Chat with us, powered by LiveChat

Kurs Action nurkuje po publikacji nowych projekcji finansowych i propozycji układowych obligatariuszy

Skomentuj artykuł
© pathdoc – fotolia.com

Spółka opublikowała zaktualizowane projekcje finansowe na lata 2017-2022, a także przedstawiła projekt propozycji układowych obligatariuszy, którzy oczekują konwersji części ich długu na akcje po cenie znacznie odbiegającej od obecnego kursu giełdowego Action. W reakcji na te informacje notowania dystrybutora sprzętu IT mocno spadają.

 

Aktualizacja prognoz finansowych Action przygotowana została przy założeniu wdrożenia działań restrukturyzacyjnych zawartych w planie restrukturyzacyjnym oraz połączenia z działalnością Sferis i Gram.PL. Uwzględniono w niej ostatnio raportowane dane (III kwartał 2017 roku), wiedzę związaną z nowym modelem biznesowym, a także aktualne poziomy i źródła finansowania.

 

Projekcje Action zakładają, że spółka osiągnie w 2017 roku 22,3 mln zł straty na poziomie EBITDA i 34,5 mln zł straty brutto. Zgodnie z oczekiwaniami wyniki będą jednak stopniowo się poprawiać – w 2018 roku mają być już one na plusie, a w 2022 roku wynik EBITDA i brutto mają wynieść odpowiednio 22,4 mln zł i 12,9 mln zł. Po trzech kwartałach 2017 roku spółka raportowała na poziomie jednostkowym 26,6 mln zł straty EBITDA i 36 mln zł straty brutto.

 

Action – projekcja wyników finansowych
Źródło: Action SA.

 

W opublikowanym dokumencie Zarząd Action odniósł się także do projektu propozycji układowych przekazanych przez obligatariuszy spółki. Ta grupa wierzycieli, poza spłatą 80% należności głównej w 20 równych ratach kwartalnych, oczekuje między innymi konwersji części (nie więcej niż 10%) ich długu na akcje przy cenie emisyjnej nie wyższej niż 0,51 zł. Konwersja ponadto miałaby dotyczyć czwartej grupy, do której należą pozostali wierzyciele (niebędący obligatariuszami, drobnymi wierzycielami oraz wierzycielami publicznoprawnymi). Łączna wartość wierzytelności tych dwóch grup wynosi 335 mln zł przy wartości wszystkich wierzytelności układowych równych według aktualnego spisu 347,9 mln zł. Jak oszacowano, emisja akcji zapewniłaby im udział w kapitale zakładowym Action na poziomie 80% – wyemitowanych musiałoby zostać około 66 mln nowych walorów przy obecnych 17 mln akcji.

 

Zdaniem Zarządu Action propozycja przedstawiona przez obligatariuszy, w tym dotycząca podziału wierzytelności na więcej niż 2 grupy, powoduje niejednakowe traktowanie wierzycieli i nie jest obiektywnie uzasadniona. Niesie ona bowiem za sobą wydzielenie wierzytelności publicznoprawnych do grupy o najmniej korzystnym poziomie i harmonogramie spłat (wątpliwości spółki co do obiektywności wydzielenia tej grupy i ewentualnego ryzyka w zakresie spełnienia testu prywatnego wierzyciela), a także tworzy najkorzystniejsze warunki dla jednej grupy wierzycieli – obligatariuszy. Ponadto Zarząd Action zwrócił uwagę, że przewidywana konwersja długu na akcje po cenie odbiegającej znacznie od obecnej ceny rynkowej rodzi ryzyko pokrzywdzenia części wierzycieli oraz akcjonariuszy, a także na brak zachęty do udzielenia nowego finansowania firmie Action w ramach układu.

 

W reakcji na opublikowane przez Action komunikaty kurs akcji tej spółki mocno spada. We wtorek notowania obniżyły się z poziomu około 5 zł do 4 zł, tj. o 20%. W środę przez moment kurs zanurkował nawet do 2,92 zł, co było poziomem najniższym od 2009 roku (uwzględniając wpływy z otrzymanych dywidend) i oznaczało spadek w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia o 27%. Około godziny 11:30 inwestorzy byli natomiast skłonni płacić za jeden walor Action 3,35 zł.

 

Action – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Celem spółki i jej doradców jest przedstawienie zaktualizowanych propozycji układowych 8 grudnia 2017 roku. Warto przy tym dodatkowo zauważyć, że w związku z toczącym się nadal postępowaniem sanacyjnym i brakiem ostatecznego rozpatrzenia sprzeciwów do spisu wierzytelności, w tym sprzeciwu Urzędu Skarbowego na kwotę 29,1 mln zł, istnieje ryzyko uwzględnienia konieczności spłaty dodatkowych zobowiązań publicznoprawnych. Rozprawy w tym przedmiocie wyznaczone zostały na 7 grudnia 2017 roku.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie