Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Ustawodawca nie jest głuchy na uwagi SII dotyczące PPK

© sasun Bughdaryan - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w toku ostatnich prac konsultacyjnych nad projektem Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zgłosiło kolejne uwagi do poprawionego projektu. W części ponowione zostały przez SII już wcześniej artykułowane postulaty, ale także pojawiły się nowe. Warto też zauważyć, że wiele z wcześniej artykułowanych uwag SII uwzględniono w pracach nad projektem.

 

W dokumencie skierowanym do Ministerstwa Finansów SII szczególną uwagę zwróciło na kwestię „Wyznaczonej instytucji finansowej”. Obecnie ustawodawca proponuje by wyznaczoną instytucją finansową było TFI, którego większościowym akcjonariuszem jest PFR. Zdaniem SII rozwiązanie to nie jest właściwe, a w szczególności nie jest rozwiązaniem rynkowym. W ocenie Stowarzyszenia powinien działać w tym przypadku mechanizm zbliżony do tego, który jest stosowany w przypadku przenoszenia np. klientów biur maklerskich (w przypadku gdy dane biuro decyduje o zamknięciu swojej działalności detalicznej), gdzie wszystkie biura maklerskie spełniające właściwe wymogi ustawowe mogą ubiegać się o przejęcie klientów domu maklerskiego wycofującego się z działalności.  Podobny mechanizm powinien funkcjonować w stosunku do wszystkich TFI obecnych na rynku. Wyznaczona instytucja finansowa nie powinna być w tym przypadku w żaden sposób uprzywilejowana wobec pozostałych TFI obecnych na rynku. Obecny projekt niestety rodzi takie właśnie ryzyko.

 

SII kolejny raz podniosło zastrzeżenia do kwestii wieku, który może kwalifikować w przyszłości do możliwości wypłaty środków. Wobec rosnącej średniej długości życia, aby mówić o spełnieniu roli jaką mają pełnić PPK, w ocenie SII wiek uprawniający do wypłaty środków nie powinien być niższy niż 65 lat i powinien dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

 

Ze wszystkimi uwagami można zapoznać się w załączonym dokumencie.

 

Ustawodawca nie jest głuchy na postulaty SII

 

Stowarzyszenie od początku aktywnie uczestniczy w pracach nad projektem i dotychczasowe decyzje ustawodawcy pokazują, że nie jest on głuchy na postulaty rynkowe. Uwzględniono bowiem do tej pory w projekcie wiele propozycji i uwag artykułowanych chociażby przez SII.

 

Wprowadzono m.in. do poprawionego projektu Ustawy regulację zgodnie z którą instytucja finansowa będzie wybierana przez podmiot zatrudniający w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w braku takowej z reprezentacją osób zatrudnionych w danym podmiocie (art. 7 ust. 3 i 4)

 

Rząd przychylił się również do postulatu SII by pracodawcy mieli większą elastyczność przy decydowaniu o wysokości składki dodatkowej do PPK, którą mogą dobrowolnie opłacać ponad składkę obowiązkową. Jak wskazywało SII dodatkowa składka do PPK mogłaby pełnić podobną rolę jak inne benefity otrzymywane przez pracowników od pracodawcy, służąc jako instrumentu służącego do zatrzymania najcenniejszych pracowników, bądź do przyciągnięcia nowych. Zgodnie z art. 26 ust. 2 projektu ustawy o PPK  „Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Zgodnie zaś z nową propozycją brzmienia ustępu 3 „Wpłata dodatkowa, o której mowa w ust. 2 może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy, obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.

 

SII zgłaszało również zastrzeżenia do pierwotnego modelu ustalania wynagrodzenia na rzecz instytucji finansowych, które będą zarządzać środkami zgromadzonymi w PPK. Zaproponowany obecnie model jest o wiele bardzie przemyślany i dostosowany do roli zarządzających środkami w PPK.

 

Na aprobatę zasługuje również przyjęty model nadzoru na instytucjami finansowymi, które będą zarządzały środkami uczestników oraz sprecyzowanie zasad na których będą mogły inwestować wpłacane przez uczestników pieniądze.

Ustawodawca przychylił się również do postulatów SII w przedmiocie podziału środków zgromadzonych przez uczestnika PPK w przypadku rozwodu. Zgodnie z obecną propozycją jeżeli były małżonek uczestnika nie będzie stroną umowy o prowadzenie PPK, środki zgromadzone w PPK, przypadające jemu w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, były małżonek będzie mógł przenieść te środki na wskazany przez niego rachunek bankowy, pod warunkiem utrzymania tych środków na rachunku bankowym, co najmniej do ukończenia 60 roku życia

 

Reasumując powyższe, wobec faktu, że trzy czwarte Polaków w żaden sposób nie odkłada pieniędzy z przeznaczeniem na zabezpieczenie na starość (dane za uzasadnieniem do projektu ustawy o PPK – str. 1) przyjęty model długoterminowego gromadzenia oszczędności należy przyjąć za pożądany i wychodzący naprzeciw głównym przeszkodom w gromadzeniu takowych oszczędności.

 

Zobacz również:

12 września na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o notowania palladu oraz kontraktów na 30-letnie obligacje rządu amerykańskiego.

Poznanie zasad funkcjonowania elektrowni, a także spotkanie z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za aktywa wytwórcze w Grupie Enea, to niektóre atrakcje Dnia inwestora Enea.

Ustawodawca nie jest głuchy na uwagi SII dotyczące PPK
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie