Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki z sWIG80 o najniższej kapitalizacji

Skomentuj artykuł
yurolaitsalbert - fotolia.com

Braster, Mostostal Zabrze oraz Eko Export to spółki o najniższej kapitalizacji spośród firm notowanych w indeksie sWIG80. Akcje wszystkich wymienionych spółek znajdują się w trendzie spadkowym od dłuższego czasu, a spora część przeceny przypadła na ostatni miesiąc. Do poniższej analizy wykorzystano ceny akcji z zakończenia sesji 27 kwietnia 2018 roku.

Braster

Na zakończenie piątkowej sesji, jedna akcja spółki kosztowała 3,88 zł, a łączna wartość rynkowa Brastera wyniosła 25,896 mln zł. Firma w przeciągu ostatniego miesiąca została przeceniona o ponad 30 procent. Jednym z powodów były słabe wyniki. W 2017 rok Braster poniósł jednostkową stratę netto w wysokości 24,89 mln zł. W stosunku do danych za 2016 rok, powiększyła się ona zatem o ponad 10 mln zł. Jak podaje spółka w raporcie, jest to efekt “wzrostu kosztów działalności operacyjnej, przede wszystkim amortyzacji usług obcych i wynagrodzeń przy jednoczesnym niskim poziomie przychodów ze sprzedaży”. Na początku kwietnia firma poinformowała również o otwarciu sklepu online na rynku holenderskim. Przełożyło się to na lekki wzrost notowań jej akcji. W kolejnych dniach przecena była jednak kontynuowana.

 

Braster - wykres kursu akcji
Braster - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Mostostal Zabrze

Wartość rynkowa akcji Mostostal Zabrze wynosi 28,334 mln zł, natomiast pojedyncza akcja na zakończenie piątkowej sesji została wyceniona na 0,19 zł. Na przestrzeni ostatniego miesiąca akcje spółki straciły prawie 70 procent wartości. Tąpnięcie nastąpiło 24 kwietnia, a zatem następnego dnia po publikacji wstępnych wyników finansowych za 2017 rok. Dane te zostały potwierdzone raportem za ubiegły rok, który pojawił się po sesji 27 kwietnia. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 79,8 mln zł, a przychody sięgnęły 650,4 mln zł. Rok wcześniej spółka odnotowała stratę na poziomie 22,8 mln zł przy przychodach równych 751,8 mln zł.

 

Mostostal Zabrze - wykres kursu akcji
Mostostal Zabrze - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Eko Export

Na zakończenie piątkowej sesji, kapitalizacja spółki wyniosła 54,797 mln zł, a pojedyncza akcja kosztowała 4,5 zł. Od początku kwietnia wartość Eko Exportu zmniejszyła się o ponad 20 procent. W niedziele spółka opublikowała jednostkowy raport roczny, jednocześnie informując o opóźnieniu związanym z publikacją sprawozdania skonsolidowanego. Wynik netto za 2017 rok wyniósł 82,4 tys. zł, a jej przychody sięgnęły 25,45 mln zł. Informacje te znacząco poprawiły wycenę Eko Exportu. W poniedziałek po południu jej akcje drożały o 12 procent, odrabiając wcześniejszą stratę.

 

Eko Export - wykres kursu akcji
Eko Export - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie