Chat with us, powered by LiveChat

Seniorzy GPW. Oto spółki z najdłuższą historią notowań

Skomentuj artykuł
freshidea - fotolia.com

Niedawne wykluczenie Próchnika z obrotu na GPW sprawiło, że na parkiecie nie ma już spółek pamiętających pierwszą sesję warszawskiej giełdy z 16 kwietnia 1991 roku. Tym samym firmą o najdłuższym stażu na rynku stała się Grupa Żywiec, której akcje są notowane przy książęcej od 24 września 1991 roku. Historia notowań kolejnych seniorów, nadal obecnych na rynku kapitałowym, rozpoczęła się już w kolejnym, 1992 roku.

 

Próchnik został wykluczony z obrotu giełdowego w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. Spółka opuściła GPW z dniem 18 stycznia 2019 roku i była ostatnią z pięciu firm notowanych podczas pierwszej w latach 90-tych sesji na warszawskim parkiecie. Wraz z nią na parkiecie zadebiutowały nienotowane już Exbud, Krosno, Tonsil i Kable.

 

Więcej na temat historii upadku Próchnika oraz prawdopodobnych błędów stojących za upadkiem odzieżowej spółki, pisaliśmy w analizie „Próchnik wykluczony w obrotu. Najdłużej notowana spółka zniknęła z GPW”.

Grupa Żywiec seniorem GPW

Opuszczenie GPW przez Próchnika sprawiło, że miano seniora GPW otrzymała Grupa Żywiec. Producent piwa jest notowany na warszawskiej giełdzie od 24 września 1991 roku, a zatem jego historia notowań zaczęła się 5 miesięcy po rozpoczęciu działalności przez giełdę. W 1994 roku głównym udziałowcem browaru został Heineken (Heineken International B.V. posiada obecnie 65,16 procent udziału w kapitale zakładowym spółki), a w 1998 roku nastąpiło połączenie Zakładów Piwowarskich w Żywcu z firmą Brewpole, właścicielem browarów w Elblągu, Leżajsku i Warce. Oprócz tego, obecnie spółka jest również właścicielem browaru w Cieszynie. Na stronie internetowej producent przedstawia aż 10 marek piw, za którego produkcję odpowiada, nie licząc odmian występujących w ramach poszczególnych marek. Według ostatnich informacji, portfolio grupy niedługo może ponownie się rozszerzyć. O zawarciu umowy sprzedaży 100 procent udziałów w kapitale zakładowym Browaru Namysłów Sp. z o.o. spółka informowała w połowie listopada ubiegłego roku. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście „Grupa Żywiec przejmie Browar Namysłów”.

 

Grupa Żywiec - wykres kursu akcji
Grupa Żywiec - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Grupa Żywiec jest również jedną z najsolidniej dzielących się zyskiem z akcjonariuszami spółek. Firma wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2006 roku, a od kilku lat robi to dwa razy w roku. Według ostatniego opublikowanego raportu finansowego spółki, w trzecim kwartale 2018 roku Grupa Żywiec wypracowała 116,781 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

 

W 1991 roku na rynku zadebiutowały również trzy inne spółki, jednakże żadnej z nich nie ma w tej chwili na GPW. Był to Wedel, Swarzędz i Wólczanka. Producent słodyczy wchodzi w skład japońskiej grupy Lotte. Producent mebli w 2009 roku złożył wniosek o upadłość, a kilka lat później jej znak towarowy został przejęty przez grupę prywatnych inwestorów. Obecnie firma funkcjonuje pod nazwą Swarzędz Home. Z kolei podmiot znany m.in. z produkcji koszul działa w ramach grupy Vistula.

Bank Millennium - Bank Inicjatyw Gospodarczych

Drugą najstarszą spółką jest Bank Millennium, który rozpoczął swoją przygodę z warszawskim parkietem w dniu 13 sierpnia 1992 roku. Debiutując na giełdzie spółka nosiła nazwę Bank Inicjatyw Gospodarczych (BIG). Wówczas była to pierwsza instytucja finansowa notowana przy książęcej. Wtedy też podmiot ten przejął kontrolę nad Łódzkim Bankiem Rozwoju. W 1997 roku nastąpiło połączenie z Bankiem Gdańskim w efekcie czego powstał BIG Banku Gdańskiego, a w 2000 roku inwestorem strategicznym banku został Banco Comercial Portugues, który obecnie posiada 50,1 procentu udziałów. Od 2003 roku spółka działa pod nazwą Bank Millennium. Na początku listopada 2018 roku spółka poinformowała o przejęciu 99,79 procent akcji Euro Banku za kwotę 1,833 mld zł. Aby transakcja doszła do skutku potrzebna była zgoda UOKiK, o której wydaniu dowiedzieliśmy się 3 stycznia 2019 roku. W trzecim kwartale 2018 roku Bank Millennium wygenerował 200,189 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

 

Bank Millennium - wykres kursu akcji
Bank Millennium - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Na najniższym stopniu podium też stoi bank

Na trzecim miejscu w zestawieniu najdłużej notowanych spółek na GPW jest mBank. Zadebiutował on na rynku akcji 6 październik 1992 roku. Początkowo spółka była notowana na warszawskiej giełdzie jako Bank Rozwoju Eksportu (BRE). W 1998 roku nastąpiło przejęcie i fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju, a w 2000 roku w ramach spółki rozpoczął działalność mBank, czyli pierwszy internetowy bank w Polsce. W 2007 roku mBank zaczął działać w Czechach i na Słowacji. W 2013 roku spółka przeszła rebranding, czego konsekwencją była unifikacja marek funkcjonujących w ramach spółki (mBank, MultiBank, BRE Bank i BRE Private Banking) pod szyldem mBanku. Pełna integracja zakończyła się w 2015 roku, kiedy klienci dawnego MultiBanku i Private Bankingu otrzymali dostęp do serwisu transakcyjnego mBanku. W trzecim kwartale 2018 roku zysk netto spółki wyniósł 285,279 mln zł.

 

mBank - wykres kursu akcji
mBank - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Obok obecnego mBanku oraz Banku Millennium w 1992 roku na GPW pojawiły się takie spółki jak Universal, Elektrim, Huta Szkła Gospodarczego „Irena”, Okocim i Mostostal Export. Żadna z nich nie jest już jednak notowana na warszawskim parkiecie.

Vistula, BZ WBK i nie tylko

W 1993 roku na GPW weszło 6 spółek, z czego cztery są notowane do dzisiaj. Zadebiutował Wielkopolski Bank Kredytowy, który w 2001 roku połączył się z Bankiem Zachodnim. W wyniku tego połączenia powstał Bank Zachodni WBK, który w 2011 roku dołączył do grupy Santander. Do 2018 roku bank funkcjonował pod nazwą objętą na początku XXI wieku, a obecnie spółka jest notowana jako Santander Bank Polska.

 

Oprócz tego, 30 września 1993 roku na warszawskim parkiecie zaczęły być notowane akcje Zakładu Przemysłu Odzieżowego „VISTULA”. W 2006 roku spółka połączyła się z inną odzieżową firmą notowaną na GPW - Wólczanka, w wyniku czego powstał podmiot o nazwie Vistula & Wólczanka S.A. Niespełna dwa lata później firma przejęła 66 procent udziału w spółce W.Kruk i jeszcze w tym samym roku powstała Vistula Group. Z kolei 30 listopada 2018 roku firma połączyła się z notowaną na giełdzie spółką Bytom, co pociągnęło za sobą zmianę nazwy na VRG (Vistula Retail Group).

 

W tym samym roku zadebiutował również Mostostal Warszawa. Od 1999 roku spółka wchodzi w skład hiszpańskiej grupy Acciona. Kilka miesięcy wcześniej na GPW pojawiła się Korporacja Gospodarcza „Efekt” (22 kwietnia 1993 roku).

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie