Chat with us, powered by LiveChat

Zostały ostatnie dni na wpłaty na rachunki maklerskie IKE i IKZE. Sprawdź różnice i limity między tymi rachunkami w 2018 i 2019 roku

Skomentuj artykuł

Koniec roku blisko, warto więc pomyśleć o dwóch sprawach. O podatkach, które zapłacimy do końca kwietnia przyszłego roku, jak również o nieco bardziej odległej perspektywie, czyli o swojej emeryturze.

 

Idealnymi rozwiązaniami, które warto wykorzystać do oszczędzania w długim terminie, są rachunki IKE oraz IKZE. Te mogą być prowadzone w różnych formach. Nas w sposób szczególny interesują rachunki maklerskie IKE i IKZE. Jaka jest wspólna cecha łącząca obydwa typy rachunków? Mogą je prowadzić te same instytucje, tj. nie tylko organizacje prowadzące działalność maklerską, ale również banki, fundusze inwestycyjne itp. Na obydwu z nich możemy inwestować bez podatku od zysków kapitałowych. Zarówno rachunek IKZE, jak i IKE jest zwolniony z tzw. „podatku Belki”. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zamkniesz IKZE przed wejściem w wiek emerytalny.


W skali kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat do emerytury rachunek IKE i IKZE może zatem zapewnić wymierne korzyści finansowe. Rozwiązanie to daje także możliwość dysponowania wyższymi kwotami w inwestycjach w porównaniu ze standardowymi rachunkami maklerskimi.

Jakie są inne różnice między rachunkami IKE i IKZE? Przede wszystkim różnią się limitami wpłat.

W 2018 roku obowiązują następujące limity wpłat:

 

  • Rachunek IKE: 13 329 zł
  • Rachunek IKZE: 5331,60 zł

 

W 2019 roku kwoty te wzrosną do następujących wartości:

 

  • Rachunek IKE: 14 295 zł
  • Rachunek IKZE: 5718 zł

Jakie są inne różnice? To niezwykle ważne różnice podatkowe

Kwoty wpłacone na rachunek IKZE możemy w danym roku odliczyć od przychodu. Oznacza to, że wykorzystując całkowity limit wpłat na IKZE w 2018 roku w wysokości 5331,60 zł zmniejszymy swój podatek, zakładając 18% skalę podatkową, o 959 zł. O tyle mniej zapłacimy podatki, które zwyczajowo płacimy do końca kwietnia kolejnego roku. W ten sposób możemy robić co roku. Należy jednak mieć na uwadze, że gdy przejdziemy na emeryturę i będziemy chcieli wypłacić środki, które zgromadził rachunek IKZE, od wypłaconej kwoty zapłacimy ryczałtowy podatek w wysokości 10%. 

 

Tej natychmiastowej korzyści podatkowej nie daje nam rachunek IKE. Ale za to przy wypłacie środków, gdy będziemy przechodzili na emeryturę, nie zapłacimy żadnych dodatkowych podatków.

 

Uwaga, jeżeli macie IKE i IKZE prowadzone w formie rachunków maklerskich, nie musicie w starym roku kupować za wpłacone środki żadnych papierów wartościowych. Liczy się data wpłaty gotówki na rachunki. Co równie ważne, można posiadać obydwa te rachunki jednocześnie. Nie można natomiast mieć więcej niż jednego rachunku IKE i jednego rachunku IKZE.

 

Rachunki maklerskie IKE i IKZE są szczególnie polecane osobom zainteresowanym pasywnym inwestowaniem i przynoszą ogromne korzyści podatkowe w długim terminie. Eksperci zalecają, aby w przypadku inwestycji na emeryturę większe ryzyko podejmować w pierwszym okresie, czyli w początkowych latach inwestowania, a im bliżej wypłaty, tym lepiej wybierać bezpieczniejsze, mniej ryzykowne instrumenty.

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie