Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki banków za III kwartał 2018 roku. Zobacz, który poprawił je najbardziej

Skomentuj artykuł
artrachen - fotolia.com

Ponad 3,3 mld zł zarobiło łącznie w trzecim kwartale 2018 roku 11 banków notowanych na warszawskiej giełdzie. Największy procentowy wzrost zysku odnotował Bank Ochrony Środowiska, natomiast pod względem wzrostu nominalnej wartości zysku, liderem został PKO BP. Spośród przebadanych banków, w przypadku 5 mieliśmy do czynienia ze spadkiem skonsolidowanego wyniku netto.

 

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 11 przebadanych banków w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł w sumie 3,317 mld zł, wobec 3,241 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ujęciu rocznym daje to wzrost na poziomie 2,33 procent.

PKO BP liderem

Pod względem wartości zysku netto, niezmiennie niepokonany pozostaje bank PKO BP. Spółka w okresie od lipca do września zarobiła 1,042 mld zł, co jest wynikiem o 15,5 procent lepszym w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. To najwyższy wynik kwartalny w historii spółki. Łącznie od początku roku PKO BP zarobił 2,732 mld zł, wobec 2,284 mld zł w okresie trzech kwartałów 2017 roku. Zmiana rok do roku wynosi w tym przypadku 19,6 procent.

 

Bank nie tylko przoduje pod względem wysokości zysku. Również jego wzrost wartości nominalnej w trzecim kwartale był najwyższy. W porównaniu z tym samym okresem 2017 roku, wzrósł on o 140 mln zł. Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2,366 mld zł i był o 7,7 procent wyższy rok do roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął w tym samym okresie 760 mln zł i był o niespełna 1 procent niższy w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. W okresie od pierwszego do trzeciego kwartału tego roku, marża odsetkowa sięgneła 3,4 procent i była o 0,13 pkt. procentowego wyższa rok do roku.

 

Skonsolidowany zysk netto*  banków notowanych na GPW w III kwartale 2017 i 2018 roku (w mln zł)

Spółka III kwartał 2018 roku III kwartał 2017 roku Zmiana zysku (w proc.)
Alior Bank 172,920 178,175 -2,95
Bank Ochrony Środowiska 24,485 13,576 80,36
Getin Noble Bank -13,999 -72,142 -
Bank Handlowy 158,484 171,566 -7,63
Idea Bank -32,644 97,432 -
ING Bank Śląski 378,800 375,700 0,83
mBank 285,279 291,414 -2,11
Bank Millennium 200,189 187,484 6,78
Bank Pekao 605,793 536,220 12,97
PKO BP 1042,000 902,000 15,52
Santander Bank Polska 495,448 559,908 -11,51
Łącznie: 3316,755 3241,333 2,33

*skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych zawarty w sprawozdaniach finansowych spółek

 

Pod względem procentowego wzrostu zysku netto wyróżnił się Bank Ochrony Środowiska. Spółka odnotowała w trzecim kwartale skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 24,485 mln zł. To o 80 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku. Łącznie w pierwszych trzech kwartałach tego roku zysk BOŚ wyniósł 58,664 mln zł, wobec 56,930 mln zł rok wcześniej. Wynik odsetkowy spółki urósł w trzecim kwartale o 5,2 procent rok do roku, a wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 17 procent.

 

Marża odsetkowa na aktywach ogółem, liczona jako relacja annualizowanego wyniku odsetkowego do średniego stanu aktywów z początku i końca okresu trzech kwartałów wyniosła 2 procent wobec poziomu 1,9 procent za okres 2017 roku, głównie w efekcie poprawy struktury aktywów oraz obniżenia kosztowości pasywów grupy - podał Bank Ochrony Środowiska w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał tego roku.

Wyniki 5 banków w dół

Spośród banków, których sprawozdania finansowe za trzeci kwartał przeglądnęliśmy, 5 odnotowało spadek skonsolidowanego wyniku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wśród nich jest Alior Bank, Bank Handlowy, Idea Bank, mBank oraz Santander Bank Polska.

 

Największy spadek odnotował Idea Bank. W trzecim kwartale 2017 roku zarobił on 97,432 mln zł, tymczasem w trzecim kwartale tego roku spółka poniosła stratę na poziomie 32,644 mln zł. Wynik odsetkowy banku zmalał nieznacznie. Wyniósł on 161,581 mln zł, wobec 165,737 mln zł. Znaczący spadek odnotowano natomiast w segmencie opłat i prowizji. Zysk ten miał wartość zaledwie 2 tys. zł, wobec 88,626 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Łącznie w okresie trzech pierwszych kwartałów tego roku, strata Idea Banku wyniosła 411,999 mln zł, wobec 194,828 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Więcej na temat Idea Banku pisaliśmy we wcześniejszej analizie.

 

Stratę w okresie od lipca do września 2018 roku poniósł również Getin Noble Bank. Odnotował on 13,999 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie rok wcześniej była ona jednak większa i wyniosła 72,142 mln zł. Wynik odsetkowy spółki spadł w trzecim kwartale do 304,684 mln zł, wobec 324,043 mln zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji był niższy o 19 procent i miał wartość 34,073 mln zł. W okresie trzech kwartałów 2018 roku Getin Noble Bank stracił 177,787 mln zł, wobec 186,264 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie