Chat with us, powered by LiveChat

Amica liczy na utrzymanie marży EBITDA i rozgląda się za akwizycjami w Europie Zachodniej

Skomentuj artykuł
© polsen - fotolia.com

W środę odbyła się konferencja dotycząca omówienia wyników spółki za pierwszy kwartał. Wyniki nie były zadowalające, mimo to zarząd nie traci optymizmu i wciąż podtrzymuje ambitne cele.

 

Wybrane dane finansowe (tys.zł)

I kw. 2018 roku

I kw. 2017 roku

     Zmiana

Przychody ze sprzedaży

633 875

574 061

10%

Zysk z działalności operacyjnej

29 778

38 586

-23%

Zysk netto

18 872

25 368

-26%

EBITDA

42 661

50 881

-16%

Marża EBITDA

6,7%

8,9%

-2,1 p.p.

Źródło: Amica S.A.

 

Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 633,9 mln zł w I kw. 2018 roku, a w analogicznym okresie 2017 roku 574,1 mln zł. Dynamika wzrostu wyniosła 10%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 29,8 mln zł w porównaniu do 38,6 mln zł przed rokiem (-23% rdr). Zysk netto wyniósł 18,9 mln zł, natomiast w 2017 roku spółka osiągnęła wartość 25,4 mln zł (-26% rdr). Zysk EBITDA w I kw. 2018 roku wyniósł 42,7 mln zł, w porównaniu do 50,9 mln zł w I kw. 2017 roku (-16% rdr). Natomiast marża EBITDA w I kw. 2018 roku wyniosła 6,7% w porównaniu do 8,8% w I kw. 2017 roku (-2,1 p.p. rdr).

 

Wyniki okazały się zdecydowanie słabsze od konsensusu PAP. Tylko przychody ze sprzedaży były minimalnie lepsze od zakładanych. Zysk EBITDA wyniósł 42,7 mln zł i był gorszy o 8,7% od prognozowanego, który wynosił 46,8 mln zł. Największą różnicę odnotowano jednak w przypadku zysku netto, który wyniósł 18,9 mln zł i był aż o 25,2% gorszy od prognozowanej wartości.

 

Wyniki za pierwszy kwartał są gorsze, ale nie oznacza to, że nasze plany na cały rok się zmieniają. Są to wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wysoka baza zeszłoroczna powoduje, że one wyglądają na niższe. Po pierwsze, nie było większych kosztów komponentów, towarów i wynagrodzeń, po drugie, doszła spółka Sideme, która dodaje obrotów, ale niewiele dodaje wyniku. Nie zmieniamy naszych oczekiwań co do całego roku. Elementy kosztowe, takie jak ceny komponentów, czy koszty wynagrodzeń mamy pod kontrolą, większa niepewność dotyczy cen towarów, bo mogą nastąpić jeszcze jakieś podwyżki, ale sytuacja się stabilizuje. Wchodzimy w drugi kwartał z większym optymizmem – skomentował wiceprezes zarządu Amica, Wojciech Kocikowski.

 

Wiceprezes poinformował również, że w skali całego roku Amica zakłada osiągnięcie podobnej wartości marży EBITDA do 2017 roku, czyli ponad 7%, przy zwiększonych jednak przychodach ze sprzedaży. Ponadto zarząd wyjaśnił, że w 2018 roku Amica nie zamierza przekroczyć kwoty 70 mln zł na nakłady inwestycyjne, a największym projektem ma być nowa linia piekarników, która wystartuje jesienią. W latach 2019-2021 planowane nakłady na zwiększenie mocy to około 30 mln zł rocznie, a inwestycje odtworzeniowe mogą wynieść około 50 mln zł rocznie.

 

Wiceprezes spółki poinformował również o zakończeniu rozmów dotyczących przejęcia spółki Fagor, z powodu wygaśnięcia oferty. Spółka zamierza skupić się na akwizycjach w Europie Zachodniej, głównie na rynkach w Hiszpanii, Włoszech i w krajach Beneluxu. Z powodu planowanych akwizycji spółka chce przeznaczyć więcej niż w poprzednim roku pieniędzy na inwestycje, dlatego dywidenda za 2017 rok będzie stosunkowo niska i wyniesie 3 zł na akcję.

W środę kurs akcji Amiki od samego początku dnia dołuje i około godziny 14 wynosił około 117,8 zł wobec wtorkowej ceny zamknięcia na poziomie 121 zł.

 

Wykres Amica S.A.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Źródło: PAP Biznes, Amica SA.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie