Chat with us, powered by LiveChat

CDA.pl mocno poprawia wyniki w III kw. 2018 roku. Akcje wciąż nie zostały wprowadzone na giełdę

Skomentuj artykuł
© smuki - Fotolia.com

Spółka CDA.pl opublikowała raport za III kw. 2018 roku, w którym pochwaliła się istotną poprawą wyników finansowych. Niestety akcje wciąż nie są notowane na NewConnect, pomimo faktu, że oferta publiczna została przeprowadzona w grudniu ubiegłego roku.

 

Poniżej w tabeli przedstawiamy wybrane dane finansowe za III kw. 2018 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) III kw. 2018 roku III kw. 2017 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży, w tym: 6 785 4 354 55,8%
subskrypcje/abonamenty 6 052 3 814 58,7%
emisja reklam 733 541 35,5%
Wynik operacyjny 1 518 726 109,1%
Wynik brutto 1 523 707 115,4%
Wynik netto 1 224 552 121,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta.

 

Jak przedstawia powyższa tabela, w III kw. 2018 roku CDA.pl zwiększyło przychody o ponad 50% rdr, z czego za wzrost odpowiadały głównie przychody pochodzące z subskrypcji/abonamentów. Na koniec września 2018 roku spółka posiadała 129,4 tys. aktywnych sybskrybentów usługi CDA Premium. Dla porównania, podczas oferty publicznej spółka podała, że na koniec czerwca 2017 roku liczba ta wyniosła około 74,8 tys. użytkowników. 

 

Na poziomie zysków w minionym kwartale udało się podwoić wyniki. Zysk operacyjny sięgnął 1,5 mln zł, co oznacza wzrost o 109,1% rdr, z kolei zysk netto wyniósł 1,2 mln zł i był o 121,7% wyższy rdr.

 

CDA.pl podało w raporcie okresowym, że dedykowana aplikacja na urządzenia Android przekroczyła 1 mln pobrań. W III kw. 2018 roku została wdrożona dedykowana aplikacja dla urządzeń Android Smart TV, a także mobilna aplikacja na urządzenia z systemem iOS. W raporcie podano również, że liczba dostępnych materiałów w ramach płatnej subskrypcji osiągnęła poziom niemal 5,5 tys.

 

Debiut na giełdzie NewConnect opóźnia się już o blisko rok. Spółka złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 18 października 2018 roku. Jednak po publikacji prasowych na łamach Pulsu Biznesu o wpisaniu portalu na czarną listę MPAA (Motion Picture Association of America), GPW zwróciła się do spółki z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, które zostały niezwłocznie przedłożone. Jednak do chwili publikacji raportu okresowego nie została podjęta uchwała o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań przez Zarząd GPW. Przypomnijmy, że w raporcie MPAA portal CDA.pl  znalazł się wśród stron z treściami pirackimi. Spółka przedstawiła swoje stanowisko na ten temat w raporcie okresowym za III kw. 2018 roku, a także w komunikacie prasowym.

 

 

Źródło: CDA.pl

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie