Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek w trendzie bocznym – wygra popyt czy podaż?

Skomentuj artykuł
© chaiyapruek - Fotolia.com

Zgodnie z klasyczną analizą techniczną wybicie z trendu bocznego wyznacza dalszy kierunek ruchu ceny, przynajmniej w krótkim terminie. Przygotowaliśmy zestawienie z pięcioma spółkami, których kurs akcji porusza się w konsolidacji już od co najmniej kilku miesięcy.

PZU

Pod koniec ubiegłego roku kurs akcji PZU rozpoczął dynamiczne zwyżki, które z historycznych minimów doprowadziły do wyznaczenia nowego, historycznego maksimum na poziomie 47,16 zł (na wykresie zdyskontowanym o wypłacone dywidendy). Od momentu wyznaczenia nowego szczytu, czyli od około trzech miesięcy, kurs akcji porusza się w kanale bocznym 43 zł – 47 zł.

 

Wsparciem dla notowań spółki może być poprawiająca się sytuacja fundamentalna, co swoje odzwieciedlenie miało w wynikach za I kw. 2017 roku. Spółka zwiększyła składkę brutto o 20,1% rok do roku, do 5,77 mld zł. Zysk netto wzrósł natomiast o 91,1% rdr, do 940 mln zł. Raport za I półrocze 2017 roku zaplanowany jest na 31 sierpnia bieżącego roku.

 

PZU – wykres kursu akcji
PZU - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

11 bit studios

Przerwę od zwyżek notuje producent gier 11 bit studios. Od lutego bieżącego roku kurs akcji porusza się w szerokim kanale bocznym 160 zł – 200 zł. Można zwrócić uwagę na zwiększone wolumeny w tym przedziale cenowym – na większości z nich sesja zamykała się wzrostową świecą lub o sporym cieniu dolnym.

 

Deweloperowi udawało się poprawiać wyniki bez nowych premier – większość przychodów i zysków pochodziło z produkcji „This War of Mine”, która swoją premierę miała w listopadzie 2014 roku (komentarz do wyników za 2016 rok). Niestety, sztuka ta nie udała się w I kw. 2017 roku, w efekcie czego kurs akcji zatrzymał się w szerokiej konsolidacji. Motorem napędowym dalszej poprawy wyników ma być nowa gra „Frostpunk”, której premiera jest zapowiedziała na II połowę 2017 roku. Spółka poinformowała również o rozpoczęciu prac nad kolejną własną produkcją o roboczej nazwie „Projekt 8”.

 

11 bit studios – wykres kursu akcji
11 bit studios - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Grupa Kęty

Podobnie do poprzedniej spółki (11 bit studios) również kurs akcji Grupy Kęty zatrzymał się od lutego w kanale bocznym. Cena oscyluje w obszarze 400 zł – 440 zł. Jednocześnie w przypadku wszystkich trzech już przedstawionych spółek wybicie górą z kanału będzie jednocześnie wyznaczeniem nowego historycznego maksimum, co wzmocni techniczny sygnał.

 

Kurs akcji Grupy Kęty podtrzymują rosnące od wielu kwartałów wyniki finansowe. Pod względem komunikacji z rynkiem spółka również znajduje się w czołówce – od wielu lat publikuje prognozy oraz wstępne szacunki wyników w danym kwartale. W I półroczu 2017 roku Grupa Kęty zwiększyła przychody o około 18% rdr, do 1,27 mld zł. Wolniejszą dynamikę odnotował zysk operacyjny, jednak jest to zgodne z prognozami spółki na 2017 rok. Wyniósł on 151,2 mln zł (+7% rdr), a EBITDA 210,5 mln zł (+9% rdr). Zysk netto wyniósł 119,5 mln zł i był o 17% mniejszy rok do roku, jednak w I połowie 2016 roku w wyniku rozpoznano aktywo na podatek z tytułu działania w SSE w wysokości około 25 mln zł. Zgodnie z kalendarium w okresie 22 – 30 września Grupa Kęty opublikuje wstępne szacunki wyników za III kw. 2017 roku.

 

Grupa Kęty – wykres kursu akcji
Grupa Kęty - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Vistula

Kurs akcji Vistuli najdłużej spośród wszytkich pięciu spółek porusza się w trendzie bocznym – już prawie półtora roku. Zakres konsolidacji to 3 zł – 3,50 zł. 

 

Istotną kwestią dla przyszłości notowań Vistuli będą warunki potencjalnego połączenia z Bytomiem. Ma się ono odbyć poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia do Vistuli w zamian za akcje przejmującej spółki (Vistuli). Z innych doniesień warto dodać, że pod koniec lipca bieżącego roku spółka poinformowała o przekroczeniu progu 5% w akcjonariacie przez fundusze Querqus TFI (zwiększenie zaangażowania z 3,19% do 8,21% w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZ).

 

Vistula – wykres kursu akcji
Vistula - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Impexmetal

Kurs akcji Impexmetalu bardzo płynnie przechodzi pomiędzy kolejne strefy oddalone od siebie o 50 groszy. Obecny zakres konsolidacji to 4 zł – 4,50 zł. 

 

Impexmetal odnotował udany I kw. 2017 roku – spółka zwiększyła przychody o 15% rdr, do poziomu 850,8 mln zł, zysk operacyjny o 16,8% rdr, do 40,1 mln zł, a zysk netto podmiotu dominującego o 13,4% rdr, do 28,8 mln zł. Do poprawy wyników w dużej mierze przyczynił się Segment Aluminium, w którym dzięki zmianom technologicznym spółka poprawiła produktywność i osiągane marże, co w połączeniu ze zwiększeniem wolumenu sprzedaży pozwoliło na poprawę zysku operacyjnego o 7,9% rdr. Gorzej radził sobie Segment Miedzi ze względu na rosnące ceny surowca i niższe marże przy podobnym wolumenie sprzedaży. Raport za I półrocze 2017 roku zaplanowano na 25 sierpnia bieżącego roku.

 

Impexmetal – wykres kursu akcji
Impexmetal - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie