Chat with us, powered by LiveChat

W oczekiwaniu na wybicie. 6 spółek w konsolidacji

Skomentuj artykuł
© moshbidon - Fotolia.com

Tym razem przyglądamy się spółkom w konsolidacji. Czy historyczny rekord polskiej giełdy pozwoli na wybicie górą z trendu bocznego?

Ursus

Notowania Ursusa poruszają się w kanale bocznym 3,8 zł – 4,6 zł już pół roku. Wśród pozytywnych argumentów można wymienić silny impuls wzrostowy z I połowy 2017 roku, który wyniósł kurs akcji na nowe historyczne maksima. Z negatywnych argumentów można zauważyć wybicie poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, a następnie jej retest od dołu, co wzmacnia opór na górnym ograniczeniu konsolidacji 4,4 zł – 4,6 zł. 

 

Ursus – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


Kernel

W czteromiesięcznej konsolidacji 45 zł – 52 zł poruszają się akcje Kernela. Notowania już dwukrotnie próbowały wybić górą z trendu bocznego, jednak dotychczas kończyło się to tylko na cieniach górnych. Warto również zwrócić uwagę na rozkład wolumenu – spadkom rozpoczętym na początku 2017 roku nie towarzyszyły zwiększone wolumeny, te pojawiły się dopiero w obszarze wspomnianej konsolidacji (szczególnie pod tym względem wyróżnia się listopad 2017 roku).

 

Kernel – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Eurocash

Po dynamicznej przecenie w listopadzie 2017 roku, notowania Eurocashu konsolidują się w obszarze 25 zł – 30 zł. Na niekorzyść scenariuszy wzrostowych przemiawia ogólna sytuacja techniczna – silny trend spadkowy, wieloletnie minima, czy w końcu duża luka spadkowa, po której przecena była kontynuowana.

 

Eurocash – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 29.01, godzina 14:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Weź udział 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


Grupa Kęty

Notowania Grupy Kęty już prawie rok konsolidują się poniżej historycznych szczytów. Oporem do pokonania pozostaje strefa 410 zł – 415 zł. Ważne wsparcia to 380 zł i 360 zł.

 

Grupa Kęty – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

11 bit studios

Jeszcze w tym tygodniu notowania 11 bit studios wyznaczyły historyczne maksimum na poziomie 215 zł, jednak w trakcie sesji ponownie zanurkowały w obręby ponad rocznej konsolidacji 160 zł – 210 zł. 

 

11 bit studios – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Impexmetal

Od czerwca 2017 roku kurs akcji Impexmetalu porusza się w trendzie bocznym 4,2 zł – 4,5 zł, a od kilku miesięcy również wokół 200-okresowej średniej kroczącej. Dotychczasowe dwie próby wybicia z tej konsolidacji zakończyły się fiaskiem, a na wykresie pozostały po nich długie cienie świec. Do trzech razy sztuka?

 

Impexmetal – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie