Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Do 9 lipca inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na akcje Silvair Inc.

Do 9 lipca trwają zapisy inwestorów indywidualnych na akcje Silvair. Tworząca oprogramowanie spółka oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) oparte o nowy globalny standard Bluetooth Mesh, którego jest współtwórcą. Technologia Silvair będzie wykorzystywana przez producentów systemów oświetlenia i systemów inteligentnego zarządzania budynkami. 

 

Spółka emituje wyłącznie nowe akcje i planuje pozyskać do 50 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac związanych z rozwojem technologii oraz produktów Spółki, działania marketingowe i rozbudowę kanałów dystrybucyjnych.

Kluczowe Informacje o Silvair Inc.:

 • Spółka dostarcza oprogramowanie układowe Silvair Lighting Firmware dla producentów komponentów oświetleniowych oraz cyfrowe narzędzia wykorzystujące standard Bluetooth Mesh, które umożliwiają zbieranie, gromadzenie i analiz danych w budynkach komercyjnych.
 • Spółka ma bardzo duży wkład w stworzenie globalnego standardu Bluetooth Mesh i obecnie jako jedyna na świecie ma gotowe rozwiązanie bazujące na tej technologii.
 • Silvair podpisał pierwsze umowy z wiodącymi producentami komponentów elektronicznych (m.in. Murata, McWong, Danlers, Fulham). Dzięki tym kontraktom oprogramowanie Silvair będzie instalowane w produkowanym masowo sprzęcie tych dostawców.
 • Spółka ocenia, że upowszechnienie się standardu Bluetooth Mesh spowoduje rewolucję w obszarze komercyjnych systemów inteligentnego oświetlenia i spowoduje ich gwałtowny rozwój dzięki wprowadzeniu rozwiązań odpowiadających wysokim wymaganiom rynku.
 • Strategicznym celem Silvair jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy w oparciu o technologię Bluetooth mesh.

 

 

Oferta Silvair obejmie między innymi oprogramowanie do komponentów oświetleniowych produkowanych przez firmy trzecie oraz narzędzia pozwalające na konfigurację, kontrolę, zarządzanie infrastrukturą oświetleniową oraz analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w sieciach oświetleniowych. Infrastruktura oświetleniowa jest dobrą bazą dla rozwiązań proponowanych przez Silvair. Oświetlenie jest obecne w każdym budynku, a regularny układ przestrzenny w budynkach komercyjnych jest bardzo zbliżony do architektury idealnej sieci kratowej (Mesh). Połączenie lamp LED i czujników w jedną sieć z wykorzystaniem oprogramowania Silvair powinno pozwolić na wdrożenie scenariuszy umożliwiających zwiększenie komfortu i poprawę samopoczucia użytkowników przestrzeni oraz ograniczenie zużycia energii. Oprogramowanie Silvair ma pozwolić również na gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących sposobu korzystania z oświetlenia, budynku, a nawet z przedmiotów wyposażonych w Bluetooth znajdujących się w budynku (monitorowanie zasobów, wizualizacja ruchu w przestrzeni czy diagnostyka produktów). Taka infrastruktura umożliwia także dostarczenie zupełnie nowych usług m.in. w oparciu o beacony wspierających sprzedaż (powiadomienia o promocjach, dodatkowe informacje o produktach, etc.)

Produkty Silvair

Silvair Lighting Firmware to oprogramowanie instalowane w komponentach producentów oświetlenia, które umożliwia urządzeniom komunikację między sobą. Tak zbudowana sieć urządzeń połączonych dzięki rozwiązaniu Silvair pozwolą na autonomiczne sterowanie natężeniem, barwą światła oraz zbieranie informacji o sposobach użytkowania pomieszczeń oraz samych urządzeń. Oprogramowanie Silvair oferowane jest producentom komponentów oświetleniowych w tym sterowników, czujników, konwerterów czy przełączników, etc.

 

Platforma Silvair to opracowywana przez spółkę platforma technologiczno-usługowa obejmująca cyfrowe narzędzia do uruchomienia, konfiguracji i zarządzania inteligentną siecią oświetleniową oraz infrastrukturę umożliwiającą świadczenie przez Spółkę innowacyjnych usług, np. związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Będą one związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych generowanych przez inteligentną sieć oświetleniową, wyposażoną w czujniki. Usługi będą świadczone zdalnie, w oparciu o rozwiązania w chmurze.


Pobierz – Informacje o spółce

Publiczna oferta akcji – najważniejsze informacje:

Oferta publiczna obejmuje emisję do 2.400.000 akcji zwykłych spółki Silvair Inc.


Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do 11.640.107 akcji zwykłych na okaziciela, w tym do 2.400.000 akcji nowej emisji oraz do 9.240.107 akcji zwykłych akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Dla inwestorów indywidualnych przewidziano do 15% akcji oferowanych.


Opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych zostało zaplanowane na 10 lipca.

 

Oferującym jest Dom Maklerski Trigon, zapisy na akcje można składać też w placówkach Noble Securities i Domu Maklerskiego BOŚ. Pełna lista placówek znajduje się na stronie Spółki https://silvair.com/pl/oferta-publiczna/zapisy-na-akcje/

Wykorzystanie pozyskanych środków

Z oferty publicznej nowych akcji Spółka zamierza pozyskać od około 38,1 do 45,1mln PLN netto. Zostaną one przeznaczone na następujące cele:

 

Cel 1 – od 19,4 do 22,9 mln PLN

 • Finansowanie dalszych prac związanych z rozwojem kolejnych wersji protokołu Bluetooth Mesh po adopcji pierwszej wersji specyfikacji.
 • Udział w pracach grupy roboczej Mesh Working Group, w tym udział w testach interoperacyjnych organizowanych przez Bluetooth SIG.
 • Rozwój oprogramowania układowego Silvair Mesh Stack obejmujący implementację kolejnych wersji standardu Bluetooth Mesh, rozszerzanie jego funkcjonalności oraz obsługę szerszej gamy urządzeń.
 • Budowę i rozwój komponentów platformy cyfrowej Silvair Platform.
 • Finansowanie działań w obszarze kontroli i zarządzania jakością oraz finansowanie kosztów ochrony własności intelektualnej wytworzonej przez Spółkę.


Cel 2 - od 7,4 do 8,9 mln PLN

 • Finansowanie działań marketingowych, skoncentrowanych w szczególności na rynkach Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej.


Cel 3 - od 11,4 do 13,4 mln PLN

 • Finansowanie budowy kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów oraz budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż produktów Spółki.

 

Spółka szacuje, że w ciągu pierwszego roku od otrzymania wpływów z oferty wykorzystane zostanie 20,0 mln PLN, zaś w drugim roku – 25,1 mln PLN. Szacujemy, że po uzyskaniu środków pieniężnych z Oferty Spółka będzie dysponować wystarczającymi środkami na pokrycie bieżących wydatków jej działalności przez okres 2 lat po przeprowadzeniu Oferty.

Harmonogram Oferty

W dniu 26 czerwca Spółka opublikowała Prospekt Emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 25 czerwca.

 

Harmonogram Oferty wygląda następująco:

27 czerwca - 9 lipca Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych
27 czerwca - 10 lipca Okres budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
10 lipca Ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych
11-13 lipca Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
16 lipca Przydział Akcji Oferowanych
do 25 lipca Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Instytucjonalnych


Spółka zakłada, że jej akcje zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ok. 30 lipca.

 

Pobierz - Prezentacja Spółki

Dowiedz się więcej

 

Silvair
 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji o inwestycji w papiery wartościowe spółki Silvair, Inc. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie akcji Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.silvair.com/pl). Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt jest dostępny na stronie internetowej oferującego, którym jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (http://www.trigon.pl).


Ani niniejszy komunikat ani żadne inne postanowienia w nim zawarte nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą czy zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiejkolwiek jurysdykcji. Informacje tego rodzaju służą ogólnej prezentacji okoliczności, mogą podlegać zmianom oraz mogą być niekompletne lub niedokładne.


Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.


Dystrybucja niniejszego komunikatu oraz innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, w których ręce trafi niniejszy komunikat lub wspomniane w nim informacje, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych danego kraju.
Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu oraz rozwoju sytuacji w sektorze w którym działa Spółka.

 

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Spółki oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.


Nabywanie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejszy komunikat nie stanowi zalecenia dotyczącego Oferty. Wartość akcji może być obniżana lub podwyższana. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy, czy Oferta jest odpowiednia dla danej osoby.


Niniejsze materiały (ani zawarte w nich informacje) nie zawierają i nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnym innym kraju, w którym taka oferta lub zaproszenie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji.


Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.


Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z jego potencjalnym udziałem w Ofercie.


Niniejszych materiałów nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych materiałów stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.


Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani Podmiotom Amerykańskim (ang. „U.S. persons”) (w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) ani na ich rachunek lub na ich rzecz. Akcje są oferowane tylko podmiotom niebędącym Podmiotami Amerykańskimi poza Stanami Zjednoczonymi w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych zgodnie z Regulacją S. Akcje stanowią „papiery wartościowe podlegające ograniczeniom” (ang. „restricted securities”) w rozumieniu Przepisu 144(a)(3) przyjętego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Akcje nie mogą być objęte, oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, dostarczane lub dystrybuowane, pośrednio lub bezpośrednio, na terenie, do lub ze, Stanów Zjednoczonych albo do, na rachunek lub na rzecz Podmiotów Amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S) z zastrzeżeniem: (a) (i) transakcji poza Stanami Zjednoczonymi (ang. “offshore transactions”), spełniających wymogi określone w Regulacji S, (ii) zgodnie z dostępnym wyłączeniem z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, albo (iii) na podstawie ważnego dokumentu rejestracyjnego (ang. „registration statement”) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Odsprzedaż lub powtórne oferowanie poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S nie może zostać dokonane poprzez sprzedaż, na rachunek lub na rzecz Podmiotów Amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S w trakcie jednego roku okresu zgodności dotyczącego dystrybucji zgodnie z Regulacją S. Zabronione jest zawieranie, bezpośrednio i pośrednio, transakcji zabezpieczających (ang. „hedging transactions”) dotyczących akcji, chyba że transakcja taka dokonana będzie zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.