Chat with us, powered by LiveChat

Formacja objęcia hossy i bessy – przegląd wykresów 3 spółek

Skomentuj artykuł
© GKSD - Fotolia.com

Przyglądamy sie wykresom trzech spółek, na wykresie których pojawiła się formacja objęcia hossy lub bessy po zamknięciu wczorajszej sesji, to jest we wtorek, 26 czerwca 2018 roku.

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


Polski Bank Komórek Macierzystych

Wczorajsza sesja dla PBKM zakończyła się formacją objęcia hossy, a notowaniom towarzyszył zwiększony wolumen obrotu. Jednocześnie kurs akcji szybko powrócił z powrotem powyżej 200-okresowej średniej kroczącej. Od debiutu w 2016 roku notowania pozostają w trendzie wzrostowym.

 

Polski Bank Komórek Macierzystych – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 2.07, godzina 14:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Weź udział 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


PKP Cargo

Po dynamicznej przecenie w połowie marca kurs akcji PKP Cargo porusza się w trendzie bocznym 39 zł – 45 zł. Obecnie notowania oscylują w pobliżu górnego ograniczenia tej strefy. Po wczorajszej sesji na wykresie pojawiła się formacja objęcia bessy, a notowaniom towarzyszył zwiększony wolumen. Kilka tygodni temu popyt podjął próbę wybicia górą z konsolidacji, która ostatecznie zakończyła się porażką, co obrazuje formacja spadającej gwiazdy w skali tygodniowej (nie pokazana na poniższym wykresie).

 

PKP Cargo – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Enea

Również na wykresie Enei pojawiła się formacja objęcia bessy. Miało to miejsce przy dolnym ograniczeniu konsolidacji 9,50 zł – 11 zł. Wcześniej kurs akcji trzykrotnie próbował pokonać opór 11 zł, jednak nie udało się tego osiągnąć. Ważne wsparcia można wyznaczyć na poziomie 9 zł (dołek z początku kwietnia), a także na poziomie 8,50 zł (historyczne minimum z 2016 roku).

 

Enea – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie