Chat with us, powered by LiveChat

Wskaźniki P/E producentów gier z GPW. CD Projekt liderem

Skomentuj artykuł
F8studio - fotolia.com

CD Projekt ma jeden z najwyższych wskaźników cena do zysku spośród wszystkich spółek notowanych na GPW. Stosunkowo wysokim P/E mogą się również pochwalić tacy producenci gier jak 11 bit studios oraz PlayWay.

 

Wskaźnik cena do zysku określany mianem P/E lub C/Z, jest jednym z podstawowych mierników stosowanych przy analizie akcji. Jest to iloraz ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki, do jej zysku netto za ostatnie cztery kwartały, przypadającego na jedną akcję. Najniższe wartości miernik ten osiąga przy wysokim poziomie zysku netto spółki w relacji do niskiej wyceny rynkowej jej akcji. Wskazuje on inwestorowi, ile musi zapłacić za jednostkę zysku firmy.

 

Korzystając ze wskaźnika cena do zysku warto mieć na uwadze fakt, że bierze on pod uwagę historyczne wartości zysku spółki oraz aktualną wycenę jej akcji. W przypadku P/E należy również pamiętać, że może on zostać zniekształcony poprzez zdarzenia jednorazowe, które potrafią istotnie zaburzać wyniki działalności stricte operacyjnej spółki. Powszechnie przyjmuje się, że wartość cena do zysku mogąca wskazywać na atrakcyjność inwestycyjną spółki, stanowi poziom niższy niż 10.

 

W przypadku spółek 11 bit studios, PlayWay oraz CD Projekt, do obliczenia wskaźnika P/E wzięto pod uwagę ich wyniki finansowe za drugą połowę 2017 roku oraz pierwszą połowę 2018 roku. Z kolei cena rynkowa akcji tych spółek odpowiada ich kursom zamknięcia z wtorkowej sesji tj. 6 listopada.

PlayWay

Firma specjalizująca się w produkcjach średnio i niskobudżetowych gier posiada wskaźnik P/E na poziomie 18,60. Spółka ma najniższy poziom ceny do zysku spośród firm gamingowych notowanych na warszawskim parkiecie, dla których wskaźnik ten został obliczony. Z jego wartości wynika, że za jedną złotówkę zysku netto spółki, inwestor musi obecnie zapłacić 18,60 zł.

 

Cena pojedynczej akcji, którą wzięto pod uwagę obliczając poziom P/E spółki wynosi 121,50 zł. Pod koniec ubiegłego miesiąca spadek notowań PlayWay zatrzymał się. W samym tylko październiku, stracił on na wartości 16,43 procent. Był to już trzeci słaby miesiąc w wykonaniu akcji PlayWay. We wrześniu straciły one 5,92 procent, natomiast w sierpniu spadek wyniósł 7,60 procent. Notowania spółki zmieniły kierunek w połowie sierpnia, po znaczącym wzroście w lipcu, który sięgnął prawie 30 procent.

 

PlayWay - wykres kursu akcji
PlayWay - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Na początku sierpnia spółka opublikowała raport sprzedażowy dotyczący gier House Flipper oraz Car Mechanic Simulator 2018. Podano, że do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 500 tys. sztuk gry House Flipper oraz ponad 500 tys. produkcji Car Mechanic Simulator 2018. Udana premiera tego pierwszego tytułu miała miejsce 17 maja tego roku, o czym pisaliśmy wcześniej, jednakże później sentyment do akcji PlayWay popsuła nieudana premiera gry Agony. Pod koniec października spółka zaprezentowała poprawioną, nieocenzurowaną wersję gry (Agony Unrated), która tym razem została lepiej odebrana przez graczy.

 

W dniu 24 września spółka opublikowała raport za pierwsze półrocze tego roku. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za pierwsze 6 miesięcy tego roku wyniósł 30,353 mln zł, wobec 3,113 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. W samym drugim kwartale spółka również zaliczyła solidny wzrost. Zysk netto w tym okresie wyniósł 15,546 mln zł, wobec 1,239 rok wcześniej. W raporcie zwrócono uwagę przede wszystkim na wspomniany wcześniej sukces gry House Flipper. Duży wpływ na wyniki miały również gry Car Mechanic Simulator 2018 Farm Manager 2018.

11 bit studios

Spółka znana z takich gier jak Frostpunk czy This War of Mine ma wartość wskaźnika cena do zysku na poziomie 24,60. Jest on zatem wyższy w stosunku do poziomu P/E uznawanego za atrakcyjny. Powodem jest wysoki poziom notowań akcji firmy w relacji do wygenerowanego w ostatnich 12 miesiącach zysku. Akcje 11 bit studios mocno zyskały w tym roku na wartości, a szczyt osiągnęły w maju, gdy ich cena wynosiła 548 zł za sztukę. Do obliczenia wskaźnika posłużyła cena 302 zł za jedną akcję, co i tak jest poziomem o około 50 procent wyższym w stosunku do notowań akcji spółki z początku tego roku.

 

Mocny wzrost akcji 11 bit studios to efekt udanej premiery Frostpunka. Gra sprzedawała się tak dobrze, że po trzech dniach zwróciły się nakłady związane z jej tworzeniem i wypromowaniem. Po osiągnięciu szczytu, akcje firmy powoli zaczęły spadać, a wyraźne tąpnięcie odnotowano 31 sierpnia, po tym jak spółka po zakończeniu wcześniejszej sesji opublikowała wyniki półroczne. Co ciekawe wyniki były rekordowe dzięki wysokiej sprzedaży Frostpunka, a także dobrej sprzedaży Moonlightera oraz This War of Mine.

 

11 bit studios - wykres kursu akcji
11 bit studios - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

W drugim kwartale 2018 roku zysk netto 11 bit studios z działalności kontynuowanej wyniósł 25,895 mln zł, wobec 1,226 mln. Z kolei rezultat za całe pierwsze półrocze był tylko nieznacznie niższy. Spółka w tym okresie zarobiła 24,916 mln zł, wobec 0,271 mln zł zysku w pierwszym półroczu 2017 roku. Można zatem przypuszczać, że dobre wyniki producenta gier stały się pretekstem do realizacji zysków przez część inwestorów.

 

W połowie października spółka informowała również o podpisanej umowie dotyczącej dystrybucji gry Children of Morta na terytorium Chin.

CD Projekt

Spółka znana z przede wszystkim z serii gier o Wiedźminie ma obecnie jeden z najwyższych poziomów wskaźnika P/E, spośród wszystkich spółek notowanych na GPW. Wartość ceny do zysku dla akcji CD Projektu wynosi 117,1. Wyższy poziom tego wskaźnika prezentują tylko cztery spółki z GPW (Gobarto, FMG, Termorex oraz Sanwil).

 

Wysoki poziom P/E to zasługa przede notowań akcji CD Projektu, które zakończyły wtorkową sesję na poziomie 163,30. Dla porównania, jeszcze na początku tego roku pojedyncza akcja spółki była wyceniana o 68 procent taniej.

 

CD Projekt - wykres kursu akcji
CD Projekt - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Raport półroczny CD Projekt opublikował 28 sierpnia. W tym dniu jego akcje osiągnęły historyczny szczyt, po czym zaczęły tracić na wartości. Notowania sięgnęły wówczas poziomu 222,40 zł za akcję, z kolei dwa dni później rozpoczęła się seria 7 z rzędu spadkowych sesji. Od szczytu, spadek osiągnął wartość 26,6 procent.

 

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku, zysk netto CD Projektu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 52,430 mln zł, względem 118,649 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Negatywnym czynnikiem mogą być również roszczenia wysunięte przez Andrzeja Sapkowskiego względem firmy, który domaga się wypłaty 60 mln zł z tytułu praw autorskich. Niedawno spółka informowała również o umowach dotyczących dystrybucji gry Cyberpunk 2077. Oprócz tego w dniu 23 października pokazano grę Wojna krwi: Wiedźmińskie opowieści, której premierę opóźniono o prawie godzinę. Warto dodać, że akcje spółki w tym dniu traciły na wartości, mimo pozytywnych recenzji tego tytułu.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie