kapitałowego ma fundamentalnie pozytywne zdarzenie. Jesteśmy jedynym krajem w regionie , który posiada ten status . nie spełniły się obawy o negatywnym wpływie reklasyfikacji na obroty lub skalę zainteresowania inwestorów zagranicznych, wręcz przeciwnie. W zeszłym roku z okazji reklasyfikacji odnotowaliśmy rekordowe obroty i ostatni rebalancing indeksu FTSE Russel też owocował bardzo wysokimi obrotami w marcu. Krótko mówiąc naszym zdaniem to pomaga.

 

Zarębski: Ostatnio zostały wprowadzone nowe kontrakty m.in. na akcje LPP i 11 bit studios. Czy zamierzają Państwo wprowadzać kolejne kontrakty na nowe spółki i instrumenty finansowe?

 

Jacek Fotek: GPW dostosowuje swoją ofertę do oczekiwań uczestników rynku. W ostatnim czasie wprowadziliśmy nowe indeksy, w tym wyczekiwany indeks producentów gier WIG.GAMES oraz trzy indeksy makro sektorowe. Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, spójnych pod względem kryteriów wynikających z ich działalności. Co ważne, liczba uczestników w indeksie jest ograniczona i wynika z ich wysokiej płynności. Dzięki temu poszerzamy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych. Dzięki takim rozwiązaniom inwestorzy dostaną możliwość dywersyfikacji ryzyka poszczególnej spółki w sektorze lub zastosowania strategii zakładającej spadek kursów z danego sektora bez pożyczania akcji. Inwestorzy otrzymają również większe szanse na stosowanie strategii łączonych. Ponadto zmieniliśmy jednostkę notowania kontraktów terminowych na waluty, żeby prezentacja była spójna z instrumentem bazowym. W ostatnim czasie obserwujemy także bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania kontraktami na waluty.

 

Michael Angelo: Czy Pana zdaniem obecna wycena GPW oddaje fundamentalną wartość spółki?

 

Jacek Fotek: Trudno komentować z pozycji zarządu. Moim zdaniem zarówno rentowność giełdy dywersyfikacja przychodów jak i nowe obszary strategiczne, w które obecnie staramy się wejść jak np. platforma żywnościowa, czy szeroko pojęty rynek instrumentów towarowych powinny zapewnić przychody w długim terminie. Biorąc pod uwagę wyceny w stosunku do innych giełd, widzimy w tym zakresie potencjał wzrostu. Ponadto takie czynniki fundamentalne jak uruchomienie PPK , rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego oraz światowa tendencja przenoszenia się obrotu OTC na platformy elektroniczne, zapewniają korzystne otoczenie rynkowe i regulacyjne. Nasze wyniki w ostatnich latach w szczególności 2017-18 są jednoznacznym świadectwem, że GPW reprezentuje potencjał wzrostowy.

 

Marianna: Kiedy ruszy handel towarami rolnymi?

 

Jacek Fotek: Towarowa Giełda Energii będzie odpowiadała za organizację obrotu, tj. udostępnienie uczestnikom rynku elektronicznej platformy do handlu towarami rolnymi, które zostaną wytypowane w ramach studium wykonalności wdrożenia „Platformy Żywnościowej”. Przygotowania do uruchomienia rynku będą trwały do lutego przyszłego roku, a następnie planujemy 6-miesięczny pilotaż rynku. Faza pilotażowa obejmie tylko rynek spot z fizyczna dostawa dla pszenicy konsumpcyjnej. Po zakończeniu pilotażu chcielibyśmy dalej prowadzić i rozwijać rynek, wprowadzając nowe towary i instrumenty.

 

Mariola: Na jakie problemy związane z polską giełdą zwracają inwestorzy instytucjonalni i zagraniczni? jakie obszary najbardziej mi doskwierają?

 

Jacek Fotek: Inwestorzy zagraniczni są zainteresowani tym co wszyscy inwestorzy, czyli rentownością swoich inwestycji oraz perspektywami i planami rozwojowymi. Zwracają uwagę na naszą dojrzałość oraz częściowy upgrade, który dokonał się w tamtym roku oraz na dywersyfikację przychodów giełdy, dającą stabilność w cyklu ekonomicznym oraz zapewnienie wysokiej rentowności. Interesują się perspektywami zwiększenia skali rynku w obszarze akcji, obligacji i instrumentów towarowych. Doskwiera im nadal niewystarczająca płynność na naszym rynku i za mała skala większości spółek notowanych.

 

makler: Giełda będzie płacić 50 tys. za analizy jednej spółki. Nie da się tego taniej zrobić?

 

Jacek Fotek: GPW tytułem wynagrodzenia dla Członka Giełdy będącego uczestnikiem programu wsparcia pokrycia analitycznego będzie przekazywać 50 tys. zł. Celem programu jest wzrost liczby publikowanych analiz dla spółek z indeksów mWIG40 oraz sWIG80, zwiększenie dostępności aktualnych analiz zarówno dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych oraz zwiększenie płynności obrotu akcjami spółek, które biorą udział w programie. Naszym celem jest wysoka jakość przygotowywanych analiz, dlatego wkład finansowy ponoszony przez GPW jest na poziomie rynkowym. Traktujemy to jako inwestycję, która powinna się spłacić większą aktywnością inwestorów.

 

pasymek: Gdyby nie sprzedaż Aquis Exchange Limited spółka odnotowałaby dwucyfrową dynamikę spadku zysku netto w 2018 roku. 2018 rok chyba nie był aż tak udany dla spółki?

 

Jacek Fotek: Porównujemy się z rekordowymi wynikami 2017 r. wiec mamy efekt wysokiej bazy. Biorąc pod uwagę spadek wartości obrotów realizowany we wszystkich obszarach rynku finansowego, wyniki operacyjne GK GPW są na tym tle relatywnie dobre. Pragnąłbym zwrócić uwagę na pozytywny efekt wyników z segmentu towarowego, które odpowiadają już za ponad 44% przychodów oraz sprzedaży danych rynkowych która generuje już ok 13% przychodów. Zapewniło nam to utrzymanie marży EBITDA na poziomie ponad 58%.

 

Krzysztof P: Czy ten czat będzie zapisany np. do PDF tak aby go później można było przeczytać?

 

Jacek Fotek: Tak, czat będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej GPW w sekcji Relacji Inwestorskich poświęconej prezentacjom i webcastom.

 

studenciak: Co to jest wskaźnik obrotu? Jak się go wylicza i interpretuje? Wskaźnik obrotu na poziomie powyżej 30% to dobrze czy źle?

 

Jacek Fotek: Wskaźnik obrotu jest dobrą miarą aktywności rynkowej inwestorów i w 2018 r. zachowywał się znacznie lepiej niż wartość obrotów, co świadczy o tym, że mimo spadających wycen rynek akcji utrzymywał aktywność inwestorów na stabilnym poziomie. Porównując się do najbardziej rozwiniętych giełd, gdzie wskaźnik obrotu przekracza 60% mamy jeszcze duży potencjał wzrostu. Do tego, żeby taką aktywność osiągnąć musimy dalej inwestować nie tylko w płynność spółek, ale także w rozwój instrumentów pochodnych, instrumentów strukturyzowanych oraz ETFów.

 

Jessika: Czy zamierzają Państwo w bliższej lub dalszej przyszłości wprowadzić opcje na akcje?

 

Jacek Fotek: To będzie zależało od wzrostu płynności instrumentów bazowych dalszego wzrostu obrotami kontraktami terminowymi, w tym na poszczególne spółki. Zakładam, że powinien się pojawić popyt inwestorów na produkty opcyjnie. Jesteśmy przygotowani na rozwój rynku w tym kierunku.

 

Jacek Fotek: Szanowni Państwo dziękujemy za udział w czacie. Mamy nadzieję, że rozmowa pozwoliła przybliżyć sytuację oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej GPW. Niestety ograniczenia czasowe uniemożliwiają nam odpowiedzenie na wszystkie pytania, zapraszamy więc do kontaktu z działem Relacji Inwestorskich GPW na ir@gpw.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia panelu „relacje inwestorskie” na stronie internetowej GPW, gdzie znajdą Państwo wiele praktycznych informacji dotyczących sytuacji oraz perspektyw rozwoju Spółki. Jeszcze raz dziękujemy za udział w czacie. Życzymy wysokich stóp zwrotu w 2019 r.