Chat with us, powered by LiveChat

12 spółek, których zarządy zdradziły swoje dywidendowe plany

Skomentuj artykuł
Tomasz Zajda - fotolia.com

Wraz z publikacją pierwszych raportów za 2018 rok, inwestorzy poznali plany niektórych spółek dotyczące podziału wypracowanych zysków. Poniżej zebraliśmy plany oraz oficjalne rekomendacje 12 zarządów spółek, dotyczące wypłaty dywidendy w tym roku. W dwóch przypadkach osoby decyzyjne zapowiedziały, że rekomendacja w tej sprawie pojawi się w najbliższym czasie.

 

Przedstawione poniżej informacje dotyczące dywidend spółek notowanych na GPW są jak na razie planami. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy każdej z nich.

Mennica Polska

Jak zapowiedział prezes spółki Grzegorz Zambrzycki, zarząd Mennicy Polskiej planuje rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę połowy jednostkowego zysku wypracowanego w 2018 roku. Według jednostkowego raportu opublikowanego 8 marca, zysk netto spółki wyniósł 66,520 mln zł, przy przychodach wynoszących 901,406 mln zł. W 2018 roku Mennica Polska wypłaciła dywidendę na akcję w wysokości 1 zł.

Dom Development

Spółka przed rozpoczęciem czwartkowej sesji tj. 7 marca opublikowała komunikat, w którym poinformowała o uchwale zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2018 rok. Zarząd Dom Development wnioskuje, aby dywidenda na akcję sięgnęła poziomu 9,05 zł. Biorąc pod uwagę kurs akcji spółki z piątkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 11,51 procent. Dzień dywidendy planowany jest na 18 czerwca, natomiast dzień jej wypłaty na 26 czerwca 2019 roku. Łączna kwota rekomendowanej dywidendy to 226,869 mln zł, na co składa się zysk spółki z ubiegłego roku w wysokości 214,098 mln zł i kwota 12,771 mln zł pochodząca z jej kapitału zapasowego.

 

Dom Development to jedna ze spółek, które najsolidniej wypłacają dywidendę. Firma regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami od ponad 10 lat. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: 4 spółki, które wypłacają dywidendę od co najmniej 10 lat.

IMS

Zarząd spółki poinformował, że będzie rekomendował radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy dywidendę w wysokości 0,19 zł na akcję. Łącznie IMS zamierza przeznaczyć na ten cel 6,03 mln zł. Przy kursie akcji spółki z piątkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 4,36 procent.

 

Rok wcześniej decyzją akcjonariuszy, spółka wypłaciła 0,24 zł dywidendy na akcję mimo rekomendacji zarządu na poziomie 0,2 zł na akcję. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę na poziomie 60 procent skonsolidowanego zysku netto. Według szacunkowych wyników, IMS w 2018 roku zarobił 9,3 mln zł (zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej).

Grupa Żywiec

Podobnie jak Dom Development, również Grupa Żywiec może się pochwalić regularnymi wypłatami dywidendy. Zarząd spółki zaproponuje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy łącznie sięgającej poziomu 308,140 mln zł. Kwota ta pochodzoczi z zysku wypracowanego w 2018 roku i funduszu rezerwowego, co daje łącznie poziom 30 zł na akcję. Oprócz tego spółka zamierza przeznaczyć 9,462 mln zł ubiegłorocznego zysku netto na zasilenie funduszu rezerwowego, który ma na celu wypłatę dywidendy w przyszłości. Biorąc pod uwagę kurs akcji Grupy Żywiec z piątkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 6,17 procent.

Santander Bank Polska

Zarząd banku zamierza przeznaczyć na dywidendę ponad 2 mld zł, co daje 19,72 zł zysku na akcję (z wyjątkiem akcji serii M). Kwota ta ma pochodzić nie tylko z ubiegłorocznego zysku (541,068 mln zł), ale także z zysku spółki za lata 2016 (514,026 mln zł) i 2017 (957,588 mln zł). Wniosek ten pozytywnie zaopiniowała już rada nadzorcza Santander Bank Polska. Dzień ustalania prawa do dywidendy planowany jest na 30 maja, natomiast jej wypłata na 14 czerwca. Przy cenie akcji z piątkowego zamknięcia, stopa dywidendy plasuje się na poziomie 5,28 procent.

 

Propozycja dywidendowa zarządu jest podyktowana zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego w tej kwestii. Zgodnie z nim, pod koniec lutego bank poinformował, że spełnia kryteria do wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnie 25 procent zysku netto wypracowanego w 2018 roku.

mBank

Zarząd mBanku rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 rok mimo tego, że jego obecna sytuacja na to pozwala. Decyzję tą pozytywnie zaopiniowała już rada nadzorcza spółki. Jest ona związana również z zaleceniem dotyczącym spółki, wydanym przez KNF, zgodnie z którym cały ubiegłoroczny zysk powinien pozostać w spółce. W 2018 roku mBank zarobił 1,317 mld zł, z czego 248,2 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Apator

Według informacji przekazanej przez spółkę 1 marca 2019 roku, zarząd Apatora rekomenduje wypłatę 1,3 zł brutto dywidendy na akcję. Przy kursie akcji z piątkowego zamknięcia, stopa dywidendy spółki wynosi 4,98 procent. Warto pamiętać, że w grudniu firma wypłaciła już zaliczkę na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,4 zł na akcję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy 27 maja tego roku. W 2018 roku Apator wypracował zysk netto na poziomie 71,3 mln zł przy przychodach równych 844,9 mln zł.

 

Planowana wysokość dywidendy jest wyższa w porównaniu z dywidendą wypłaconą z zysku wypracowanego w 2017 roku. Posiadacz pojedynczej akcji otrzymał wówczas 1,2 zł brutto. Zarząd Apatora oprócz rekomendacji dotyczącej zysku dla akcjonariuszy podał również prognozowaną wysokość zysku na 2019 rok. Według przewidywań, wartość przychodów sięgnie od 880 do 920 mln zł, natomiast zysk netto wzrośnie do poziomu 72-75 mln zł.

PKO BP

Wprawdzie zarząd banku nie opublikował jeszcze rekomendacji dotyczącej dywidendy, ale inwestorzy dowiedzieli się, że bank będzie trzymał się wytycznych KNF w tym zakresie. Pod koniec lutego nadzorca poinformował spółkę o zaleceniu dotyczącym zatrzymania co najmniej połowy wypracowanego w 2018 roku zysku. Jednocześnie potwierdzono, że PKO BP spełnia wymogi, aby wypłacić 50 procent ubiegłorocznego zysku w postaci dywidendy.

 

W oddzielnym komunikacie PKO BP poinformowało, że zarówno zarząd jak i rada nadzorcza banku podjęły uchwały, iż w granicach swoich kompetencji każdy z tych organów będzie realizował zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że w tym roku największy działający na polskim rynku bank wypłaci dywidendę w wysokości połowy ubiegłorocznego zysku. W 2018 roku PKO BP osiągnął 3,741 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Z zysku za 2017 rok na dywidendę trafiło 687,5 mln zł (0,55 zł brutto na akcję).

Stalexport

Zgodnie z rekomendacją zarządu Stalexportu dotyczącą dywidendy, ubiegłoroczny zysk spółki w wysokości 4,432 mln zł miałby zasilić kapitał zapasowy. Z kolei do akcjonariuszy miałyby trafić środki pochodzące z kapitału zapasowego zgromadzonego w latach wcześniejszych, a ich łączna wysokość wyniosłaby 91,487 mln zł, co daje kwotę 0,37 zł na akcję. W takim przypadku stopa dywidendy wynosi 9,36 procent. Na temat propozycji zarządu pozytywnie wypowiedziała się już rada nadzorcza, jednakże ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Śnieżka

Producent farb i lakierów chce wypłacić 2,5 zł dywidendy na akcję. Taką rekomendację dotyczącą podziału ubiegłorocznego zysku opublikowała Śnieżka. Biorąc pod uwagę kurs akcji spółki z piątkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 2,84 procent. Rok wcześniej spółka wypłaciła 2,2 zł dywidendy na akcję.

ING Bank Śląski

Zarząd ING Banku Śląskiego planuje w tym roku przeznaczyć na dywidendę 455,35 mln zł, co daje kwotę 3,50 zł brutto na jedną akcję. Przy kursie z piątkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 1,82 procent. W sumie do akcjonariuszy mogłoby trafić 29,8 procent jednostkowego zysku netto za 2018 rok. Proponowany dzień dywidendy to 18 kwietnia, natomiast jej wypłata miałaby nastąpić 6 maja. Firma podporządkowała się zaleceniom Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym wypłaty zysku. Według tej instytucji, spółka powinna zatrzymać co najmniej 25 procent zysku wypracowanego w 2018 roku.

 

Rok wcześniej ING Bank Śląski wypłacił w sumie 416,3 mln zł dywidendy, czyli 3,2 zł na akcję. Stanowiło to około 30 procent zysku wypracowanego w 2017 roku.

Pekao

Pekao może wypłacić w tym roku 6,6 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy przy kursie akcji spółki z piątkowego zamknięcia wynosi 6,09 procent. W sumie daje to kwotę 1,73 mld zł stanowiącą 75 procent jednostkowego zysku wypracowanego w 2018 roku. Rekomendację w tej kwestii opublikował w pod koniec lutego zarząd spółki. Pozostała część ubiegłorocznego zysku ma trafić na kapitał rezerwowy (578,3 mln zł). Dzień dywidendy zgodnie z rekomendacją miałby nastąpić 10 lipca, a dzień wypłaty 30 lipca. Propozycja zarządu uwzględnia zalecenia KNF dotyczące wypłaty dywidendy.

Kruk i Budimex

Poza spółkami, których zarządy zdradziły już swoje plany dotyczące dywidendy, można znaleźć również firmy, które dopiero zapowiedziały publikację rekomendacji w tej sprawie. Wśród nich jest Kruk, który zamierza podać taką informację w ciągu kilku tygodni. Na razie przedstawiciele spółki stwierdzili jedynie, że dywidenda będzie wypłacona.

 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Budimexu, którego zarząd ma podać rekomendację dotyczącą tej sprawy do końca marca. Prezes spółki zapowiedział, że dywidenda się pojawi, jednakże jest obecnie zbyt wcześnie, aby mówić o jej konkretnej wysokości.  

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie