Chat with us, powered by LiveChat

Getin Bank zbyt tani czy Idea Bank zbyt drogi? Sprawdzamy warunki połączenia obu banków

Skomentuj artykuł
yurolaitsalbert - fotolia.com/Getin Noble Bank/Idea Bank

Opublikowany przez Getin Noble Bank (GNB) i Idea Bank (IDA) plan połączenia obu spółek zakłada wymianę jednej akcji GNB na 0,185 akcji IDA. Biorąc pod uwagę bieżącą cenę walorów obu podmiotów, zaproponowany parytet mija się z wyceną, jaką obecnie proponuje rynek. Przy takiej proporcji wymiany akcji w stosunku do ich wyceny osiągniętej na koniec środowej sesji wychodzi, że albo Getin Noble Bank jest zbyt nisko wyceniany przez rynek, albo cena rynkowa akcji Idea Banku jest zbyt wysoka.

 

W dniu 17 stycznia 2019 roku Getin Noble Bank (GNB) i Idea Bank (IDA) opublikowały w formie raportów bieżących prezentację dotyczącą planowanego połączenia obu banków. Plan transakcji zakłada wydanie zgody KNF na połączenie w drugim kwartale 2019 roku, natomiast w trzecim kwartale zgodę w tej sprawie mają wydać walne zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek. Nie wiadomo zatem czy cała transakcja dojdzie do skutku. 

Parytet odbiega od bieżącej wyceny rynkowej

Połączone siły obu banków mają działać pod jednym szyldem - Getin Noble Bank, jednakże pod względem formalnym, to Idea Bank będzie podmiotem przejmującym. Zgodnie z planowanym parytetem, nastąpi wymiana jednej akcji GNB na 0,185 akcji Idea Banku (posiadacz jednej akcji GNB otrzyma 0,185 akcji IDA).

 

Pochylając się nad zaproponowanym parytetem wymiany akcji można dostrzec pewną rozbieżność. Porównując bowiem parytet do ceny rynkowej akcji Getin Noble Banku na zakończenie środowej sesji (0,65 zł), akcje Idea Banku powinny być wyceniane na 3,51 zł, tymczasem ich cena na rynku to 6,12 zł.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu dla członków SII z opłaconą składką. Osoby nienależące do SII mogą wykupić dostęp za 50 punktów.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie