Chat with us, powered by LiveChat

Comarch przed kluczowym oporem, Famur domyka lukę wzrostową i odbija w górę

Skomentuj artykuł
© agsandrew - Fotolia.com

W dzisiejszym odcinku przyglądamy się wykresom Comarchu, którego notowania walczą o powrót do wzrostów, a także Famuru, którego kurs akcji znajduje się blisko historycznych maksimów. 

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


Comarch

Rok 2017 kurs akcji Comarchu rozpoczął od kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego z aspiracją pokonania szczytu hossy z 2007 roku. Ostatecznie się to nie udało, a notowania pozostają w strukturze spadkowej od formacji podwójnego szczytu z marca-kwietnia 2017 roku. Ostatni impuls wzrostowy doprowadził kurs akcji do górnego ograniczenia istotnej strefy oporu, czyli okolic poziomu 160 zł. Podsumujmy zatem, jakie argumenty mogą przemawiać za istotnością tego poziomu:

 

  • są to okolice dziennej 200-okresowej średniej kroczącej (obecnie przebiega na poziomie 163,4 zł), która po raz drugi jest testowana od dołu,
  • są to okolice tygodniowej 200-okresowej średniej kroczącej (obecnie przebiega na poziomie 152,7 zł) i jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o skutecznym powrocie kursu akcji powyżej tego wskaźnika,
  • jest to poprzedni lokalny dołek w trwającej strukturze spadkowej, ponadto są to również okolice dołka z listopada 2016 roku,
  • są to okolice wybitej wcześniej wieloletniej linii trendu wzrostowego, która testowana od dołu pełni rolę oporu.

 

Comarch – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  

Comarch – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  

Famur

Po serii dynamicznych spadków, trwających od drugiej połowy maja bieżącego roku, kurs akcji Famuru znalazł wsparcie dopiero na poziomie 4,75 zł, czyli luki wzrostowej z lutego 2017 roku (dopiero po 1,5 roku kurs akcji domknął tę lukę). Notowania szybko odbiły w górę, choć wciąż pozostają w obszarze strefy oporu. Patrząc szerzej na wykres warto zwrócić uwagę na duże problemy popytu z kontynuowaniem trendu wzrostowego z lat 2016-2017 – w samym 2018 roku kurs akcji sześciokrotnie odbijał się od historycznych szczytów w okolicach 6,5 zł.

 

Famur – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 9.07, godzina 14:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Weź udział 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie