Chat with us, powered by LiveChat

Śnieżka przejmie węgierską spółkę Poli-Farbe

Skomentuj artykuł
© bukhta79 – fotolia.com

Śnieżka poinformowała o zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy nabycia 80% udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft. Według wiedzy emitenta na dzień publikacji raportu bieżącego ostateczna cena za ww. udziały wyniesie około 8 miliardów forintów węgierskich, tj. około 108 milionów złotych.

 

Jak poinformowano w przekazanym do publicznej wiadomości komunikacie, ostateczna cena uzależniona jest od wysokości dotacji uzyskanych w przeszłości przez Poli-Farbe, które zostaną zatrzymane w Poli-Farbe, a także od wysokości wyniku EBITDA za 2018 rok i może wzrosnąć maksymalnie o kwotę jednego miliarda forintów węgierskich, tj. około 13,5 mln złotych. Cena nabycia 80% udziałów Poli-Farbe została oparta o wartość bazową EV (Enterprise Value), którą emitent oszacował na 8 do 8,6krotność średniego wyniku EBITDA Poli-Farbe z dwóch ostatnich lat poprzedzających dokonanie transakcji, pomniejszoną o pozycję finansową netto (rozumianą jako kwota zadłużenia pomniejszona o kwotę gotówki). Przeniesienie własności 80% udziałów nastąpić ma w dniu zamknięcia tego etapu transakcji, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2019 roku.

 

Ponadto, strony uzgodniły, że sprzedający (firma Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolowana przez Antala Szabó oraz Andreę Nagy Györg) ma prawo sprzedać (opcja put), a Śnieżka ma prawo nabyć (opcja call) pozostałe 20% udziałów w Poli-Farbe w przypadku wystąpienia opisanych w umowie warunków.

 

Jednocześnie Śnieżka zobowiązała się do utrzymania przez co najmniej 8 lat produkcji w zakładach produkcyjnych Poli-Farbe zlokalizowanych w miejscowości Bócsa na Węgrzech, w wysokości odpowiadającej co najmniej 95% łącznej wartości rocznej sprzedaży na rynku węgierskim z dnia podpisania umowy. Strony zobowiązały się przy tym do przyjęcia polityki dywidendowej w Poli-Farbe, na mocy której spółka ta będzie wypłacała dywidendę w każdym roku na poziomie minimum 50% zysku do podziału, a także do uchwalenia nadzwyczajnej dywidendy za 2018 rok, w wysokości co najmniej jednego miliarda forintów, z czego co najmniej 200 milionów forintów będzie przysługiwało sprzedającym. 

 

Nasze spółki bardzo wiele łączy – podobne biznesowe korzenie, filozofia działania oraz portfolio produktów. Razem z Antalem Szabó, założycielem i dyrektorem zarządzającym Poli-Farbe, uznaliśmy, że to dobry moment na połączenie sił. Jesteśmy przekonani, że ta transakcja przyniesie obu stronom wymierne korzyści. Co ważne, Antal Szabó, który wraz z załogą wypracował silną pozycję rynkową Poli-Farbe na Węgrzech, nadal będzie zaangażowany w długoterminowe zarządzanie spółką, zachowując przy tym 20% jej udziałów – skomentował Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFIL Śnieżka.

 

Poli-Farbe to jeden z najbardziej znanych producentów na węgierskim rynku farb dekoracyjnych. W jego portfolio produktów znajdują się marki takie jak: Platinum i Inntaler (marki z segmentu premium) oraz Cellkolor i Boróka (marki z segmentu value for money). W 2017 roku (jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018 nie zostało sporządzone i zbadane do dnia transakcji) firma ta osiągnęła sprzedaż w wysokości 11,05 mld forintów (w 2016 roku 10,23 mld, a w 2015 roku 10,2 mld), wynik EBITDA na poziomie 1,11 mld forintów (w 2016 roku 1,1 mld, a w 2015 roku 1,16 mld), a zysk netto na poziomie 753 mln forintów (w 2016 roku 746 mln, a w 2015 roku 770 mln). Poli-Farbe posiada także dwie zagraniczne spółki zależne: w Słowacji i Rumunii.

 
Śnieżka i Poli-Farbe zamierzają osiągnąć korzyści synergii w obszarze zakupów, w tym surowców oraz opakowań, badań i rozwoju (i w związku z tym w obszarze produkcji, m.in. w zakresie optymalizacji formulacji, czyli procesów opracowywania i udoskonalania receptur produktów), a także w obszarze marketingu i sprzedaży. Jak dodatkowo wskazano, po ich osiągnięciu, tj. najprawdopodobniej w perspektywie kilku lat, Śnieżka ma analizować wspólnie z zarządzającymi Poli-Farbe rynki zbliżone geograficznie do rynku macierzystego Poli-Farbe, przede wszystkim w zakresie możliwości zwiększenia sprzedaży eksportowej Poli-Farbe.

 

– Liczymy, że współdzielenie receptur umożliwi zwiększenie efektywności produkcji, optymalizację portfolio produktowego, a w rezultacie przyspieszenie rozwoju obu spółek. Z kolei większa skala działalności oraz dywersyfikacja źródeł dostaw pozwoli nam zaoszczędzić na zakupie surowców potrzebnych do produkcji – podsumował w komunikacie prasowym Piotr Mikrut.

 

We wtorek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji informacji o zawarciu umowy nabycia udziałów Poli-Farbe, od rana notowania Śnieżki nieznacznie rosną. Około godziny 10 inwestorzy skłonni byli płacić za jedną akcję polskiej spółki 81,5 zł w porównaniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego ustalonej na poziomie 81 zł.

 

Śnieżka wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie