Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki, które wypłacają dywidendę od co najmniej 10 lat

Skomentuj artykuł
artrachen - fotolia.com

Inwestując długoterminowo warto zwracać szczególną uwagę na spółki wypłacające regularnie dywidendę. Na polskim rynku wybór firm, które systematycznie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami jest ograniczony, co nie oznacza, że ich nie ma. W poniższej analizie przedstawiono 4 spółki, które wypłacają dywidendę od co najmniej 10 lat.

 

Przewidywalna i długofalowa polityka dywidendowa świadczy o stabilności spółki oraz o regularności osiąganych przez nią zysków. W przypadku długoterminowej inwestycji, wypłacana co roku część zysku przedsiębiorstwa może stać się źródłem regularnych dochodów, nierzadko większych w porównaniu z tymi, które generują środki ulokowanie na lokacie bankowej czy inwestycja w obligacje. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że w tym przypadku oprócz kwestii stopy dywidendy, dochodzi jeszcze czynnik ryzyka kursowego.

Dom Development

Pochodzący z Warszawy deweloper może pochwalić się ponad 10-letnią historią dywidendową. Spółka praktycznie od początku swojej kariery na GPW, która rozpoczęła się debiutem w dniu 24 października 2006 roku, dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Pierwsza wypłata nastąpiła w 2007 roku i dotyczyła zysku wypracowanego w 2006 roku. Wówczas wysokość dywidendy na akcję wyniosła 0,15 zł, a jej łączna wartość sięgnęła prawie 3,7 mln zł. Rok później wypłata wyniosła 2,04 zł na akcję. Z zysku za 2017 roku Dom Development wypłacił akcjonariuszom 7,60 zł na akcję, co dało łącznie kwotę niespełna 190 mln zł. Nieco ponad 186 mln zł pochodziło z ubiegłorocznego zysku spółki, natomiast 3,6 mln zł stanowił kapitał zapasowy zaczerpnięty z zysku z lat ubiegłych.

 

Dom Development - poziom dywidendy na akcję w latach 2007-2017 (w zł)
Dom Development - Dywidenda na akcję
Źródło: SII na podstawie danych Dom Development S.A.

 

Jak widać na przedstawionym powyżej wykresie, mimo że spółka posiada dość długą historię dywidendową, to wysokość wypłat w przeliczeniu na jedną akcję jest dość nieregularna. Coroczny wzrost dywidendy na akcję następuje od 2014 roku (dywidenda za rok obrotowy 2013). W ostatnich latach (zyski za lata 2012-2017), spółka wypłacała większość zysków.

Stalprofil

Działająca na rynku stalowym spółka wypłaca dywidendę od ponad 10 lat. Firma zadebiutowała na GPW 26 kwietnia 2000 roku. W 2001 roku wypłata z zysku za 2000 rok wyniosła 0,5 zł na akcję, a do akcjonariuszy trafiło łącznie 875 tys. zł. Rok później kwota dywidendy na akcję była identyczna, a w 2003 roku Stalprofil wypłacił 0,7 zł na akcję (zysk za 2002 rok). Z kolei z zysku za 2007 rok firma przekazał akcjonariuszom 0,26 zł na akcję. W tym roku dywidenda na akcję tej spółki wyniosła 0,18 zł, a w sumie wypłacono akcjonariuszom 3,150 mln zł.

 

Stalprofil - poziom dywidendy na akcję w latach 2007-2017 (w zł)
Stalprofil - dywidenda na akcję
Źródło: SII na podstawie danych Stalprofil S.A.

 

Wprawdzie wysokość dywidendy na akcję Stalprofilu nie jest duża, jednakże spółka może się przede wszystkim pochwalić regularnością wypłat. W przypadku wielu lat, stopa dywidendy nie przekraczała 1 procent.

Asseco Poland

Informatyczna spółka regularnie wypłaca dywidendę od ponad 10 lat. W 2007 roku Asseco Poland wypłacił 0,4 zł na akcję z zysku osiągniętego w 2006 roku. Rok później stopa dywidendy sięgnęła 0,55 zł. Wówczas do akcjonariuszy trafiło 32,8 mln zł, co stanowiło 31 procent wypracowanego w 2007 roku zysku.

 

Asseco Poland - poziom dywidendy na akcję w latach 2007-2017 (w zł)
Asseco Poland - dywidenda na akcję
Źródło: SII na podstawie danych Asseco Poland S.A.

 

W kolejnych latach kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy systematycznie się zwiększała. Dywidenda wypłacona z zysku za 2009 roku przekroczyła 100 mln zł, a ta za 2012 rok osiągnęła wartość 200 mln zł (2,41 zł na akcję). W ostatnich trzech latach kwota dywidendy na akcję była stała. Za lata 2015-2017 Asseco Poland wypłaciło posiadaczowi pojedynczej akcji 3,01 zł zysku. Na ten cel, w każdym z tych trzech lat, spółka przeznaczyła prawie 250 mln zł. W poszczególnych latach tego okresu stanowiło to 54-83 procent zysku netto.

Neuca

Zajmująca się hurtową dystrybucją farmaceutyków spółka, również może się pochwalić długą historią wypłat dywidendy. Z zysku na 2006 rok Neuca wypłaciła 1,23 zł na akcję, a w kolejnych latach było to 1,48 zł na akcję, 1,85 zł na akcję i 2 zł na akcję. Na przestrzeni kolejnych lat poziom ten regularnie wzrastał. Wiąże się to z polityką dywidendową spółki, która zakłada, że Neuca co roku będzie wypłacała dywidendę o minimum 10-15 procent wyższą od poprzedniej.

 

Neuca - poziom dywidendy na akcję w latach 2007-2017 (w zł)
Neuca - dywidenda na akcję
Źródło: SII na podstawie danych Neuca S.A.

 

Z zysku za 2017 roku Neuca w 2018 roku wypłaciła 6,4 zł dywidendy na akcję. Do akcjonariuszy trafiło łącznie prawie 30 mln zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie