Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki deweloperów za 2017 rok. Zobacz, która spółka najbardziej poprawiła wyniki

Skomentuj artykuł
bernardbodo - fotolia.com

Branża deweloperska ma za sobą kolejny dobry rok. Spośród spółek, które znalazły się w zestawieniu przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, wszystkie odnotowały dodatni wynik finansowy. Nie wszyscy gracze z tego rynku mogą się jednak pochwalić wzrostem zysku netto.

 

Spośród deweloperów notowanych na warszawskiej giełdzie, największym wzrostem zysku może się pochwalić Atal. Spółka specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym zarobiła w 2017 roku 179,7 mln zł, czyli o 93 procent więcej rok do roku. Firma podała również, że w ubiegłym roku uznała w przychodach 2308 przekazanych lokali, co było wynikiem o 64 procent lepszym niż rok wcześniej. W związku dobrymi wynikami oraz przyjętą polityką dywidendową, zarząd Atal wydał rekomendację wypłaty 3,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok.

 

Atal - wykres kursu akcji
Atal - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Kolejny rok z rzędu znakomicie poradził sobie Dom Development. Spółka wypracowała 190,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jest to wynik o niespełna 52 procent lepszy niż rok wcześniej. Inwestorzy mają również powody do zadowolenia ze względu fakt, iż spółka może w tym roku wypłacić prawie całość wypracowanego zysku. Jest na to spora szansa, gdyż warszawski deweloper rokrocznie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami od momentu debiutu na GPW. W marcu zarząd spółki zarekomendował dywidendę w wysokości 7,6 zł na akcję, co daje łączną kwotę, jaka trafi do akcjonariuszy na poziomie 189 mln zł.

 

Warto zwrócić również uwagę na takich deweloperów takich jak i2 Development i Lokum Deweloper. Ich zyski wzrosły o odpowiednio 80 i 63,3 procent, do poziomu 10,8 mln zł i 76,6 mln zł. Wrocławski deweloper i2 Development przekazał nabywcom w 2017 roku 464 lokale. W przypadku Lokum Development rozpoznanych w wyniku finansowym zostało blisko 650 lokali.

Najwięksi mają za sobą słabszy rok

Trzy spółki, których udział w indeksie WIG-Nieruchomości jest największy, mają za sobą nieco słabszy rok pod względem wygenerowanych zysków. GTC, którego udział we wspomnianym wskaźniku jest największy (spółka posiada niespełna 25 procent udziału w indeksie), zarobił w 2017 roku 663,2 mln zł, czyli o ponad 30 mln zł mniej niż rok wcześniej. Na koniec grudnia spółka posiadała portfel 37 budynków komercyjnych. Oprócz tego miała 5 nieruchomości w budowie i 1 ukończony projekt mieszkaniowy. Mimo niższego zysku, zarząd spółki zarekomendował wypłatę o 22 procent wyższej niż przed rokiem dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie przychyli się do wniosku władz spółki, wówczas akcjonariusze otrzymają 0,33 zł dywidendy na akcję.

 

GTC - wykres kursu akcji
GTC - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

LC Corp, druga największa spółka w indeksie grupującym deweloperów notowanych na GPW wypracowała w 2017 roku 80,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jest to wynik o 29 procent niższy niż w 2016 roku. Główne źródło przychodów spółki w tym okresie stanowiła sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych. Ich udział w ogólnej sumie przychodów wynosił 79,7 procent. Zarząd spółki wydał już rekomendację dotyczącą dywidendy za ubiegłym rok. Zgodnie z nią firma miałaby wypłacić 0,24 zł dywidendy na akcję, o czym pisaliśmy w jednej z poprzednich analiz.

Spadek zysków

Spadek skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszeom jednostki dominującej odnotował również Echo Investment, który w 2017 roku przekazał klientom 1006 mieszkań. Słabszy pod względem zysku netto rok miał również Vantage Development, Ronson Development, a także MLP Group. Ostatnia z wymienionych spółek pogorszenie wyniku tłumaczy efektem aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Na koniec 2017 roku MLP Group miała podpisane umowy najmu na powierzchnię o 35 procent większą niż rok wcześniej.

 

Wyniki netto spółek deweloperskich za lata 2016-2017 (w mln zł)*
 Spółka  2016  2017  Zmiana
 Atal 93,1  179,7  +93,0% 
 i2 Development 6,0 10,8 +80,0%
 Lokum Deweloper 46,9 76,6 +63,3% 
Dom Development 125,7 190,7 +51,7% 
Archicom 37,3 56,5 +51,5%
JHM Development 14,4 16,8 +16,7%
JW Construction 25,0 25,9  +3,6% 
Robyg 108,7 109,9 +1,1%
GTC 694,9 663,2 -4,6%
Vantage Development 25,3 23,0  -9,1%
Echo Investement 393,3 312,2 -20,6%
MLP Group 66,4 47,3 -28,8%
LC Corp  113,1 80,2 -29,1%
Ronson Development  64,5  9,5 -85,3% 

*skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Źrodło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Wiarygodny wskaźnik?

Warto pamiętać, że branża deweloperska z racji specyfiki działalności wykazuje zyski z opóźnieniem. Spółka może zakwalifikować sprzedaż danej nieruchomości do kategorii przychodów dopiero w momencie przekazania jej klientowi, czyli podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku zawarcia przez spółkę umów przedwstępnych dotyczących lokali, których budowa nie została jeszcze ukończona, bądź w ogóle się nie rozpoczęła, zaliczki wpłacane przez przyszłych nabywców nieruchomości traktowane są jako przychody przyszłych okresów, natomiast w bilansie ujmuje się je w sekcji zobowiązania jako “zaliczki otrzymane na dostawy”. W takim przypadku klient jest zobowiązany do dokonywania okresowych wpłat wraz z postępującymi pracami budowlanymi.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie