Chat with us, powered by LiveChat

KGHM vs 100 zł, JSW vs 85 zł – przegląd wykresów dwóch spółek surowcowych

Skomentuj artykuł
© Alexander - Fotolia.com

Ich notowania rosną podczas ostatnich sesji, jednak w szerszej perspektywie pozostają w trendzie spadkowym. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wykresom KGHM i JSW.

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


KGHM

Od dłuższego czasu zwracaliśmy uwagę na istotność poziomu 100 zł na wykresie KGHM. Jeszcze do połowy marca bieżącego roku pełnił on rolę istotnego wsparcia, obecnie jest to kluczowy opór dla notowań. Można przytoczyć co najmniej cztery argumenty przemawiające za jego kluczową rolą:

  1. jest to kluczowy poziom cenowy, wynikający z poprzednich szczytów dołków;
  2. okrągła cena 100 zł pełni rolę psychologicznego oporu;
  3. coraz bliżej tego poziomu przebiega krótkoterminowa linia trendu spadkowego;
  4. nieco poniżej tego poziomu przebiega tygodniowa 200-okresowa średnia krocząca.

 

Od dołka z końca marca kurs akcji KGHM urósł już o blisko 20%. Można powiedzieć, że w tym impulsie wzrostowym notowania nie miały żadnego istotnego oporu do pokonania, więc strona popytowa dopiero teraz stanęła przed pierwszym dużym wyzwaniem.

 

KGHM – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

KGHM – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

JSW

Notowania JSW praktycznie od początku roku poruszają się w trendzie spadkowym. W marcu kurs akcji pierwszy raz od ponad 2 lat spadł poniżej 200-okresowej średniej kroczącej. Następnie notowania spadły poniżej poziomu 85 zł, czyli poprzedniego, istotnego dołka, a w maju wyznaczyły kolejne minimum. Najbliższy opór można wyznaczyć właśnie przy cenie 85 zł, choć w średniej perspektywie istotniejszym wydaje się dopiero poziom 90 zł – ostatni lokalny szczyt w spadkowej strukturze, wokół którego przebiega obecnie krótkoterminowa linia trendu wzrostowego. 

 

JSW – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 14.05, godzina 14:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Weź udział 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie