Chat with us, powered by LiveChat

Kruk zostaje na giełdzie i ogłasza nową strategię

Skomentuj artykuł
© Tiko - Fotolia.com

Kruk zakończył przegląd opcji strategicznych. Spółka postanowiła kontynuować rozwój stawiając na polską giełdę, która w opinii zarządu pozostaje atrakcyjnym miejscem, szczególnie dla dużych i uznanych spółek. Jednocześnie zarząd uznał, że w obecnej sytuacji na rynku kapitałowym i rynku długu, potencjalne wezwanie na akcje Kruka nie odzwierciedlałoby fundamentalnej wartości spółki.

 

Przypomnijmy, że w trwającym procesie przeglądu opcji strategicznych Kruk rozważał pozostanie na giełdzie lub pozyskanie inwestora finansowego i powrót do sektora prywatnego. W komentarzu stwierdzono m.in. że spółka nie potrzebuje dodatkowego kapitału właścicielskiego, aby realizować swoją strategię. Dodano, że pozostanie spółką publiczną pozwoli na dostęp do tańszego finansowania. Intencją zarządu jest natomiast, aby Kruk pozostał spółką wypłacającą dywidendę w wysokości zależnej od aktualnej sytuacji finansowej i rynkowej.

 

Za nami intensywny i wartościowy czas, który w pełni wykorzystaliśmy do przeanalizowania opcji strategicznych i wytyczenia kierunków dalszego rozwoju KRUKa. Kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem spółki oraz akcjonariuszy. Scenariusze dalszego rozwoju, które wypracowaliśmy, mają szansę na realizację w ramach dotychczasowej struktury właścicielskiej. KRUK ma zdrowe fundamenty biznesowe oraz nie potrzebuje dodatkowego kapitału właścicielskiego, aby realizować wyznaczoną strategię. Przed moim zespołem postawiłem jasne cele. KRUK ma pozostać sobą, czyli dynamicznie rosnąć, utrzymywać konserwatywny poziom zadłużenia i, jeśli pozwala na to sytuacja finansowa oraz otoczenie, wypłacać dywidendę akcjonariuszom firmy. Z całym Zarządem deklarujemy pełne zaangażowanie w realizację nowego celu ustalonego w ramach przeglądu. W tym roku świętujemy 20-lecie istnienia KRUKa i zapewniam, że moja perspektywa sięga jeszcze dalej. Z pewnością znacząco wybiega poza kolejne 6 lat nowej strategii – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

 

Strategia na lata 2019-2024

 

Kruk planuje dalszy wzrost i osiągnięcie 700 mln zł zysku netto w 2024 roku przy zachowaniu konserwatywnego poziomu zadłużenia i wypłaty dywidendy. Przypomnijmy, że w 2017 roku zysk netto sięgnął 295 mln zł. Oznacza to, że aby osiągnąć wyznaczony cel zysk netto musiałby rosnąć średniorocznie w tempie 13,1% do 2024 roku. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że cel ten ma zostać zrealizowany w oparciu o biznes w 6 krajach, w których spółka jest już obecna: Polska, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Czechy i Słowacja. W strategii zidentyfikowano również obszary, które stwarzają dodatkowy potencjał wzrostu, jak choćby wejście na nowy rynek, czy potencjalne akwizycje. Jednocześnie dodano, że Kruk chce utrzymywać poziom zadłużenia istotnie poniżej obecnego limitu, czyli poniżej 4x mnożnika dług netto/EBITDA gotówkowa.

 

Źródło: Kruk S.A.

 

Podczas dzisiejszej sesji notowania Kruka zniżkowały nawet o 5%. Kurs akcji testuje strefę wsparcia 166 zł – 170 zł. Jednocześnie notowania już od około półtora roku znajdują się w trendzie spadkowym.

 

Kruk – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Kruk S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie