Chat with us, powered by LiveChat

Zamieszanie w Krezusie. Zawieszono akcje spółki

Skomentuj artykuł
naypong - fotolia.com

Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, rezygnacja prezesa, roszady w radzie nadzorczej oraz podpisanie umowy na wykonanie audytu prawnego to wydarzenia dotyczące spółki Krezus, które miały miejsce w tygodniu rozpoczętym 22 października.

 

Akcje Krezusa rozpoczęły tydzień od spadków. W poniedziałek spółka straciła na wartości 1,46 procent. Pierwszy dzień tygodnia z punktu widzenia spółki był również ważny ze względu na fakt rezygnacji Jacka Ptaszka z funkcji prezesa Krezusa, o czym poinformowano wieczorem. Przyczyn tej decyzji nie podano.

 

Jak się później okazało, poniedziałek był ostatnim dniem notowań spółki na GPW. We wtorek bowiem Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego zawiesiła notowania firmy. Jak czytamy w komunikacie, w wyniku działań nadzorczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ustalił, że jeden z akcjonariuszy spółki dokonał transakcji sprzedaży akcji Krezus S.A, w wyniku których powstał obowiązek podania tej informacji do publicznej wiadomości. W związku z ostatecznym upływem w dniu wczorajszym terminu wykonania obowiązku notyfikacji przez tego akcjonariusza oraz faktem, iż spółka nie podała tej informacji do publicznej wiadomości UKNF zażądał od GPW zawieszenia notowań akcji Krezus S.A.

Zmiany w radzie nadzorczej

W poniedziałek ze spółki zdecydowały się odejść dwie kolejne osoby. Z funkcji członków rady nadzorczej Krezusa zrezygnowały Anita Podlecka i Natalia Siałkowska. Spółka poinformowała o tym we wtorek wieczorem, dzień po wpłynięciu rezygnacji. Krótko po tym firma podała informację o powołaniu nowych członków rady nadzorczej (Maksymiliana Czecha i Barbarę Kofin), a także o oddelegowaniu jednego z dotychczasowych członków rady (Mariusz Królikowski) do pełnienia funkcji prezesa zarządu Krezusa na okres 3 miesięcy. Oprócz wymienionych wyżej zmian, na nowo obsadzono również funkcję przewodniczącego rady nadzorczej (Marcin Guryniuk) oraz sekretarza rady nadzorczej (Maksymilian Czech).

Audyt prawno-gospodarczy

Jak czytamy w komunikacie spółki, z związku z rezygnacją Jacka Ptaszka z funkcji prezesa, zarząd Krezusa podpisał umowę na sporządzenie audytu prawno-gospodarczego. Celem jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie stanu spraw spółki, prowadzonych przez poprzedni zarząd oraz weryfikacja prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Termin wykonania prac ustalono na 25 listopada, jednakże jak informuje spółka, może on zostać dodatkowo przedłużony.

Sprzedaż ponad 4 mln akcji

W piątek Krezus opublikował komunikat dotyczący transakcji wykonywanych na jego akcjach. Dotyczył on sprzedaży udziałów przez podmiot Taleja sp. z o.o., powiązany z byłym prezesem spółki. Łącznie sprzedano ponad 4 mln akcji po średniej cenie 1,3260, a transakcji dokonano 9, 12 i 15 października.

 

Być może m.in. brak powyższego komunikatu zdecydował o zawieszeniu spółki, o którym wspomniano powyżej. Taleja sp. z o.o. sprzedając akcje Krezusa zeszła jednak poniżej progu 25 procent udziałów w spółce, o czym podmiot ten również powinien poinformować we właściwym  w komunikacie. Nie ma jednak pewności, że tylko o te transakcje chodziło, jednakże w spółce nie ma innego udziałowca, który posiada udziały większe niż 5 procent. W przypadku udziałów nieprzekraczających progu 5 procent, nie ma obowiązku informowania o kupnie, bądź sprzedaży akcji spółki. Nie dotyczy to jednak osób pełniących obowiązki zarządcze w spółce oraz osób i podmiotów blisko z nimi związanych, jeśli osoby te dokonają transakcji o wartości co najmniej 5.000 Euro.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie