Chat with us, powered by LiveChat

9 spektakularnych spadków w 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Joggie Botma - Fotolia.com

Na początku tygodnia pisaliśmy o spółkach, których kursy akcji zwyżkowały w 2017 roku. Teraz przyglądamy się wykresom, które podążały w kierunku południowym. Pierwszy wniosek jest taki, że mieliśmy duży problem z wyborem spółek do zestawienia (wybieraliśmy spośród 22 spółek, które dotknęła mocna przecena, wchodzących w skład indeksów giełdowych).

Braster

Jeszcze na początku roku za akcje Brastera płacono około 19 zł, a w pewnym momencie nawet 23,4 zł. Na koniec roku kurs spadł poniżej 8 zł, a w dołku w listopadzie notowania spadły nawet poniżej 6 zł. Z punktu widzenia analizy technicznej pozytywnego sygnału można upatrywać w pokonaniu lokalnych szczytów z listopada, czyli okolic 8,5 zł. Choć tak jak pozostałe spółki w zestawieniu, kurs akcji Brastera ma dużo do odrobienia.

 

Braster – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Groclin

Kurs akcji Groclinu praktycznie od początku roku zniżkuje. Jeszcze w pierwszych miesiącach poruszał się w konsolidacji, nie będąc w stanie wybić powyżej oporu 16 zł. Od II kw. bieżącego roku rozpoczął się właściwy trend spadkowy, który sprowadził notowania na poziomy niewidziane od 2009 roku. Pozytywnych sygnałów można szukać w przebiciu linii trendu spadkowego oraz oporu na poziomie 8 zł.

 

Groclin – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Kolejny webinar w nowym roku.

 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


Bioton

Pojawienie się chińskich inwestorów nie do końca pomogło notowaniom Biotonu, przynajmniej w 2017 roku. Od początku roku kurs akcji spadł z poziomów 8 zł do 3 zł obecnie. Przypomnijmy, że historyczne minima to 2 zł z 2013 roku.

 

Bioton – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Trakcja

Po kilku dobrych latach załamały się notowania Trakcji. Jeszcze w I kw. bieżącego roku kurs zwyżkował z 14 zł do blisko 19 zł, aby na koniec roku spaść do 7 zł. Ważny opór rysuje się obecnie w okolicach 8,30 zł.

 

Trakcja – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Elemental

Notowania Elementalu kontynuowały słabość widoczną od 2016 roku. W 2017 roku notowania wybiły dołem z ponad rocznej konsolidacji, a kurs akcji spadł z okolic 3,6 zł – 4 zł do 1,9 zł. Na wykresie można dostrzec formację odwróconej głowy z ramionami z linią szyi na poziomie 2,5 zł. Niewiele poniżej przebiega linia trendu spadkowego – obecnie okolice 2,4 zł.

 

Elemental – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

XTB

Całkiem dobrze rok rozpoczął się dla XTB – kurs akcji zwyżkował z okolic 7 zł do nawet 10 zł. Jednak w listopadzie notowania zanurkowały, zatrzymując się niewiele powyżej 3 zł. Pierwszym oporem do pokonania jest obszar luki spadkowej, a niewiele powyżej znajdują się ostatnie lokalne szczyty na poziomie 5,6 zł.

 

XTB – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Eko Export

Na początku 2017 roku notowania Eko Exportu oscylowały pomiędzy 15 zł a 17 zł. Na koniec roku kurs spadł do okolic 7 zł i testuje minima z października bieżącego roku. 

 

Eko Export – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Work Service

Kurs akcji Work Service porusza się w trendzie spadkowym od 2015 roku. W samym 2017 roku notowania spadły z poziomu 10 zł do poniżej 4,5 zł. Kurs akcji znajduje się blisko historycznego minimum. 

 

Work Service – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Stelmet

Na koniec debiutant z 2016 roku, który wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2017 roku notowania Stelmetu spadły z okolic 31 zł do blisko 15 zł obecnie. 

 

Stelmet – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie