Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Nowe PZU – strategiczne kierunki zmian największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Temat czatu: Nowe PZU – strategiczne kierunki zmian największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Data: czwartek, 11 stycznia, godz. 13:30

 

 

PZU

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza 

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Tomasz Kulik

Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA / Dyrektor Finansowy w Grupie Kapitałowej PZU

Do chwili powołania do Zarządu PZU był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU odpowiadał również za obszar korporacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d.Commercial Union).

 

 

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU SA, której tradycje sięgają 1803 roku. Grupa PZU oferuje swoim klientom najszerszą gamę produktów ubezpieczeniowych w Polsce. Ubezpiecza 16 milionów Polaków, wielkie firmy i inwestycje. Statystycznie wystawia 2,5 polisy na sekundę, a co 2 sekundy wypłaca odszkodowanie lub świadczenie. Co trzecie ubezpieczone mieszkanie w Polsce jest chronione polisą PZU. Co czwarty kierowca ubezpiecza swój samochód w PZU. Spółka oferuje również ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne. 6 mln Polaków korzysta z ubezpieczeń grupowych, a prawie drugie tyle decyduje się na indywidualne kontynuowanie tego ubezpieczenia.

Ze wszystkich polskich ubezpieczycieli PZU oferuje swoim klientom największy system sprzedażowo-obsługowy. Obejmuje on: 413 placówek, 9,0 tys. agentów na wyłączność, 3,2 tys. multiagencji oraz elektroniczne kanały dystrybucji (infolinia, internet).


Strategia Grupy PZU do 2020 roku zakłada koncentrację na wzroście, innowacjach oraz efektywności kosztowej. PZU silniej skupi się na wysokiej rentowności działalności ubezpieczeniowej oraz rozwoju innowacyjnych narzędzi w zakresie zarządzenia biznesem i obsługi klienta. Celem PZU jest realizacja ambitnych inicjatyw wzrostowych w obszarach Zdrowie, Inwestycje oraz budowa grupy bankowej o dużej skali i rentowności. Ambicją jest stworzenie jednej z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie.

Kluczowe założenia Strategii (poziom 2020 roku):

  • rentowność jednostki dominującej mierzona wskaźnikiem ROE na poziomie nie niższym niż 18% (co oznacza jeden z najwyższych wskaźników wśród konkurentów);
  • udział Grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych nie mniejszy niż 35% oraz utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 milionów;
  • redukcja rocznych kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej o 400 mln zł do końca 2018 roku (w porównaniu do 2015 roku);
  • osiągnięcie poziomu 100 mld zł aktywów pod zarządzaniem, w tym 50 mld zł aktywów klientów zewnętrznych (podwojenie obecnej wartości);
  • wzrost przychodów PZU Zdrowie z 260 mln zł w 2015 roku do 1 mld zł w 2020 roku;
  • budowa grupy bankowej, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami o wartości ponad 140 mld zł.

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Kapitałową PZU, który odbędzie się 11 stycznia (czwartek) o godz. 13:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA / Dyrektor Finansowy w Grupie Kapitałowej PZU. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry. Witamy na czacie z CFO Grupy PZU Tomaszem Kulikiem. Przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych, musimy skrócić dzisiejszy czat do 40 minut. Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących strategii „Nowe PZU”.

 

benek: czy PZU wypłaci dywidendę za rok 2017 i jaki będzie to procent zysku netto.

 

Tomasz Kulik: Tak, PZU zamierza się dzielić sukcesem z akcjonariuszami. Rok 2017 nie należał do tych, który usprawiedliwiałby pozostawienie większej ilości zysku w spółce. Chcielibyśmy, aby był to możliwie wysoki poziom.

 

Werkon: Czy można liczyć na dywidendę w 2018 roku? Jeśli tak, to jakiej kwoty?

 

Tomasz Kulik: Jak wyżej.

 

amator: Czy planowane są kolejne przejęcia?

 

Tomasz Kulik: Nie wykluczmy takiej opcji, ale w chwili obecnej realizacja synergii w ramach podmiotów Grupy PZU jest priorytetowym celem.

 

Arti: W 2018 roku przewiduje się, że RPP podwyższy stopy procentowe w Polsce. Jaki to miałoby wpływ na działalność Grupy PZU i jej wyniki finansowe?

 

Tomasz Kulik: Na dzień dzisiejszy wrażliwość wyniku na zmianę rentowności obligacji polskich to ok. 3 mln zł na 1 pkt bazowy.

 

maciej inwestor: Jakie są planowane wydatki inwestycyjne PZU na najbliższe lata?

 

Tomasz Kulik: W najbliższym czasie chcemy skupić się na generowaniu dodatkowej wartości z aktywów, które mamy już w portfelu.

 

MichaelAngelo: Jakie mają Państwo plany co do Pekao?

 

Tomasz Kulik: Pekao jest naszym strategicznym partnerem, dlatego planujemy zacieśnić relacje biznesowe zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej.

 

VeeV: Bardzo ładne wyniki Grupy PZU po 3 kwartałach 2017 roku i widać wyraźną poprawę rok do roku. Czy można się spodziewać podtrzymania tego pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach?

 

Tomasz Kulik: Nasza Strategia, w której zakładamy wzrost rentowności w stosunku do roku 2016 o ponad 7 p.p., wymaga po stronie wynikowej dość istotnych przyrostów, generowanych przez wszystkie kluczowe linie biznesowe. Możemy odpowiedzieć na tak postawione pytanie tylko twierdząco.

 

analizy: Czy będą tworzone wspólne oddziały ubezpieczeniowo-bankowe na bazie PZU i Pekao Banku?

 

Tomasz Kulik: Tak, zapraszamy do pilotażowego oddziału w Mariott w Al. Jerozolimskich w Warszawie.

 

analizy: czy zamierzacie Państwo konsolidować podmioty zarządzające środkami klientów np. PZU TFI z Pioneerem?

 

Tomasz Kulik: Tak.

 

Ektor: Czy proces „repolonizacji” banków już się zakończył? Czy PZU dalej będzie brało w nim udział?

 

Tomasz Kulik: Nie wykluczamy zaangażowanie się w jakikolwiek projekt, który jest atrakcyjny z punktu widzenia biznesowego. Powtórzę raz jeszcze, dziś większym priorytetem jest skupienie się na wartości z aktywów które posiadamy już w portfelu, niż skupowanie kolejnych po to, aby uczestniczyć w transakcji.

 

sobol: Zgodnie ze Strategią, aktywa bankowe Grupy do 2020 roku wzrosnąć mają do co najmniej 300 mld zł. Obecnie jest to 236 mld zł. Czy wzrost do 300 mld zł wynikać ma ze wzrostu organicznego Pekao i Alior Banku, czy założona jest także akwizycja kolejnego podmiotu?

 

Tomasz Kulik: Cel powinien zostać zrealizowany przy założeniu wzrostu organicznego.

 

maciej inwestor: Jakich efektów spodziewają się Państwo w związku z rynkiem Lloyd’s?

 

Tomasz Kulik: Efekty wejścia PZU na rynek Lloyd’s to dostęp do klientów, aby móc bezpośrednio proponować im nasze rozwiązania.

 

Oliv: Jakie udziały w rynku ubezpieczeniowym ma obecnie PZU? Które firmy są największymi jej konkurentami?

 

Tomasz Kulik: Zapraszamy na stronę KNF.

 

F.H.: Na rachunkach Grupy PZU na koniec września było sporo gotówki. Na co zostanie ona przeznaczona?

 

Tomasz Kulik: Jest to pozycja przejściowa wynikająca z zapadalności lokat na datę bilansową.

 

maciej inwestor: Jakie koszty ponosi/poniesie PZU w związku z wejściem na rynek Lloyd’s?

 

Tomasz Kulik: Koszty, co do zasady odpowiadające wymogom kapitałowym obowiązującym na tym rynku i odpowiadającym naszym apetytom na ryzyko, w działalności ubezpieczeniowej.

 

Gotfryd: Czy można się spodziewać dalszego wzrostu składek OC i AC? Dlaczego w ostatnim czasie ceny polis są takie wysokie?

 

Tomasz Kulik: Części samochodów są wysokie oraz częstość szkód dość istotnie rośnie r/r. Natomiast biznes ubezpieczeniowy to biznes w którym za jedną szkodę płaci kilku ubezpieczonych.

 

spekulant: Na koniec września 2017 roku było prawie 4 mld zł należności z utratą ważności. Od jakich podmiotów są to należności? Jakie jest ryzyko, że nie uda się ich ściągnąć?

 

Tomasz Kulik: Żadne należności nie straciły ważności ...

 

Horbaczy: Jak wypada PZU pod względem rentowności na tle globalnej konkurencji?

 

Tomasz Kulik: Bardzo dobrze, powyżej średniej.

 

artemis: Czy PZU planuje emisję obligacji? Czy dla inwestorów detalicznych planowana jest emisja obligacji?

 

Tomasz Kulik: W najbliższym czasie (perspektywa roku), PZU nie zamierza dokonywać takich emisji, ze względu na brak potrzeb płynnościowych i kapitałowych.

 

Zbyszek: Bardzo ambitne cele finansowe przedstawione zostały w strategii do 2020 roku. Jakie jest prawdopodobieństwo ich realizacji?

 

Tomasz Kulik: wysokie

 

Tomasz Kulik: @ Zbyszek ... natomiast zgadzamy się, że jest to bardzo ambitny zestaw celów.

 

Brydż: Co to oznacza. że PZU zostało "udziałowcem" Argenty?

 

Tomasz Kulik: To, że PZU zostało udziałowcem Argenty, oznacza, że chcemy w możliwie kontrolowanych warunkach wejść na rynki, które dotychczas były zamknięte, dostać dostęp do klientów, którzy ze względu na wielkość byli dla nas niedostępni, chcemy stać się jeszcze większym graczem.

 

hobbysta: Jakiego tempa wzrostu całego rynku ubezpieczeniowego spodziewacie się w następnych latach?

 

Tomasz Kulik: Zbieżnego z założeniami makro dotyczącymi PKB, wzrostu płac, bezrobocia i nakładów inwestycyjnych.

 

Witos: Jak rozwój telemedycyny wpływa na działalność Grupy PZU?

 

Tomasz Kulik: Już dziś wykorzystujemy elementy o których Pan pisze, jest to wpisane w nasze DNA.

 

Akcjonariusz: Od wielu lat wypłacają Państwo regularnie dywidendę. Co myślą Państwo o zmianie polityki dywidendowej z rocznej na kwartalną?

 

Tomasz Kulik: Nie widzimy uzasadnienia dla takiej zmiany.

 

Oliv: W Strategii napisano, że oczekujecie konsolidacji polskiego rynku zarządzania aktywami. Na czym ta konsolidacja może według Was polegać?

 

Tomasz Kulik: Konsolidacja rynku zarządzania aktywami może polegać na zmniejszeniu liczby podmiotów działających na rynku, przejmowaniu słabszych podmiotów przez bardziej sprawne operacyjnie.

 

Tadziu: Z czego wynika fakt, że Polska znajduje się w strefie niskiej penetracji ubezpieczeń jako % składek w PKB?

 

Tomasz Kulik: Z dość niskiego dochodu rozporządzalnego, który pozostaje w dyspozycji podmiotów zainteresowanych ubezpieczeniem.

 

analizy: Czy będzie realizowana fuzja Banku Pekao z Alior Bankiem?

 

Tomasz Kulik: Na tym etapie za wcześnie jest żeby udzielić w odpowiedzialny sposób odpowiedzi na to pytanie.

 

artemis: Jaka część ryzyka związanego ze zmianami stóp procentowych jest zabezpieczana przez PZU?

 

Tomasz Kulik: Nie podajemy takich informacji.

 

mmmaslov: Jakoś cały rynek amerykański widzi uzasadnienie dla takiej zmiany (kwartalna dywidenda), a Państwo nie widzą.

 

Tomasz Kulik: Na rynku brytyjskim kierowcy jeżdżą po drugiej stronie. Czy to znaczy, że my też powinniśmy zacząć… To co jest dobre i działa gdzie indziej, nie zawsze pasuje do lokalnego rynku.

 

Złomek: Operacyjne przepływy pieniężne generowane przez PZU wydają się relatywnie niskie w stosunku do osiąganego zysku netto. Z czego to wynika?

 

Tomasz Kulik: Wynika to z różnicy pomiędzy memoriałowym i kasowym momentem rozpoznawania przychodów i kosztów działalności operacyjnej.

 

hhr@gmail.com: W jaki sposób Grupa PZU zamierza zwiększyć aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem do poziomu aż 65 mld zł?

 

Tomasz Kulik: Nowe niszowe produkty inwestycyjne, pasywne strategie zarządzania, pracownicze programy kapitałowe, współpraca z bankami.

 

rekin: Jaki wpływ na działalność Grupy PZU mają regulacje Mifid 2?

 

Tomasz Kulik: Dość istotnie wpływa to na wszelkie procesy dystrybucyjne i usługowe z punktu widzenia wzmocnienia komunikacji i kształtowania świadomości ubezpieczeniowej pomiędzy klientem a zakładem.

 

Cień: Z jakim rodzajem nowych produktów inwestycyjnych wiążą Państwo największe nadzieje?

 

Tomasz Kulik: Nie chodzi o konkretne produkty a możliwie dobre dopasowanie inwestycyjnego apetytu na ryzyko naszych klientów, związanego z dużą zmiennością, do potrzeb oczekiwań i horyzontu inwestycyjnego klientów. Nie chodzi więc o konkretne produkty a strategie inwestycyjne.

 

 

NaShorty: Dużo mówi się w nowej strategii o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego itd. Skąd takie technologie w Grupie PZU? Czy będzie trzeba w tym kierunku poczynić jakieś duże inwestycje? Jeśli tak, to jakie?

 

Tomasz Kulik: Jest to droga z której ciężko jest zawrócić, a ci wszyscy którzy na czas nie wdrożą tych narzędzi zostaną w tyle lub wypadną z obiegu. Grupa PZU jest gotowa przeznaczyć na tego typu inwestycje nawet kilka procent przychodów rocznie. Co niemalże automatycznie przełoży się na obniżenie kosztów i uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

siablos67@gmail.com: Zaangażowanie finansowe w działalność społeczną ma wynieść powyżej 50 mln PLN rocznie. W jakiego rodzaju działalność społeczną zamierza angażować się PZU?

 

Tomasz Kulik: W każdą, która wspiera lokalne społeczności i jest zbieżna z misją i wartościami PZU.

 

grafik: Założono 15% udział w aktywach rynku PPK. Dlaczego akurat 15%? Jak to wyliczono? O ile zwiększyłyby się dochody Grupy PZU w przypadku wprowadzenia PPK i osiągnięcia takiego udziału w tym segmencie rynku?

 

Tomasz Kulik: Nie podajemy takiej informacji.

 

 

Tomasz Kulik: Niestety musimy już kończyć. Dziękuję za wszystkie pytania.

 

Moderator: Dziękujemy za udział w czacie i zapraszamy na czat po wynikach finansowych PZU za 2017 rok.