×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Coraz słabsze wyniki Amiki. Kurs akcji dotarł do ważnego wsparcia. Co dalej?

© brizmaker - Fotolia.com

W ciągu nieco ponad roku kurs akcji Amiki spadł z historycznych maksimów (okolice 210 zł) o około 30%. Z punktu widzenia analizy technicznej notowania dotarły do ważnej strefy wsparcia 140 zł – 150 zł. Czy można liczyć na powrót do trendu wzrostowego?

 

Przyjrzeliśmy się wynikom Amiki za ostatnie kwartały. O ile w I półroczu 2017 roku spółka pokazała poprawę, to po bliższym spojrzeniu na wyniki kwartalne można dostrzec sporo rys.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I połowa 2017 roku

I połowa 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

1 198 657

1 154 997

3,8%

Wynik brutto ze sprzedaży

363 032

365 903

-0,8%

Wynik operacyjny

76 626

70 308

9,0%

Wynik brutto

63 567

60 832

4,5%

Wynik netto

96 818

50 004

93,6%

Źródło: Amica S.A.

 

W I półroczu 2017 roku Amica zwiększyła przychody o 3,8% rdr, podczas gdy zysk brutto na sprzedaży spadł o 0,8% rdr. Spowodowało to spadek pierwszej marży z poziomu 31,7% do 30,3%. Na pierwszy rzut oka widać, że spadek marży spółka nadrobiła w działalności operacyjnej – zysk operacyjny zwiększył się o 9% rdr. Jednak już proste rozłożenie zysku operacyjnego na czynniki pierwsze pokazuje, że II kw. 2017 roku był dla spółki jednym z najsłabszych od co najmniej dwóch lat.

 

Amica
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Amica S.A.

 

Na powyższym wykresie przedstawiono zysk operacyjny Amiki w porównaniu do skorygowanego zysku operacyjnego, rozumianego jako zysk operacyjny z wyłączeniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Bazując na samym ostatnim kwartale, w II kw. 2016 roku Amica pokazała 30,1 mln zł zysku operacyjnego. Bilans pozostałej działalności operacyjnej był ujemny i obniżył zysk o 7,7 mln zł, dlatego skorygowany zysk operacyjny był większy i wyniósł 37,8 mln zł. Z kolei w II kw. 2017 roku zysk operacyjny wyniósł 38 mln zł, jednak został on podwyższony o dodatkowe przychody z pozostałej działalności operacyjnej, przez co skorygowany zysk operacyjny był mniejszy i wyniósł 26,5 mln zł. W efekcie, spółka pokazała wzrost zysku operacyjnego o 26,4% rok do roku, jednak biorąc pod uwagę skorygowany zysk operacyjny dynamika była ujemna na poziomie blisko 30% rdr. Problemy z poprawą zysków widoczne są od IV kw. 2016 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zysk operacyjny

38 040

30 096

Pozostałe przychody operacyjne

13 307

4 169

Pozostałe koszty operacyjne

1 803

11 840

Bilans pozostałej dział. operacyjnej

11 504

-7 671

Skorygowany zysk operacyjny

26 536

37 767

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Amica S.A.

 

Dodatkowe przychody operacyjne w II kw. 2017 roku wynikały głównie z zysku z okazyjnego nabycia. Spółka nabyła łącznie 60,7% udziałów w Sideme (dystrybutor sprzętu AGD z 45-letnią tradycją na rynku francuskim) za kwotę 3,8 mln euro. Z kolei dodatkowe koszty w II kw. 2016 roku wygenerowały głównie straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i zaliczki na niewykonane dostawy.

 

Spadek skorygowanego zysku operacyjnego pociągnął za sobą istotny spadek generowanej marży. Ta wyniosła w II kw. 2017 roku 4,2% wobec 6,5% przed rokiem. Z kolei blisko podwojenie zysku netto wynikało z wykazania odroczonego podatku w wysokości blisko 46 mln zł z tytułu inwestycji w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 

Część opisowa raportów okresowych Amiki pozostawia wiele do życzenia. Spółka koncentruje się głównie na strukturze przychodów. W I półroczu 2017 roku największe przychody zostały odnotowane na Zachodzie – 39,9%, w Polsce – 26,8%, i na Wschodzie – 17,1%. Motorem napędowym do poprawy wyników może być rozwój we Francji (przejęcie Sideme) oraz kontynuacja poprawy w Rosji i na Ukrainie (sprzedaż na Wschodzie zwiększyła się w I półroczu 2017 roku o 23,7%), choć ten kierunek obarczony jest większym ryzykiem. Z kolei problemy spółka odnotowała w Polsce (sprzedaż spadła o 4,2% rdr) oraz w Niemczech.

 

Już po publikacji śródrocznego raportu okresowego rekomendację dla Amiki zrewidowali analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities. Wystawili oni rekomendację „kupuj” z ceną docelową 222 zł, oczekując poprawy wyników w II półroczu 2017 roku.

 

Z punktu widzenia analizy technicznej istotnym wsparciem jest strefa 140 zł – 150 zł. Na poziomie 150 zł przebiega tygodniowa 200-okresowa średnia krocząca. Z kolei na poziomie 140 zł znajdują się zniesienia Fibonacciego 38,2% i 61,8%, a także dołek z połowy 2015 roku.

 

Amica – wykres kursu akcji, skala tygodniowa
Amica - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Amica S.A.