Chat with us, powered by LiveChat

Tym razem przyglądamy się „średniakom”. 7 ciekawych spółek z indeksu mWIG40

Skomentuj artykuł
© lucacolutta - Fotolia.com

Już blisko rok trwa męczący trend boczny na indeksie „średniaków”, czyli mWIG40. Jest to i tak zgoła lepsza sytuacja w porównaniu do najmniejszych spółek, jednak nie tego oczekiwaliśmy po „wielkiej hossie” w 2017 roku.

 

Trend boczny – trudno powiedzieć coś więcej, patrząc na wykres indeksu mWIG40. Można dodać, że indeks przebił 200-okresową średnią kroczącą na wykresie dziennym, ale co z tego, skoro później notowania wielokrotnie obroniły dolne ograniczenie konsolidacji, czyli okolice 4 675 – 4 700 punktów. Jakby nie patrzeć, przynajmniej na razie pozostajemy w trendzie bocznym.

 

mWIG40 – notowania indeksu (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Ciekawiej prezentuje się spojrzenie z większej skali czasowej na indeks. Można zauważyć, że odcinki wzrostowe są sobie niemal równe jeśli chodzi o zasięg wzrostów. Z kolei patrząc przez pryzmat czasu można zauważyć, że pierwszy impuls wzrostowy trwał nieco ponad dwa lata (2009-2010). Drugi impuls był prawie dwa razy dłuższy (2011-2015), z kolei ostatni był o połowę krótszy i trwał rok (2016). Kolejną zależność można dostrzec, porównując korekty pomiędzy impulsami wzrostowymi – są one coraz dłuższe w czasie, a jednocześnie mają coraz mniejszy zasięg (przy założeniu, że konsolidacja w 2017 roku to cała korekta i nie nastąpi wybicie dołem).

 

mWIG40 – notowania indeksu (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Zanim przejdziemy do wykresów konkretnych spółek warto jeszcze zwrócić uwagę na budowę indeksu mWIG40. Trzy największe spółki, pod względem udziału w indeksie, to ING Bank Śląski, CD Projekt i Bank Millennium – łącznie te spółki odpowiadają za 23% wartości indeksu, a więc za prawie jedną czwartą. Za ponad połowę indeksu, bo za 51,3%, odpowiada 11 największych spółek. Ze składem indeksu mWIG40 oraz udziałem poszczególnych spółek można zapoznać się na stronie internetowej GPW.

CD Projekt

Notowania CD Projektu dotarły do naprawdę ciekawego miejsca. Okolice 88 zł to poprzedni, lokalny szczyt, na poziomie którego przebiega obecnie 200-okresowa średnia krocząca. Patrząc zatem przez pryzmat struktury wzrostowej jest to poziom, od którego kurs akcji mógłby potencjalnie powrócić do trendu wzrostowego. Z kolei martwić może dynamika przeceny, obserwowana w ostatnich dwóch miesiącach, szczególnie biorąc pod uwagę, że kurs spada z poziomu historycznego maksimum. W efekcie spadek poniżej wsparcia 88 zł będzie silnym, podażowym sygnałem.

 

CD Projekt – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

KRUK

Na wykres akcji KRUKa warto spojrzeć z perspektywy tygodniowej. Wyraźnie widać, że notowania poruszają się wręcz w podręcznikowej strukturze coraz wyższych szczytów i dołków. Poprzedni szczyt w tej strukturze został wyznaczony na poziomie 250 zł i jest to bardzo silne wsparcie dla kursu akcji. Dodatkowo w tych okolicach przebiega obecnie linia trendu wzrostowego, wyznaczona z dołka z początku 2016 roku. Przebicie tego wsparcia otworzy drogę do wydłużenia korekty nawet do okolic 190 zł, czyli poprzedniego, lokalnego dołka w strukturze wzrostowej, gdzie przebiega również 200-okresowa tygodniowa średnia krocząca.

 

KRUK – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 18.12, godzina 18:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Więcej informacji

 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


Orbis

Kurs akcji Orbisu kontynuuje wieloletni trend wzrostowy. Na początku 2017 roku notowania pokonały szczyt z 2007 roku (na wykresie zdyskontowanym o wypłacone dywidendy) i od tego momentu pozostają powyżej poziomu 78 zł. Kurs utrzymuje się również powyżej linii trendu wzrostowego (średnio- i krótkoterminowej) oraz 200-okresowej średniej kroczącej. W ostatnich dniach notowania wybiły górą z 2-miesięcznej konsolidacji 85 zł – 90 zł.

 

Orbis – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

ING Bank Śląski

Od początku 2016 roku notowania ING Banku Śląskiego poruszają się zgodnie z linią trendu wzrostowego, choć sam trend wzrostowy na walorach banku trwa zdecydowanie dłużej. W październiku bieżącego roku linia trendu została mocno nadszarpnięta, jednak ostatecznie korekta zatrzymała się na poziomie poprzednich, lokalnych szczytów oraz 200-okresowej średniej kroczącej. Przed spółką do pokonania historyczne szczyty na poziomie 210 zł.

 

ING Bank Śląski – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Inter Cars

Na wykresie dziennym spółki Inter Cars dominują podażowe sygnały analizy technicznej: przebicie linii trendu wzrostowego, 200-okresowej średniej kroczącej oraz przejście w strukturę spadkową coraz niższych szczytów i dołków. Jednak na wykres spółki warto spojrzeć z szerszej perspektywy. Na wykresie tygodniowym widać, że 260 zł to wsparcie wynikające z poprzednich szczytów/dołków, a niewiele poniżej przebiega 200-okresowa tygodniowa średnia krocząca. Potwierdzeniem wzrostowego scenariusza będzie powrót notowań powyżej poziomu 300 zł.

 

Inter Cars – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Inter Cars – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Benefit Systems

Kurs akcji Benefit Systems wręcz od debiutu w 2011 roku porusza się w trendzie wzrostowym. Obecnie notowania testują poziomy historycznych szczytów i trudno jest doszukać się na wykresie negatywnych sygnałów. Wydaje się, że obecnie największą bolączką mogą być problemy z wyznaczeniem nowego szczytu, a notowania mają duży problem z wybiciem powyżej 1 150 zł. Kolejną oznaką słabości popytu może być przebicie 200-okresowej średniej kroczącej, a sygnałem zmiany trendu będzie spadek notowań poniżej 930 zł, czyli lokalnych dołków oraz linii trendu wzrostowego.

 

Benefit Systems – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Comarch

Na wykres notowań Comarchu również warto spojrzeć z szerszej perspektywy. Na początku roku wzrosty zatrzymały się niemal idealnie na oporze wynikającym ze szczytu z 2007 roku. Z kolei korekta, przynajmniej na razie, zatrzymała się w okolicach 160 zł, a więc w pobliżu lokanego dołka 152 zł, a także w strefie zniesień Fibonacciego 38,2% – 61,8%. Warto dodać, że w perspektywie dzienniej wyraźnie widać pokonanie oporu na poziomie 180 zł, na którym w ostatnich miesiącach notowania wielokrotnie zatrzymywały się.

 

Comarch – wykres kursu akcji (skala miesięczna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Comarch – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie