Chat with us, powered by LiveChat

3 „maluchy” walczą z linią trendu spadkowego

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

W dzisiejszym odcinku analiza trzech walorów spółek z indeksu sWIG80, których notowania zmagają się z linią trendu spadkowego.

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


Elemental

Podczas dzisiejszej sesji notowania Elementalu przebijają linię trendu spadkowego, zapoczątkowaną w marcu 2017 roku. Potwierdzeniem tego sygnału może być wybicie oporu na poziomie 2,5 zł, czyli poprzednich szczytów, co jednocześnie zakończyłoby spadkową strukturę coraz niższych szczytów i dołków. Z drugiej strony nie można zapominać, że jeszcze kilka tygodni temu kurs akcji znajdował się w pobliżu historycznych dołków z początku 2013 roku.

 

Elemental – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Groclin

Na przełomie 2017 i 2018 roku notowaniom Groclinu towarzyszyły zwiększone obroty, a kurs akcji zwyżkował do linii trendu spadkowego. Od tego momentu kurs porusza się w konsolidacji, dlatego trudno mówić o wybiciu linii trendu spadkowego, pomimo, że cena znajduje się powyżej. W przypadku Groclinu nie można też zapominać, że notowania znajdują się blisko wieloletnich minimów, struktura jest silnie spadkowa, a kurs akcji ma jeszcze wiele do odrobienia.

 

Groclin – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 15.01, godzina 14:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Weź udział 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


Polwax

Notowania Polwaksu mają już za sobą wybicie powyżej linii trendu spadkowego oraz poprzednich szczytów na poziomie 12,5 zł. Pomimo tego, kurs akcji wciaż utrzymuje się poniżej poziomów z debiutu pod koniec 2014 roku. Kolejnych pozytywnych sygnałów można szukać w wybiciu 200-okresowej średniej kroczącej oraz oporu na poziomie 14 zł.

 

Polwax – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie