Chat with us, powered by LiveChat

Dywidendy spółek z WIG20. Sprawdź, ile mogą otrzymać akcjonariusze

Skomentuj artykuł
Patryk Kosmider - fotolia.com

Jak dotąd zarządy tylko 5 spółek notowanych w indeksie WIG20 opublikowały propozycje dotyczące dywidendy. W jednym przypadku akcjonariusze zatwierdzili już podział zysku wypracowanego w 2017 rok.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą dywidendy podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wcześniej rekomendację dotyczącą podziału zysku może podać zarząd spółki, którą następnie opiniuje rada nadzorcza.

mBank

Zarząd mBanku nie tylko opublikował rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok. Decyzję w tej sprawie podjęło już walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas posiedzenia z 12 kwietnia. W sumie do właścicieli akcji trafi prawie 218 mln zł, co daje kwotę 5,15 zł na jedną akcję. Przy kursie spółki z zamknięcia notowań 16 kwietnia 2017 roku, stopa dywidendy wynosi 1,19 procent. Dzień dywidendy ustalono na 24 maja, natomiast termin wypłaty przypada na 7 czerwca. Zatem, ostatnim dniem, kiedy można zakupić akcje mBanku, aby otrzymać część jego ubiegłorocznego zysku jest 22 maja 2018 roku.

 

mBank - wykres kursu akcji
mBank - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

 

W 2017 roku mBank odnotował 1,092 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,219 mld zł rok wcześniej. Wysokość dywidendy jest ściśle związana z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, która nakazała bankowi zatrzymanie w spółce 80 procent zysku za 2017 rok.  W związku z tym na kapitał zapasowy trafi 872 mln zł.

Bank Pekao

Władze spółki rekomendują wypłatę 7,9 zł dywidendy na akcję. Łączna kwota, jaka trafi do akcjonariuszy wynosi zatem 2,074 mld zł, co stanowi ponad 99 procent ubiegłorocznego jednostkowego zysku banku Pekao. Przy kursie akcji na poziomie poniedziałkowego zamknięcia stopa dywidendy wynosi 6,45 procent. Wskaźnik ten ma najwyższą wartość spośród wszystkich spółek z indeksu WIG20, które dotychczas opublikowały zapowiedzi dotyczące podziału zysku za 2017 rok. Proponowany dzień dywidendy przypada na 6 lipca, a dzień wypłaty na 20 lipca.

 

Bank Pekao - wykres kursu akcji
Bank Pekao - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Wysokość dywidendy jest zgodna z rekomendacją KNF. Komisja poinformowała bowiem bank, że spełnia on wszystkie kryteria do wypłaty całości ubiegłorocznego zysku. Rok wcześniej Pekao wypłaciło dywidendę w wysokości 8,68 zł na akcję, a z zysku za 2015 rok kwotę 8,70 zł na akcję.

Eurocash

Zarząd Eurocash zaleca wypłatę 0,73 zł dywidendy na akcję. Całość kwoty dla akcjonariuszy ma pochodzić z kapitału zapasowego spółki, gdyż w 2017 roku poniosła ona stratę na poziomie 33,31 mln zł. Stopa dywidendy przy kursie z poniedziałkowego zamknięcia wynosi 2,99 procent.

 

Eurocash - wykres kursu akcji
Eurocash - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Decyzję w sprawie dywidendy podejmą akcjonariusze spółki podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 25 kwietnia. Proponowany dzień dywidendy to 16 maja, natomiast jej wypłata miałaby przypadać na dzień 6 czerwca 2018 roku.

PKN Orlen

Paliwowy gigant zamierza wypłacić 3 zł dywidendy na akcję. Taką rekomendację wydał zarząd spółki. Łącznie na ten cel firma może przeznaczyć 1,28 mld zł, a pozostałe 4,819 mld zł ma trafić na kapitał zapasowy spółki. Przy kursie z poniedziałkowego zamknięcia stopa dywidendy wynosi 3,28 procent. Proponowany dzień dywidendy to 20 lipca, natomiast dzień wypłaty 3 sierpnia.

 

PKN Orlen - wykres kursu akcji
PKN Orlen - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jeżeli walne zgromadzenie akcjonariuszy zaakceptuje propozycję zarządu, wówczas inwestorzy drugi rok z rzędu otrzymają rekordową pod względem kwotowym dywidendę. W 2017 roku PKN Orlen wypłacił 3 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2016 roku.

PKO BP

Zarząd największego działającego w Polsce banku rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję. Stopa dywidendy przy kursie akcji spółki z poniedziałkowego zamknięcia może wynieść 1,35 procent. Jeżeli akcjonariusze wyrażą zgodę na taki podział zysku, wówczas będziemy mieli do czynienia z pierwszą od czterech lat dywidendą pochodzącą z PKO BP. Ostatni raz bank ten podzielił się zyskiem z akcjonariuszami w 2014 roku.

 

PKO BP - wykres kursu akcji
PKO BP - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W ten sposób do akcjonariuszy może trafić 24,8 procent zysku spółki za 2017 rok. Rekomendacja zarządu jest zgodna z zaleceniem KNF dotyczącym wypłaty dywidendy przez PKO BP. Nadzorca zalecił bankowi przekazanie na kapitał zapasowy 75 procent ubiegłorocznego zysku.

LPP

Wprawdzie zarząd LPP nie wydał jak dotąd oficjalnej rekomendacji dotyczącej dywidendy, to podczas konferencji wynikowej Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes spółki zapowiedział, że wzrost dywidendy za 2017 rok może wystąpić, jednakże nie będzie on wysoki. Z zysku za 2016 rok spółka wypłaciła 35,74 zł na akcję.

PZU

Podobnie jak LPP, zarząd PZU nie ogłosił jeszcze oficjalnej rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok. Maciej Surówka, prezes PZU w marcu zapowiedział jednak, że spółka zamierza rekomendować wypłatę od 66 do 100 procent ubiegłorocznego zysku. W 2017 roku największy polski ubezpieczyciel zarobił 2,91 mld zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie