Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Czat inwestorski z Tauronem. Spółka podsumowała wyniki trzeciego kwartału

tobago77 - fotolia.com / Tauron Polska Energia

Tematem spotkania Tauronu z inwestorami były wyniki spółki wypracowane w trzecim kwartale tego roku. Na pytania dotyczące danych finansowych, kluczowej inwestycji, dywidendy, a także uczestnictwa spółki w rynku mocy odpowiadał Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia.

 

Podczas ostatniego czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych omawiane były m.in. wyniki spółki za pierwsze półrocze 2018 roku. Szczegóły tego wydarzenia można znaleźć we wcześniejszym podsumowaniu.

 

W trzecim kwartale 2018 roku Tauron wypracował zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 285,830 mln zł, wobec 188,030 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Nieco niższe rok do roku były wyniki za okres 9 miesięcy. Na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 852,859 mln zł, wobec 1192,197 mln zł rok wcześniej.

 

Spółka zarówno w trzecim kwartale, jak i na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy odnotowała wzrost przychodów w ujęciu rocznym. Jeden z inwestorów biorących udział w czacie inwestorskim zapytał o powody tego wzrostu.

 

- Podstawowym czynnikiem powodującym wzrost przychodów ze sprzedaży były rosnące ceny energii elektrycznej  - odpowiedział Marek Wadowski.

 

Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jedno z pytań dotyczyło również spadku ilości produkowanej energii elektrycznej. W okresie od pierwszego do trzeciego kwartału 2018 roku produkcja energii przez Tauron wyniosła 11,9 TWh, co jest wynikiem o 15 procent niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym trzecim kwartale spadek wyniósł 5 procent rok do roku.

 

- Spadek produkcji energii elektrycznej jest związany z odmienną strategią handlową przyjętą w 2018 roku. W roku ubiegłym więcej energii elektrycznej sprzedawaliśmy w kontraktach. W obecnym - dzięki m.in. wyższej dyspozycyjności jednostek - w szerszym zakresie oferowaliśmy usługę Operacyjnej Rezerwy Mocy (ORM). Strategia ta okazała się efektywna - tłumaczył wiceprezes energetycznej spółki.

 

Odnośnie produkcji energii elektrycznej, padło również pytanie dotyczące jej wielkości, w porównaniu z ilością energii kupowanej przez spółkę na rynku. Jak dowiedzieliśmy się z dyskusji prowadzonej podczas czatu inwestorskiego, po trzech kwartałach sprzedaż energii elektrycznej wyniosła ogółem 34 TWh (w tym sprzedaż detaliczna ponad 25 TWh), a produkcja energii elektrycznej osiągnęła poziom niespełna 12 TWh.

 

Na pytanie z wyników którego segmentu spółka jest najbardziej zadowolona wiceprezes odpowiedział następująco.

- Po dziewięciu miesiącach, najbardziej jesteśmy zadowoleni z wyników segmentu „Wytwarzanie”, w którym pomimo rosnących cen uprawnień do emisji CO2 oraz rosnącej zmienności na rynku energii elektrycznej, wypracowaliśmy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wynik na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

Ceny uprawnień do emisji CO2

Jeden z inwestorów zwrócił uwagę na fakt, iż w ostatnich miesiącach ceny uprawnień do emisji CO2 spadły nawet z poziomu 25 do 16 euro. Zadał on również pytanie dotyczące przewidywanych przez spółkę cen emisji CO2 w kolejnych miesiącach.

 

- Naszym zdaniem, obecna korekta cen uprawnień do emisji CO2 ma związek z Brexitem. Spodziewamy się, że w przyszłym roku z uwagi na wdrożenie mechanizmu MSR, cena uprawnień do emisji CO2 wzrośnie do powyżej 20 euro za tonę. Może nawet osiągnąć poziom 25 euro za tonę - stwierdził wiceprezes Tauronu.

 

Odnośnie segmentu „Dystrybucja”,zapytano również o przewidywany wzrost marży w 2019 roku. Według Marka Wadowskiego, „Dystrybucja” jest segmentem o stabilnej EBITDA. W przyszłym roku spodziewamy się niewielkiego wzrostu tego wyniku z uwagi na wzrost wartości regulowanej aktywów (WRA). Duże znaczenie dla wyniku EBITDA będzie miała taryfa zatwierdzana przez Prezesa URE do połowy grudnia bieżącego roku.

 

Zobacz, jak relacjonowaliśmy czat inwestorski z Tauronem na Twitterze 

 

Kolejną kwestią były wskaźniki SAIDI i SAIFI. Pytano o to czy spółka jest w stanie utrzymać te wskaźniki na wymaganym poziomie, od czego zależy ich wartość, oraz jakie działania i koszty towarzyszyły spółce, aby je poprawić.

 

- W tym roku wskaźniki SAIDI i SAIFI utrzymują się na bezpiecznych poziomach, znacznie poniżej celów wyznaczonych przez regulatora (URE). Stale inwestujemy w poprawę jakości sieci - CAPEX w segmencie „Dystrybucja” wynosi około 2 mld zł rocznie - odpowiedział Marek Wadowski, wiceprezes Tauronu.

 

Pytania dotyczyły również planów Tauronu w kwestii OZE. Jak tłumaczył przedstawiciel spółki podczas czatu inwestorskiego, firma jest zainteresowana rozwojem w tym obszarze i obecnie prowadzi negocjacje zakupu farm wiatrowych o mocy około 200 MW. Prowadzone są też analizy w zakresie innych projektów OZE, jednak te są na dość wczesnym etapie.

Prognozowane wyniki i rynek mocy

Inwestorów interesowały nie tylko obecne wyniki spółki, ale także przewidywane przyszłe rezultaty finansowe.

 

W tym miejscu wiceprezes Wadowski zwrócił uwagę na istotny wpływ budowy bloku 910 MW w Jaworznie na wyniki Tauronu. - Blok ten po oddaniu do użytku, z jednej strony znacząco poprawi wynik EBITDA, a z drugiej znacząco obniży potrzeby inwestycyjne Grupy. Istotnym elementem poprawy wyniku EBITDA od 2021 będą przychody z rynku mocy. Skala pozytywnego wpływu będzie znana do końca roku - mówił wiceprezes. Oprócz tego zwrócił on uwagę na szanse związane ze zwiększeniem wielkości wydobycia, a także na kluczowy segment „Dystrybucja”, w który firma konsekwentnie inwestuje.

 

Marek Wadowski podczas czatu inwestorskiego dodał również, że wszystkie bloki energetyczne należące do spółki będą uczestniczyć w rynku mocy. Firma nie ujawnia jednak swojej strategii aukcyjnej.

 

W kwestii bloków klasy 120 MW Wadowski poinformował, że zostały one zgłoszone do likwidacji kilka lat temu. - Z uwagi na stopień wyeksploatowania jednostek i niską efektywność, nie planujemy ich modernizacji, dlatego nie zgłaszaliśmy ich do rynku mocy.

 

Planowany termin zakończenia budowy nowego bloku w elektrowni w Jaworznie przypada na 4 kwartał 2019 roku. Po jego oddaniu do użytku firma zakłada spadek poziomu zadłużenia, co jest to zgodne z założeniami strategii Tauronu.

 

Dywidenda

 

Inwestorzy pytali również o kwestie dywidendy, a także czy spółka zamierza powrócić do regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

 

- Podtrzymujemy nasze deklaracje złożone przy okazji prezentacji strategii, iż pierwszym rokiem w którym będzie możliwa wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Podyktowane jest to głównie harmonogramem budowy kluczowej inwestycji Grupy Tauron tj. bloku 910 MW w Jaworznie - tłumaczył podczas czatu inwestosrskiego Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansów Tauron Polska Energia.