Chat with us, powered by LiveChat

Spółki z GPW, w których OFE i TFI mają ponad 50 procent udziału

Skomentuj artykuł
Minerva Studio - fotolia.com

Na GPW nie brakuje spółek, w których znaczącymi akcjonariuszami są Otwarte Fundusze Emerytalne lub Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Znacznie trudniej jest jednak znaleźć takie firmy, w których instytucje te posiadają łącznie ponad 50 procent udziału w kapitale. W poniższej analizie przedstawiono kilka takich przykładów.

 

Informacje dotyczące akcjonariatu spółek zostały zaczerpnięte z serwisu Stooq, dla którego dostawcą danych jest Quant Research.

 

W żadnym z przedstawionych poniżej przypadków udział w kapitale przekraczający 50 procent nie przypada jednemu podmiotowi. Jednakże często w przypadku ewentualnego porozumienia, pokonanie tego progu jest możliwe.

Elektrobudowa

Udział OFE oraz TFI w tej firmie wynosi aż 86,44 procent. Spośród 21 podmiotów posiadających co najmniej 0,01 procent udziału w Elektrobudowie, tylko jeden nie jest ani Otwartym Funduszem Emerytalnym, ani Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Jest to Norges Bank (Government of Norway), który posiada 2,95 procent udziału w kapitale spółki i taki sam udział na WZA. W przypadku 21 najważniejszych właścicieli firmy, udział w kapitale i na WZA jest równy.

 

Największym udziałowcem jest OFE Aviva Santander, który ma 12,28 procent udziału. Zaraz za nim znajduje się OFE PZU Złota Jesień z udziałem wynoszącym 11,82 procent oraz OFE PKO BP Bankowy. W sumie więcej niż 5 procent udziału w Elektrobudowie posiada jeszcze 6 innych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Aby przekroczyć 50 procent udziału na walnym zgromadzeniu Elektrobudowy wystarczyłoby porozumienie 5 największych akcjonariuszy spółki.

 

Elektrobudowa - wykres kursu akcji
Elektrobudowa - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zaliczają się do nieco mniejszych akcjonariuszy Elektrobudowy. Spośród tego typu instytucji największy udział posiada TFI Quercus (2,09 procent) oraz TFI Nationale-Nederlanden (1,30 procent). Oprócz tego wśród 21 największych udziałowców spółki, znajduje się jeszcze 8 TFI.

Grupa Kęty

Wśród 31 największych akcjonariuszy Grupy Kęty, posiadających co najmniej 0,01 procent udziału w spółce, jest aż 11 Otwartych Funduszy Emerytalnych i 19 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Łącznie OFE oraz TFI posiadają w tej spółce 81,41 procent udziału w kapitale i na WZA. Podobnie jak w przypadku Elektrobudowy, jedynym podmiotem z tej grupy niebędącym OFE ani TFI jest Norges Bank (Government of Norway) posiadający 4,17 procent udziału.

 

Grupa Kęty - wykres kursu akcji
Grupa Kęty - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Największy udział w Grupie Kęty posiada OFE Aviva Santander (18,33 procent), jednakże niewiele mniej ma OFE Nationale-Nederlanden (18,16 procent). Oprócz tego, jedynymi podmiotami, które również posiadają co najmniej 5 procent udziału są cztery inne Otwarte Fundusze Emerytalne. Wśród Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, największym udziałem może pochwalić się TFI Aviva Investors Poland.

AB

W akcjonariacie jednego z czołowych polskich dystrybutorów sprzętu IT jest 22 udziałowców, z których każdy posiada co najmniej 0,01 procent udziału w spółce. Wśród nich 7 to Otwarte Fundusze Emerytalne, a 12 to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W sumie te podmioty mają 69,18 procent udziału w kapitale spółki i 64,01 procent udziału na jego walnym zgromadzeniu.

 

Największym udziałowcem spośród OFE i zarazem wśród wszystkich akcjonariuszy jest OFE Nationale-Nederlanden, które ma 14,16 procent udziału w kapitale AB i 13,10 procent udziału na jej WZA. Na drugim miejscu znalazł się OFE Aviva Santander. Liderem spośród TFI jest TFI Aviva Investors Poland posiadający 6,58 procent udziału w kapitale AB i 6,08 procent udziału na WZA.

 

AB - wykres kursu akcji
AB - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Spośród pozostałych akcjonariuszy, pod względem posiadanych udziałów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wyróżnia się Andrzej Przybyło, prezes spółki. Posiada on 15,02 procent udziału na WZA, najwięcej spośród wszystkich udziałowców. Sporo mówił on na temat Grupy AB podczas niedawnego czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Intercars

Dystrybutor samochodowych części zamiennych posiada w swoim akcjonariacie 11 Otwartych Funduszy Emerytalnych i 17 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Dotyczy to podmiotów które mają co najmniej 0,01 procent udziału w Intercars. Łącznie OFE oraz TFI są właścicielami 51,88 procent udziału w kapitale i na WZA spółki.

 

Spośród OFE największym udziałem w Intercars dysponuje OFE Aviva Santander (14,10 procent). Z kolei w przypadku TFI przoduje TFI Aviva Investors Poland (1,06 procent udziału).

 

Intercars - wykres kursu akcji
Intercars - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Mimo dużego udziału instytucji finansowych w Intercars, największym akcjonariuszem jest Krzysztof Oleksowicz posiadający 26,30 procent udziału w kapitale i na WZA spółki. W pierwszej piątce właścicieli jest również Andrzej Oliszewski oraz Immersion Capital LLP.

Agora

Ponad 50-procentowy udział w katpiale spółki, będący w rękach OFE i TFI można również odnotować w przypadku Agory. Właściciel m.in. Gazety Wyborczej i sieci kin Helios ma w akcjonariacie wśród podmiotów posiadających co najmniej 0,01 procent jego akcji 8 OFE i 12 TFI. Łącznie instytucje te dysponują udziałem w katpiale wynoszącym 51,79 procent i znacznie mniejszym, bo wynoszacym 37,99 procent udziałem na WZA.

 

Liderem akcjonariatu pod względem udziału w kapitale jest OFE PZU Złota Jesień, natomiast wśród TFI najlepszy jest TFI Nationale-Nederlanden.

 

Agora - wykres kursu akcji
Agora - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Duże zróżnicowanie pomiędzy udziałem OFE i TFI w kapitale i na WZA spółki wynika m.in. z faktu, iż m.in. Agora Holding sp. z o.o. posiada tylko 11,60 procent udziału w kapitale, ale aż 35,36 procent udział na WZA.

Ważne

Informacje dotyczące akcjonariatu wymienionych powyżej spółek, mogą się różnić od bieżących danych w sytuacji gdy wystąpiły zmiany, które nie podlegały wymogom obowiązków notyfikacyjnych.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie