Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek, które wypłacają solidną dywidendę od co najmniej 5 lat

Skomentuj artykuł
Piotr Adamowicz - fotolia.com

W 2017 roku ponad 200 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie podzieliło się zyskiem z akcjonariuszami. Z pewnością wśród nich znajdzie się przynajmniej kilkadziesiąt takich, które robiły to regularnie przez ostatnie 5 lat. W zestawieniu przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualny skupiliśmy się na takich, których stopa dywidendy z zysku za 2016 rok wyniosła co najmniej 5 procent.

 

Regularne dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem, świadczy nie tylko o stabilności spółki, ale także daje inwestorom większą gwarancję bezpieczeństwa inwestycji w jej akcje. Stała i przewidywalna polityka dywidendowa to dla inwestorów często również dobry powód do inwestycji w spółkę ze względu na możliwość traktowania jej jako źródło regularnych dochodów, nierzadko dużo większych w stosunku do tych, które generują ulokowanie środki na lokacie bankowej czy inwestycja w obligacje. Jest tylko jedno “ale”, w tym przypadku oprócz określonej stopy dywidendy dochodzi jeszcze czynnik ryzyka kursowego.

Dom Development

Notowany w indeksie sWIG80 deweloper może się pochwalić sowitą dywidendą wypłacaną rok rocznie swoim akcjonariuszom. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 5,05 zł posiadaczowi każdej akcji, co daje stopę dywidendy na poziomie niemal 6,5 procent. W czterech wcześniejszych latach wartość dywidendy na akcję była nieco niższa (wahała się od poziomu 2,20 zł do 3,68 zł), co nie zmienia faktu, że spółka regularnie dzieli się z zyskiem z akcjonariuszami.

 

Dom Development - dane dotyczące dywidendy z zysku wypracowanego w latach 2012-2016
Rok obrotowy Dywidenda ogółem (w mln zł) Dywidenda na akcję (w zł)
2016 189,000 7,60
2015 125,586 5,05
2014 80,543 3,25
2013 55,735 2,25
2012 91,048 2,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Dom Development

 

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy w ciągu ostatnich 5 lat spółka wypłacała prawie 100 procent zysku wypracowanego w poszczególnych latach (2012-2016). Firma jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 roku i od tego czasu nie było roku, w którym nie podzieliłaby się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Według rekomendacji zarządu, w 2018 roku Dom Development może wypłacić 7,6 zł dywidendy na akcję, jednakże aby tak się stało decyzję tej sprawie musi podjąć walne zgromadzenie akcjonariuszy. Na ten cel spółka przeznaczy ponad 186,1 mln zł zysku netto za rok ubiegły oraz 2,9 mln złotych kapitału zapasowego. Przy obecnym kursie akcji stopa dywidendy przekroczyłaby 8 procent.

 

Dom Development - wykres kursu akcji
Dom Development - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Bank Handlowy

W 2017 roku spółka wypłaciła łącznie 591,8 mln zł dywidendy, co stanowiło 98 procent zysku tego banku za 2016 rok. W przeliczeniu na jedną akcję, dało to poziom 4,53 zł. W latach 2013-2015 na wypłatę dywidendy również trafiało blisko 100 procent wyniku końcowego banku, a w przypadku zysku za 2012 rok Bank Handlowy wypłacił 75 procent jego wartości, co dało kwotę równą 5,79 zł na jedną akcję.

 

Bank Handlowy - dane dotyczące dywidendy z zysku wypracowanego w latach 2012-2016
Rok obrotowy Dywidenda ogółem (w mln zł) Dywidenda na akcję (w zł)
2016 591,8 4,53
2015 811,4 4,68
2014 970,8 7,43
2013 934,2 7,15
2012 756,5 5,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Handlowego

 

Pod koniec ubiegłego roku prezes spółki zapowiedział, że bank nie widzi zagrożeń dotyczących wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok. W opublikowanym w środę komunikacie zarząd zarekomendował przeznaczenie na ten cel łącznie 537 mln złotych, co stanowi 99,98 procent ubiegłorocznego zysku netto spółki. Pełny raport Banku Handlowego za 2017 rok zostanie opublikowany 22 marca. Na razie spółka podała jednynie wstępne wyniki. “W 2017 roku Grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 66,0 mln złotych (tj. 11,0 procent) w stosunku do zysku za 2016 rok”. Do tej pory Bank Handlowy wypłacał dywidendę za każdy rok od momentu debiutu na GPW, który miał miejsce 30 czerwca 1997 roku.

 

Bank Handlowy - wykres kursu akcji
 Bank Handlowy - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Budimex

Z zysku za 2016 rok akcjonariusze Budimexu otrzymali łącznie 382,7 mln zł dywidendy, co daje poziom 14,99 zł w przeliczeniu na jedną akcję oraz prawie 5,5 procent stopy dywidendy. W latach 2012-2015 wysokość dywidendy na akcję wahała się od 4,39 zł do 11,85 zł.

 

Budimex - dane dotyczące dywidendy z zysku wypracowanego w latach 2012-2016
Rok obrotowy Dywidenda ogółem (w mln zł) Dywidenda na akcję (w zł)
2016 382,696 14,99
2015 207,815 8,14
2014 155,989 6,11
2013 302,532 11,85
2012 112,077 4,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Budimex

 

Pełny raport roczny Budimexu poznamy 22 marca. Jak dotąd zarząd spółki nie publikował rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok.

 

Budimex - wykres kursu akcji
Budimex - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Asseco Poland

Informatyczna spółka regularnie wypłaca dywidendę. W 2017 oraz 2016 roku wyniosła ona 3,01 zł na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 5,4 procent. W latach wcześniejszych wskaźnik ten oscylował na podobnym poziomie, a wartość dywidendy na akcję wyniosła od 2,41 do 2,9 zł. W ciągu ostatnich 5 lat rocznie do akcjonariuszy trafiało od 200 do prawie 250 mln złotych rocznie.

 

Asseco Poland - dane dotyczące dywidendy z zysku wypracowanego w latach 2012-2016
Rok obrotowy Dywidenda ogółem (w mln zł) Dywidenda na akcję (w zł)
2016 249,830 3,01
2015 249,830 3,01
2014 241,000 2,90
2013 215,800 2,60
2012 200,031 2,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Asseco Poland

 

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, zarząd Asseco Poland będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy stanowiącą od 10 do 40 procent zysku netto. Zgodnie z najnowszą rekomendacją zarządu, spółka może wypłacić 3,01 zł zysku za 2017 rok w przeliczeniu na jedną akcję.

 

Asseco Poland - wykres kursu akcji
 Asseco Poland - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Ambra

Producent, dystrybutor i importer win w ubiegłym roku wypłacił akcjonariuszom 15,1 mln złotych zysku, co daje 0,6 zł zysku na akcję i stopę dywidendy na poziomie bliskim 5,3 procent. Wysokość sześciu wcześniejszych wypłat dokonanych przez spółkę nie spadała poniżej wartości 0,4 zł na akcję. Spółka zadebiutowała na GPW 29 lipca 2005 roku i od tego czasu wypłaciła swoim akcjonariuszom w formie dywidendy ponad 90 mln zł.

 

Ambra - dane dotyczące dywidendy z zysku wypracowanego w latach obrotowych 2012/2013-2016/2017
Rok obrotowy Dywidenda ogółem (w mln zł) Dywidenda na akcję (w zł)
2016/2017 15,124 0,60
2015/2016 13,107 0,52
2014/2015 12,603 0,50
2013/2014 11,343 0,45
2012/2013 10,839 0,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Ambra

 

Na informacje dotyczące tegorocznej wypłaty dywidend trzeba jeszcze poczekać, gdyż obecnie trwający rok obrotowy spółki kończy się 30 czerwca.

 

Ambra - wykres kursu akcji
 Ambra - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie