Chat with us, powered by LiveChat

Komercjalizacja SEL24 pompuje wyniki Selvity w I półroczu 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

W I półroczu 2017 roku Selvita pokazała znaczną poprawę wyników finansowych, zamieniając straty sprzed roku na zyski. Pomogła komercjalizacja projektu SEL24 – nowej terapii w obszarze ostrej białaczki szpikowej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I półrocze 2017 roku

I półrocze 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

31 311

22 664

Przychody z tytułu dotacji

7 819

5 662

Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D

20 285

-

Wynik operacyjny

10 532

-4 255

Wynik brutto

8 575

-3 634

Wynik netto

8 014

-3 466

Źródło: Selvita S.A.

 

Dodatnie wyniki finansowe Selvity w I półroczu bieżącego roku to efekt kontynuowania rentownej działalności w obszarze usług oraz innowacji (między innymi SEL24). Łączne przychody operacyjne spółki wyniosły 59,7 mln zł, co jest wynikiem o 109% lepszym niż przed rokiem. W bieżącym półroczu Selvita wyszczególniła nową pozycję przychodów: przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D, które ujmują przychody z tytułu uprfont payments za sprzedany program SEL24. Na transakcji komercjalizacji SEL24 spółka wykazała w I półroczu 12,96 mln zł zysku.

 

W dniu 28 marca 2017 roku Selvita podpisała ze spółką Berlin – Chemie AG należącą do włoskiej Grupy Menarini umowę na komercjalizację tego projektu. Poza płatnością wstępną spółka otrzyma płatności z tytułu kamieni milowych w przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji potencjalnego leku, tantiemy z przyszłej sprzedaży potencjalnego leku oraz refundację przyszłych kosztów badań klinicznych. Łączna wartość umowy wynosi 89,15 mln euro (379,14 mln zł) i jest to maksymalna możliwa kwota do uzyskania przez Selvitę.

 

Zysk operacyjny Selvity w I półroczu 2017 roku wyniósł 10,5 mln zł wobec straty 4,3 mln zł przed rokiem. Spółka zamknęła półrocze z zyskiem netto na poziomie 8 mln zł wobec straty 3,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przepływy operacyjne sięgnęły 15,8 mln zł wobec 1,1 mln zł rok temu. Na koniec czerwca spółka posiadała 39,5 mln zł środków pieniężnych, o blisko 14 mln zł więcej niż przed rokiem.

 

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2017 (backlog) na koniec sierpnia 2017 roku wyniósł 95 mln zł i był wyższy o 70% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka dodała, że wpływ środków z emisji w 2014 roku oraz gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej w poprzednich okresach pozwalają na zrealizowanie obecnie przeprowadzanych inwestycji, w szczególności realizację projektów innowacyjnych w fazie odkrycia i przedklinicznej oraz w infrastrukturę laboratoryjną.

 

Po publikacji wyników finansowych kurs akcji Selvity zwyżkował o około 6,5% do godziny 12:30 (15.09.17). Najbliższe wsparcie dla notowań można wyznaczyć w okolicach 43 zł. 

 

Selvita – wykres kursu akcji
Selvita - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Źródło: Selvita S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie