Chat with us, powered by LiveChat

DataWalk chce przejść na GPW. Wystartowały zapisy na akcje

Skomentuj artykuł
lamaip - fotolia.com

Nawet 1,35 mln akcji może trafić wkrótce do inwestorów w związku z trwającą ofertą publiczną DataWalk. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 22 zł za akcję, a pozyskane środki mają zostać wykorzystane m.in. na rozwój działalności spółki w USA.

 

Oferta publiczna dotyczy łącznie 1,35 mln akcji. Są one oferowane w ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych, dla których przewidziano maksymalnie 1,15 mln akcji, a także w transzy dla inwestorów indywidualnych (maksymalnie 0,2 mln akcji).

 

Spółka jest twórcą platformy analitycznej DataWalk zbudowanej w oparciu o własną technologię, która pozwala łączyć duże wolumeny danych w rozproszonych zbiorach. Działalność DataWalk opiera się na dostarczaniu licencji na własny produkt, a jej klientami są firmy z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Zadaniem tego narzędzia jest m.in. wykrywanie wyłudzeń, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz analizowanie i monitorowanie procesów biznesowych. Spółka zadebiutowała na NewConnect 20 lipca 2012 roku pod nazwą PiLab. W 2018 roku zmieniła ona nazwę na DataWalk.

Cena maksymalna i harmonogram oferty

Prospekt emisyjny DataWalk został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2018 roku. Jego publikacja i zarazem rozpoczęcie oferty publicznej miało miejsce kilka dni później - 27 grudnia. Zgodnie z harmonogramem oferty, zapisy na akcje spółki rozpoczęły się w czwartek 24 stycznia, a zakończą się 31 stycznia w przypadku inwestorów indywidualnych, natomiast dzień dłużej potrwają w przypadku inwestorów instytucjonalnych. Instytucją oferującą i prowadzącą księgę popytu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Oferta publiczna jest również związana ze staraniami spółki o przejście na główny parkiet warszawskiej giełdy.

 

Kluczowe wydarzenia w ramach oferty publicznej DataWalk 

Wydarzenie Termin
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF 21.12.2018
Publikacja prospektu emisyjnego 27.12.2018
Budowa księgi popytu 23.01.2019
Publikacja informacji na temat ceny emisyjnej 23.01.2019
Zapisy w ramach transzy dla inwest. indywidualnych 24.01-31.01.2019
Zapisy w ramach transzy dla inwest. instytucjonalnych 24.01-01.02.2019
Planowany termin przydziału i zakończenie oferty 05.02.2019

Źródło: SII na podstawie danych DataWalk

 

Według informacji opublikowanej 23 stycznia, ostateczna cena emisyjna oferowanych akcji wynosi 22 zł za walor. Jest ona zatem zbliżona do ceny, którą trzeba obecnie zapłacić na rynku za akcje DataWalk.

 

Jednocześnie jak podano w komunikacie, zarząd spółki informuje, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony. Biorąc pod uwagę cenę maksymalną oraz zakładając, że wszystkie oferowane akcje zostaną sprzedane po tej cenie, tj. 22 zł za akcję, spółka z emisji pozyska 29,7 mln zł. To znacznie mniej w stosunku do przewidywań zawartych w prospekcie emisyjnym. Można w nim przeczytać, że wpływy z emisji mogą wynieść do 60 mln zł, natomiast po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia oferty do 57,6 mln zł.

Cele emisji

Wpływy z emisji nowych akcji mają zostać wykorzystane przede wszystkim na rozwój działalności DataWalk w USA. Spółka chce zbudować zespół sprzedażowo-marketingowy poprzez zatrudnienie szefa zespołów handlowych (VP of Business Development), a także specjalistów technicznych (System Engineer). Według niej, stworzenie struktur sprzedażowych w USA ma kluczowe znaczenie w zdobywaniu bazy referencji. To natomiast w kolejnym etapie rozwoju umożliwi sprzedaż produktu DataWalk do największych globalnych klientów.

 

DataWalk - wykres kursu akcji
DataWalk - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Oprócz tego środki z emisji mają posłużyć do rozwoju platformy analitycznej DataWalk, w tym dodawaniu nowych funkcjonalności, a także do prowadzenia działań mających na celu ochronę własności intelektualnej. Spółka prowadzi szereg postępowań patentowych w USA i Europie i nie wyklucza składania kolejnych. Jak podaje DataWalk, środki z emisji mają również posłużyć do finansowania działalności operacyjnej spółki.

Akcjonariat

Zakładając, że wszystkie nowoemitowane akcje zostaną objęte, to będą one stanowiły 26,84 procent podwyższonego kapitału. Obecnie głównym akcjonariuszem DataWalk jest FGP Venture Sp. z o.o, która posiada 31,93 procent udziału w kapitale spółki i aż 43,13 procent udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Kolejnym udziałowcem jest TFI Investors, który jest właścicielem 10,87 procent udziału w kapitale i 9,08 procent udziału na WZA. Z kolei TFI Aviva Investors Poland ma 9,11 procent udziału w kapitale spółki i 7,61 procent liczby głosów na WZA.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie