Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Tauron podał szacunkowe wyniki finansowe za 2017 rok

© Narong Jongsirikul – fotolia.com

Grupa Tauron opublikowała szacunkowe dane finansowe za 2017 rok. Po ich publikacji giełdowy kurs akcji spółki nieznacznie spada.

 

Jak wynika z ujawnionych danych, wypracowane w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Grupy Tauron przekroczyły 17,4 mld zł wobec 17,6 mld zł wykazanych rok wcześniej. Wynik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) wyniósł 3,5 mld zł w porównaniu do 3,3 mld zł wypracowanych w 2016 roku, a wynik netto wzrósł z poziomu około 0,4 mld zł do blisko 1,4 mld zł.

 

Największy udział w wyniku EBITDA tradycyjnie przypadł segmentowi Dystrybucja, który wygenerował 2,28 mld zł (spadek rdr o 4,7%). W przypadku segmentów Wytwarzanie i Sprzedaż było to odpowiednio 0,46 mld zł (spadek rdr o 14,9%) i 0,84 mld zł (wzrost rdr o 71,6%). Pod kreską znalazł się natomiast segment Wydobycie, którego strata EBITDA za ubiegły rok wyniosła 83 mln zł wobec straty na poziomie 82 mln zł w 2016 roku.

 

Wydatki inwestycyjne (CAPEX) Grupy Tauron wyniosły w 2017 roku 3,47 mld zł. W tym samym okresie produkcja i sprzedaż węgla handlowego były równe odpowiednio 6,4 mln ton i 6,8 mln ton. Jednocześnie produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 18,4 TWh, produkcja ciepła 12,2 PJ, dystrybucja energii elektrycznej 51,4 TWh (w tym do odbiorców końcowych 49,1 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej 34,9 TWh. Dług netto na koniec 2017 roku znajdował się na poziomie 8 mld zł, co oznaczało relację długu netto do EBITDA na poziomie 2,3.

 

W samym czwartym kwartale 2017 roku szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Tauron wyniosły 4,5 mld zł, wynik EBITDA 0,67 mld zł, a wynik netto 0,19 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to odpowiednio: 4,5 mld zł, 0,88 mld zł i 0,09 mld zł. Jak podała spółka, wśród istotnych czynników, które wpłynęły na wyniki osiągnięte w tym okresie wymienić można:

 • przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w czwartym kwartale 2017 roku o 120 mln zł. W czwartym kwartale 2016 roku ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 16 mln zł (brak wpływu na EBITDA);
 • zwiększenie stanu rezerw, w szczególności z następujących tytułów:
  • utworzenie rezerwy w wysokości 55 mln zł na wypłatę premii jednorazowej dla pracowników (w tym segmenty: Wydobycie: 14 mln zł, Wytwarzanie: 11 mln zł, Dystrybucja: 23 mln zł, Sprzedaż 1 mln zł, Pozostałe 6 mln zł);
  • zwiększenie o 26 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnych opłat związanych ze służebnością przesyłu (segment Dystrybucja);
  • zwiększenie o 17 mln zł rezerw aktuarialnych z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia (segment Wydobycie);
  • zwiększenie o 27 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnego wzrostu podatku od nieruchomości dotyczącego majątku sieciowego (segment Dystrybucja);
 • rozwiązanie części rezerwy w wysokości 14 mln zł na poczet ewentualnych kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (segment Dystrybucja).

 

Spółka zastrzegła przy tym, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2017 rok, którego publikację zaplanowano na 13 marca 2018 roku.

 

We wtorek po publikacji przez spółkę raportu bieżącego z szacunkowymi danymi finansowymi notowania akcji Tauron nieznacznie spadają. Po godzinie 12 ich giełdowy kurs wynosił 2,77 zł, co wobec ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, ustalonej na poziomie 2,78 zł, oznaczało spadek o 0,36%.

 

Tauron Polska Energia – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.