Chat with us, powered by LiveChat

Idea Bank trafił na listę ostrzeżeń KNF. Spółki Leszka Czarneckiego w odwrocie

Skomentuj artykuł
MR - fotolia.com

Notowane na warszawskiej giełdzie spółki powiązane kapitałowo z Leszkiem Czarneckim tracą na wartości. Oprócz Idea Banku, który we wtorek wieczorem został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF, tanieje również Getin Noble Bank, Open Finance i Getin Holding. Burzę wokół spółek związanych z jednym z najbogatszych polaków wywołała również sprawa nagrania jego rozmowy z szefem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Jak podano w komunikacie KNF datowanym na 13 listopada, Idea Bank został zamieszczony na liście ostrzeżeń publicznych. Wpis jest związany z koniecznością zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przepis ten brzmi następująco: Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł. Wpis związany jest z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6  tej ustawy. Te natomiast precyzują czynności wykonywane w ramach działalności maklerskiej. Punkt 5 dotyczy doradztwa inwestycyjnego, natomiast 6 oferowania instrumentów finansowych.

 

Urząd w komunikacie podkreśla, że zawiadomienie nie wpływa na ocenę legalności działalności podmiotu, prowadzonej w pozostałych obszarach. Nie dotyczy zatem działalności bankowej Idea Banku, związanej m.in. z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów.

 

Działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru - czytamy w komunikacie KNF.

 

Komisja podaje również, że podstawą wpisania Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez bank w latach od 2016 do 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń instytucji nadzorczej. KNF ma tutaj na uwadze proces oferowania instrumentów finansowych w okresie co najmniej od sierpnia 2016 roku do października 2017 roku, a także doradztwa  inwestycyjnego w okresie co najmniej od września 2016 roku do marca 2018 roku. W komunikacie próżno jednak szukać nazwy konkretnych instrumentów finansowych lub podmiotów, z którymi naruszenie przepisów byłoby związane.

Reakcja banku

Do decyzji KNF bardzo szybko odniósł się Idea Bank. W komunikacie prasowym przytoczonym przez PAP można przeczytać, że podstawą wpisania banku na listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 roku do marca 2018 roku czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF.

 

Szerzej o historii GetBacku mówiliśmy w ostatnim odcinku podcastu Echa Rynku: Historia GetBacku w pigułce, kto powinien ponieść odpowiedzialność i co dalej

 

Bank dodał również, że w związku z zarzutami komisji, w dniu 7 listopada wysłał obszernie umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia. Nie otrzymał on jednak nie tylko odpowiedzi na tą korespondencję, ale także potwierdzenia jej otrzymania przez adresata. Nie jest wiadome zatem, czy wyjaśnienia Idea Banku zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez KNF. Spółka poinformowała o przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania dotyczącego nieprawidłowych zachowań niektórych pracowników wobec swoich klientów, a także weryfikacji kadr i wprowadzenia dodatkowych wewnętrznych regulacji mających na celu podniesienie poziomu ochrony interesu klienta.

Reakcja inwestorów

W reakcji na te doniesienia akcje Idea Banku w środę rano mocno traciły na wartości. Jeszcze przed godziną dziesiątą, cena pojedynczej akcji spadła do poziomu 2,13 zł, co oznacza przecenę o 24 procent w stosunku do poziomu z wtorkowego zamknięcia. Po nieco ponad godzinie od rozpoczęcia sesji akcje spółki zaczęły lekko rosnąć i po godzinie czternastej plasowały się na poziomie około 2,30 zł za sztukę, co oznacza spadek o około 18 procent.

 

Wtorkowa sesja nie zapoczątkowała spadku notowań Idea Banku na warszawskiej giełdzie. Spółka ta zaczęła widocznie tanieć pod koniec 2017 roku. Od początku tego roku akcje banku potaniały o około 90 procent, a jego wartość spadła z około 1,8 mld zł do około 180 mln zł.

 

Idea Bank - wykres kursu akcji
Idea Bank - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Nie tylko Idea Bank taniał w trakcie środowej sesji. O ponad 15 procent zanurkował kurs Getin Holdingu, który jest głównym właścicielem Idea Banku - posiada on 54,43 procent udziałów. Z kolei głównym właścicielem Getin Holdingu jest Leszek Czarnecki, z udziałem na poziomie 54,97 procent.

 

W środę mogliśmy także obserwować spadek notowań Open Finance. Akcje spółki po południu traciły na wartości ponad 15 procent, a na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy spadek przekroczył 85 procent. Kapitałowo firma jest powiązana z Getin Noble Bankiem, który posiada 42,91 procent jej udziałów.

Nagranie rozmowy z szefem KNF i przecena Getin Noble Banku

Spółki w których bezpośredni lub pośredni udział ma Leszek Czarnecki są jednymi z gorętszych papierów ostatnich dni. Oprócz kwestii wciągnięcia Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych, we wtorek pojawiła się informacja dotycząca nagrania rozmowy właściciela Getin Noble Banku z Markiem Chrzanowskim, ówczesnym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczy ono spotkania które odbyło się w marcu tego roku. Według informacji, jakie przekazała Gazeta Wyborcza, szef KNF miał zaproponować m.in. życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego w zamian za zatrudnienie wyznaczonego przez szefa KNF prawnika - Grzegorza Kowalczyka, oraz jego wynagrodzenie kwotą stanowiącą równowartość 1 procenta kapitalizacji banku (około 40 mln zł). Na nagraniu bezpośrednio taka propozycja nie pada, gdyż miała ona zostać złożona na kartce. To jednak wystarczyło, aby Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Więcej na temat tej sprawy znajduje się w felietonie umieszczonym na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Getin Noble Bank - wykres kursu akcji
Getin Noble Bank - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Konsekwencją upublicznienia tych informacji był spadek notowań Getin Noble Banku. W środę akcje banku zniżkowały w najgorszym momencie dnia o niemal 30 procent. We wtorek z kolei spadek przekroczył 5 procent. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy notowania banku na warszawskiej giełdzie spadły o około 75 procent.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie