Chat with us, powered by LiveChat

Nowy lider wśród deweloperów – Dom Development sprzedał najwięcej lokali w 2015 roku

Skomentuj artykuł
© torsakarin - Fotolia.com

Deweloperzy podzielili się wynikami sprzedażowymi za 2015 rok. Najwięcej lokali sprzedał Dom Development – 2 383, i zdetronizował dotychczasowego lidera, spółkę Robyg.

 

Poniżej w tabeli przedstawiamy zestawienie ilości sprzedanych lokali przez wybranych deweloperów w 2014 i 2015 roku.

 

 

2015

2014

Dom Development

2383

1889

Robyg

2333

2118

LC Corp

2 072

1220

Atal

1690

1093

J.W. Construction

1596

1097

Vantage Development

613

255

Marvipol

600

776

Źródło: emitenci, PAP

 

Większość z wymienionych deweloperów zwiększyła sprzedaż rok do roku. Potwierdza to tezę o sprzyjającym otoczeniu panującym w branży, na które wskazywali przedstawiciele spółek na początku 2015 roku. Równie dobrze patrzą oni obecnie na najbliższą przyszłość, o czym świadczą ich wypowiedzi, opublikowane pod koniec 2015 roku na łamach Akcjonariusza, z którymi można zapoznać się w tym miejscu.  Przedstawiciele spółek między innymi zaprognozowali utrzymanie bardzo dobrej sytuacji na rynku mieszkaniowym, utrzymanie wysokiego tempa sprzedaży w najbliższych kwartałach i wskazali na niskie stopy procentowe i program Mieszkanie dla Młodych.

 

Robyg planuje osiągnięcie sprzedaży na poziomie około 2 500 lokali, a w latach 2015 i 2016 liczy na osiągnięcie poziomu około 5 000 przekazań. W tym celu spółka już nabyła lub podpisała w 2015 roku umowy nabycia dwunastu terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 230 mln zł.

 

„Zarząd spółki chce zachować tendencję wzrostową zakontraktowanych lokali w nadchodzących latach. (…) Uzupełnianie banku ziemi – w oparciu o rynkowe trendy i oczekiwania potencjalnych nabywców – umożliwia ciągłe realizowanie inwestycji oraz wpisuje się w aktualnie realizowany plan inwestycyjny spółki. Zarząd podtrzymuje wypłatę dywidendy na poziomie od 75% do 80% skonsolidowanego zysku netto” – skomentował Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg S.A.

 

LC Corp w raporcie bieżącym dotyczącym wstępnej sprzedaży za 2015 rok podało, że „biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mieszkaniowym oraz zakładając stabilną sytuację na rynkach finansowych w obszarze kredytów hipotecznych (utrzymanie odpowiedniego poziomu akcji kredytowej przez banki, niskie stopy procentowe) Zarząd uważa, że w oparciu o posiadany bank ziemi Grupa LC Corp jest w stanie utrzymać aktualny poziom sprzedaży (w zakresie zarówno wolumenu sprzedaży jak i marży) w perspektywie kolejnych kilku lat.”

 

Atal, niedawny debiutant, zamierza utrzymać w 2016 roku sprzedaż na zbliżonym poziomie, to jest między 1 500 a 1 800 lokali. W latach 2018 – 2020 planowane jest zwiększenie sprzedaży do 2 000 – 2 500 mieszkań. W 2015 roku na zakup gruntów spółka wydała blisko 160 mln zł, z kolei w 2016 roku nakłady mogą wymieść od 100 mln zł do 120 mln zł.

 

„Jesteśmy teraz jedynym deweloperem obecnym we wszystkich dużych aglomeracjach w Polsce. Ta dywersyfikacja pozwala nam na większą niezależność od zmienności koniunktury na poszczególnych rynkach” – powiedział Zbigniew Juroszek, Prezes Atal S.A.

 

W informacji prasowej Marvipol podkreślił, że sprzedaż w 2015 roku przekroczyła plan sprzedażowy w segmencie deweloperskim. Spółka zajmuje się również dystrybucją samochodów Jaguar i Land Rover i w tym segmencie sprzedaż wzrosła o 14% rok do roku, osiągając najlepszy wynik historii.

 

„Ambitne cele sprzedażowe 2015 r. postawione przed kluczowymi segmentami biznesowymi Grupy zostały osiągnięte, bezdyskusyjnie możemy uznać miniony rok za udany. Na pochwałę zasługuje zarówno segment deweloperski, który przy ograniczonej podaży mieszkań w ofercie przekroczył plan sprzedaży o blisko 10%, jak i segment motoryzacyjny, który już drugi rok z rzędu może pochwalić się dwucyfrowym wzrostem sprzedaży. 2015 r. zamknęliśmy nie tylko z lepszymi niż oczekiwane wynikami sprzedaży, ale również mocną pozycją finansową i uporządkowanym bilansem. Upłynniając zapasy, sprzedając i refinansując część aktywów, o ponad połowę zmniejszyliśmy zadłużenie netto, tworząc finansowe podstawy pod dalszą ekspansję” – skomentował Mariusz Książek, prezes Marvipol S.A.

 

Źródło: Dom Development S.A., Robyg S.A., LC Corp S.A. Atal S.A., Vantage Development S.A., Marvipol S.A., PAP

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie