×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Benefit Systems notuje spadek zysków w III kw. 2018 roku

© BillionPhotos.com - Fotolia.com

Benefit Systems zamknął III kw. 2018 roku z zyskiem netto na poziomie 27,8 mln zł wobec 32,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to, że tegoroczny wynik był o 15,5% słabszy rdr.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe za okres III kw. 2018 roku wraz z ich porównaniem do III kw. 2017 roku. W relacji do konsensusu publikowanego przez PAP, spółka osiągnęła o 4,8% wyższe przychody niż oczekiwali analitycy, jednak zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego okazał się o 9,2% niższy od prognoz.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) III kw. 2018 roku III kw. 2017 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 301 494 240 400 25,4%
Wynik brutto ze sprzedaży 84 817 73 710 15,1%
Wynik operacyjny 38 339 42 426 -9,6%
Wynik brutto 35 495 42 237 -16,0%
Wynik netto przyp. akcj. podm. dom. 27 778 32 870 -15,5%

Źródło: opracowanie włąsne na podstawie raportu okresowego Emitenta.

 

W III kw. 2018 roku Benefit Systems odczuł presję kosztową praktycznie na wszystkich najważniejszych pozycjach rachunku zysków i strat. Koszt własny sprzedaży wyniósł 216,7 mln zł i był o 30% wyższy rdr. Przełożyło się to na spadek marży brutto na sprzedaży z 30,7% do 28,1% w III kw. 2018 roku. Również koszty sprzedaży i ogólnoadministracyjne rosły szybciej od przychodów, dynamika wyniosła odpowiednio 63,8% rdr i 33,5% rdr. Dodając do tego ujemny bilans na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 1,6 mln zł (-0,4 mln zł rok temu) otrzymujemy zysk operacyjny na poziomie 38,3 mln zł, czyli o blisko 10% mniejszy niż przed rokiem. Na wyniku brutto odbiło się podwojenie kosztów finansowych (2 mln zł wobec 1 mln zł przed rokiem), a także wykazany udział w stracie jednostki stowarzyszonej (1,8 mln zł wobec 0,1 mln zł przed rokiem).

 

Na koniec III kw. 2018 roku liczba kart MultiSport osiągnęła poziom 1 104,2 tys. sztuk, z tego 917,2 tys. w Polsce (+13,5% rdr) i 187 tys. zagranicą (+77% rdr). Poniżej w tabeli prezentujemy rozkład liczby kart w poszczególnych krajach za granicą. Zwracamy uwagę, że spółka zależna w Chorwacji została powołana w I kw. 2018 roku, natomiast w zestawieniu nie widnieje Grecja, gdzie spółka zależna została powołana w II kw. 2018 roku.

 

Źródło: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za IIIQ2018

 

Analizując poszczególne segmenty widać, że na pogorszenie wyników Grupy Kapitałowej istotnie wpłynął segment Fitness (własne kluby sportowe) oraz segment Kafeterie (platformy kafeteryjne MyBenefit oraz MultiKafeteria). Segment Fitness odnotował w III kw. 2018 roku stratę operacyjną na poziomie 13 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 2,3 mln zł. Spółka tłumaczyła pogorszenie wyniku m.in. wzrostem liczby klubów (wzrost organiczny o 21 placówek wobec III kw. 2017 roku, włączenie nowych spółek w zakresie pełnej konsolidacji), a także rosnącą liczbą procesów i etatów w komórkach wsparcia. Z kolei w segmencie Kafeterie Grupa wypracowała 2,3 mln zł zysku operacyjnego wobec 8,4 mln zł rok temu. Słabsze wyniki tego segmentu to m.in. wpływ akcji „MultiSport na Lato” (0,7 mln zł zysku brutto na sprzedaży w III kw. 2018 roku wobec 5,6 mln zł w III kw. 2017 roku), a także wyższych kosztów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia oraz większymi inwestycjami w technologię wspierającą sprzedaż. W ostatecznym rozrachunku, pomimo zwiększenia zysku operacyjnego w segmencie Kart Sportowych (karty MultiSport w Polsce) o 42,6% rdr, do 53,7 mln zł, zyski na poziomie całej Grupy okazały się niższe rdr.

 

Inwestorzy nerwowo zareagowali na raport okresowy Benefit Systems. Podczas dzisiejszej sesji notowania spółki zniżkowały nawet o ponad 9%. W efekcie kurs akcji kontynuuje impuls spadkowy z poprzednich tygodni i jest coraz bliżej tygodniowej 200-okresowej kroczącej.

 

Benefit Systems – wykres kursu akcji
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Benefit Systems S.A.