×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Czat inwestorski PZU. Wyzwania, ekspansja, banki

REDPIXEL - fotolia.com / PZU S.A.

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU oraz PZU Życie odpowiadał na pytania inwestorów zadawane podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Wprawdzie tematem przewodnim spotkania były wyniki PZU za trzeci kwartał, jednakże inwestorzy zadawali również pytania dotyczące ekspansji spółki, zaangażowania w PPK, a także afery KNF w kontekście posiadanych przez ubezpieczyciela akcji dwóch dużych banków.

 

W trzecim kwartale 2018 roku PZU wypracował 1,007 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 683 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe w ujęciu rocznym były również wyniki wypracowane w okresie od stycznia do września 2018 roku. Jeden z inwestorów biorących udział w czacie zapytał, czy lepsze rok do roku wyniki to efekt trwałej tendencji czy raczej pochodna dobrej sytuacji gospodarczej.

 

- Ten wynik to po części efekt konsekwentnych zmian wdrażanych w PZU (zarówno po stronie produktowej, cenowej jak i dystrybucyjnej przy zachowaniu dużej dyscypliny kosztowej), jak i (szczególnie w trzecim kwartale) małej częstości szkód, zwłaszcza tych o charakterze masowym, które tak często obserwujemy w okresach letnich w Polsce - powiedział Tomasz Kulik, członek zarządu PZU oraz PZU Życie.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie, przedstawiciel zarządu PZU podkreślił, że kolejny rok będzie równie udany, jednakże ciężko określić jak będzie wyglądał dokładnie. - Mam nadzieję, że ostatnie miesiące zmian w PZU (w tym dalsze inwestycje w strategię) bardziej niż dotychczas przygotowały nas do oczekiwanego spowolnienia gospodarczego i mam głębokie przekonanie, że uda nam się utrzymać w przyszłym roku te wszystkie przewagi konkurencyjne jakie osiągnęliśmy w ostatnich okresach - dodał Kulik.

 

Jeden z inwestorów zapytał o umowy, które w największym stopniu miały wpływ na wzrost składki przypisanej brutto.

 

- Mówimy tutaj o segmencie poza-komunikacyjnym, w ramach którego zawarliśmy kilka większych umów przez TUW PZUW. Dane naszych kontrahentów biznesowych są jednak tajemnicą handlową i ich nie udostępniamy - skomentował członek zarządu PZU i PZU Życie.

 

PZU - wykres kursu akcji
PZU - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Kolejne pytanie dotyczyło ROE. W tym roku spółka osiągnęła cel na poziomie 22 procent ROE. - Jakie działania mają pomóc utrzymać ten wskaźnik na pożądanym poziomie w kolejnych okresach - pytał jeden z inwestorów.

 

Tomasz Kulik wskazał w tym miejscu na wachlarz działań mających na celu m.in. utrzymanie odpowiedniej rentowności produktów czy skrócenie czasu wytwarzania nowych produktów, które będą szybciej i lepiej odpowiadały na zmieniające się oczekiwania klientów. Oprócz tego wymienił utrzymanie efektywności kosztowej, uproszczenie produktów, uniwersalizacja sieci i zwiększenie produktów na klienta i lepsze wykorzystanie informacji o klientach w celach kształtowania ceny i oczekiwań klientów (Big Data). Wspomniano także o nowej platformie komunikacji i interakcji z klientem - 360st. (#mojePZU).

 

W kontekście szkodowości padło pytanie o elementy, które mają wpłynąć na niższą szkodowość klientów flotowych. W tym miejscu Tomasz Kulik wymienił program pracy z dużymi flotami (prewencja), zachęty wokół zmiany profilu zachowań i jazdy, które są promowane przez pryzmat ceny, a w warstwie technologicznej aplikacje pozwalające na lepsze zarządzanie profilem szkodowym kierowców flotowych.

Banki

PZU posiada obecnie 20 procent udziałów w banku Pekao oraz oraz 31,3 procent udziałów w Alior Banku. Jeden z inwestorów biorących udział w czacie inwestorskim zwrócił uwagę na fakt, że wycena tych banków od dłuższego czasu spada. W tym kontekście zadał on pytanie o plany PZU względem tych spółek oraz, w jaki sposób ubezpieczyciel może zwiększyć ich wartość w dłuższej perspektywie.

 

Jak mówił Tomasz Kulik, spółka chce, aby wycena banków odpowiadała ich wycenie fundamentalnej, która dziś jest poniżej tego poziomu, a także rosła wraz z rosnącymi wynikami obu podmiotów. PZU jest zadowolona z inwestycji w akcje Pekao pomimo spadku ich wartości poniżej ceny ich nabycia przez ubezpieczyciela. - Na wysokość kursu jaki obserwujemy w chwili obecnej wpłynął trwający zbyt długo proces rozmów pomiędzy bankami w ramach wspólnego docelowego modelu operacyjnego oraz przecena wynikająca z obaw wokół sektora bankowego. Proszę pamiętać, że krótkoterminowe wahania kursu akcji podmiotu kontrolowanego nie wpływają na jego wycenę w ramach skonsolidowanego sprawozdania. Tutaj liczy się to w jaki sposób bank realizuje strategię i czy założenia biznesowe dotyczące współpracy pomiędzy podmiotami są nadal realizowane - uzasadniał członek zarządu PZU i PZU Życie.

 

- Obecnie powinniśmy spojrzeć na obydwa podmioty tylko i wyłącznie z perspektywy tego do czego nas przyzwyczaiły historycznie, czyli do wysokich dywidend przy niskim profilu ryzyka i agresywnym wzroście - dodał.

 

Pekao - wykres kursu akcji
Pekao - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Padło również pytanie o ewentualne plany przejęcia kolejnych banków, ale jak mówił Tomasz Kulik, apetyt PZU na duże przejęcia w tym obszarze jest już nasycony i teraz spółka chce skupić się na pracy organicznej i realizowaniu strategii całej grupy PZU.

 

Podczas czatu dowiedzieliśmy się również, że PZU obecnie nie rozważa zakupu akcji Pekao od innych akcjonariuszy niż PFR, gdyż jak mówi Kulik, przekroczenie łącznego zaangażowania powyżej 33 procent powodowałoby konieczność wezwania na 66 procent. Z kolei na pytanie o cel zakupu akcji tego banku od PFR przedstawiciel odpowiedział, że na tym etapie pytanie to jest czysto teoretycznym, gdyż spółka nie prowadzi żadnych prac na takim projektem. - Jeżeli PZU razem z PFR miałoby utrzymać kontrolę nad tym podmiotem (a takie jest podejście zgodnie z założeniami strategii) to musielibyśmy utrzymać nasze łączne zaangażowanie w tym podmiocie na dzisiejszym poziomie (33 procent). Traktujemy Pekao jako inwestycję strategiczną, przynoszącą już dzisiaj konkretne, wymierne efekty biznesowe (wzrost sprzedaży, spadek kosztów) plus rosnący wpływ wyniku banku na wynik skonsolidowany. Jest to zatem inwestycja podnosząca rentowność Grupy PZU i przekładająca się pozytywnie na wynik i dywidendę. Przekłada się pozytywnie również na EPS, co z perspektywy inwestorów jest jedną z bardziej istotnych miar - mówił Tomasz Kulik.

Zaangażowanie w Pracownicze Plany Kapitałowe i ekspansja zagraniczna

Podczas czatu inwestorskiego członek zarządu PZU omówił również kwestię zaangażowania spółki w PPK.

 

- Z oczywistych względów chcielibyśmy odegrać w tym projekcie wiodącą rolę. Jesteśmy do niej dobrze przygotowani jako obecnie wiodący podmiot na rynku oferujący grupowe i indywidualne plany oszczędzania emerytalnego (PPE, IKZE, IKE) oraz dysponujący dużą siecią dystrybucyjną - tłumaczył Kulik.

 

Inwestorzy pytali również o plany spółki dotyczące jej działalności za granicą. W tym jednak przypadku nie pojawiły się żadne szczegółowe informacje. - Na tą chwilę, nie mamy innych planów ponad dalsze i konsekwentne realizowanie strategii w ramach już istniejących rynków. Zależy nam na mocnej obecności wszędzie tam gdzie decydujemy się inwestować i chcielibyśmy być lokalnym liderem na każdym z obecnych rynków, ale realizacja tych celów to raczej praca organiczna niż skokowy wzrost w ramach fuzji i przejęć.

 

Zobacz, jak zapowiadaliśmy czat inwestorski z PZU na twitterze

Członek zarządu PZU dodał, że ekspansja zagraniczna to bardziej możliwości niż konieczność. Grupa PZU cały czas dysponuje kapitałem, który mógłby zaangażować w przedsięwzięcie gwarantujące odpowiednie zwroty. Na polskim rynku jakiekolwiek dalsze przejęcia nie są dobrym pomysłem, ponieważ byłyby niczym innym niż przejęciem portfela, a te z reguły są mniej rentownymi inwestycjami.

 

Zapytano również, czy PZU odniosła jakieś korzyści w związku ze spotkaniem polskiego i amerykańskiego biznesu w Nowym Jorku.

 

- Było to pierwsze dla nas takie doświadczenie, które poza warstwą promocji kraju i marki na rynku amerykańskim dają nam dostęp do spółek i funduszy, z którymi nie mogliśmy dotychczas rozmawiać. Jest to więc unikalna płaszczyzna biznesowa sprzyjająca tworzeniu nowych inicjatyw i pomysłów biznesowych, których komercjalizacja w oparciu o duże bazy danych klientów może przełożyć się na istotny sukces komercyjny (szczególnie przy zastosowaniu nowych technologii) - opisywał Tomasz Kulik podczas czatu inwestorskiego.

Afera KNF, PZU Lab oraz inPZU

 Jeden z inwestorów zapytał również o ryzyka związane z aferą KNF oraz sytuacją Getin Banku i Idea Banku, a także ewentualny wpływ tych kwestii na Pekao i Alior Bank.

 

- Nie potrafię odnieść się do stwierdzenia czy byłyby małe czy nie, natomiast wszystkim powinno zależeć na bezpieczeństwie sektora i zaufania do niego - powiedział Tomasz Kulik.

 

Przechodząc dalej, jeden z inwestorów zwrócił uwagę na podmiot PZU Lab pytając o dotychczasowe efekty jego działania, a także o jego szanse oraz perspektywy.

 

- PZU Lab to podmiot, który ma pomóc w wyszukiwaniu i komercjalizowaniu ciekawych pomysłów biznesowych (przy wykorzystaniu partnerów zewnętrznych - głównie spółek technologicznych, AI i BD) w oparciu o bazę klientów PZU. Szukamy więc metody na to jak coś robić, szybciej, sprawniej kosztowo (np. likwidacja szkód rolnych w oparciu o drony, robotyzacja), lepiej docierać z ofertą czy jak ją zmodyfikować o nowe rozwiązania (nowe produkty jak PZUGO). Dzisiejsze otoczenie jest dla PZU sprzyjające ze względu na kapitał, jaki pojawił się wokół nowych rozwiązań rynkowych i jestem przekonany, że kolejne projekty ze stajni PZU Lab pozwolą nam na jeszcze lepsze wykorzystanie naszego potencjału - mówił członek zarządu PZU.

 

Poruszony został również temat inPZU, narzędzia dającego klientom możliwość pomnażania oszczędności. W tym kontekście Tomasz Kulik wspomniał, że w ramach niego dziennie rejestruje się i zasila rejestry około 35-50 nowych klientów.

Dywidenda oraz wyzwania

Inwestorzy dopytywali podczas czatu inwestorskiego o kwestię dywidendy, jednakże żadne konkretne informacje nie zostały przedstawione. Według przedstawiciela PZU, jest za wcześnie na takie dywagacje. Mówił również, że spółka obecnie nie prowadzi dużych projektów wymagających wstrzymania wypłaty części dywidendy, a spółka chciałaby zaproponować rosnący DPS.

 

W kontekście wyzwań, Kulik zwrócił uwagę na presję cenową w ubezpieczeniach majątkowych, koszty akwizycji w kanałach niezależnych, dalszą ochronę portfela w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz jeszcze większy nacisk na nową sprzedaż - fizyczną, jak i bezpośrednią. Mówił również o większej pracy na portfelu inwestycji własnych, tak aby w jak największym stopniu był on odporny na negatywne zmiany na rynkach kapitałowych i dużą zmienność i niepewność, która może bezpośrednio przełożyć się na rentowność.