Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Wyniki Lotosu za II kw. dobrze przyjęte przez rynek

© Sandor Jackal – fotolia.pl

Grupa Lotos opublikowała raport zawierający dane finansowe z II kwartału 2017 roku. Zbiór najważniejszych wyników zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 5 454,9 4 969,0 9,8%
EBIT 172,9 550,6 -68,6%
EBITDA 383,6 810,3 -52,7%
Oczyszczony EBIT LIFO 137,3 -12,0 -
Oczyszczona EBITDA LIFO 690,0 542,7 27,1%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 157,5 225,8 -30,3%

Źródło: Lotos S.A.

 

Grupa Kapitałowa Lotos wykazała w II kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 5 454,9 mln złotych, co jest wynikiem o 9,8% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a jego zdecydowaną większość wypracował najważniejszy w spółce segment produkcji i handlu. Lotos podaje, że od kwietnia do czerwca rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 2 217,0 tys. ton, przy pełnym wykorzystaniu zdolności przerobowych, poza okresem planowanego postoju remontowego, który zakończył się 14 kwietnia. Koszty bezpośrednie związane z tym postojem wyniosły 176 mln zł. Dodatkowo zanotowano wzrost poziomu modelowej marży rafineryjnej o 10% w ujęciu rok do roku, co pozytywnie wpłynęło na wypracowanie w II kwartale 2017 roku oczyszczonego zysku EBITDA w tym segmencie – 473,5 mln zł (+32,5% rdr). Marża została wsparta premią lądową w sprzedaży paliw na krajowym rynku, w efekcie ograniczenia tzw. „szarej strefy” w handlu paliwami. Spółka podkreśla również fakt wzrostu konsumpcji paliw płynnych w Polsce w II kwartale o 18,8% w ujęciu rok do roku. Lotos wykorzystał rynkową szansę w postaci ożywionego popytu zwiększając wolumen sprzedaży benzyn w kraju o 26% rdr.

 

Segmentowi wydobywczemu sprzyjało otoczenie rynkowe: ceny ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosły odpowiednio o 8,8% i 7,7% w ujęciu rok do roku. Z kolei negatywny wpływ na oczyszczony wynik EBITDA miało obniżenie się o 3,9% rdr wolumenu sprzedaży na skutek niższego wydobycia węglowodorów w Lotos Norge. Ostatecznie oczyszczony zysk EBITDA tego segmentu ukształtował się na poziomie 212,8 mln złotych, czyli zanotował wzrost o blisko 10% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Pomimo poprawy oczyszczonych wyników LIFO, zysk operacyjny wyniósł zaledwie 172,9 mln zł wobec 550,6 mln zł z II kwartału ubiegłego roku, co oznacza spadek o blisko 69%. Dodać należy, że są to wartości nieporównywalne ze względu na zaburzenia wynikające ze zdarzeń jednorazowych (między innymi odpis na 69,6 mln zł w II kw. 2017 roku i rozwiązanie odpisu na 327,4 mln zł w II kw. 2016 roku). Wynik operacyjny został częściowo skompensowany przez dodatnie saldo na działalności finansowej, które ukształtowało się na poziomie 95 mln zł wobec salda ujemnego z końca II kwartału ubiegłego roku równemu 154 mln zł. Wpływ na to miały między innymi pozytywne efekty wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających (+106,4 mln zł). Dzięki tym zdarzeniom jednorazowym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł nieco wolniej niż zysk operacyjny, by ostatecznie w prezentowanym kwartale osiągnąć kwotę 157,5 mln zł, tym samym zaliczając spadek o 30,3% rdr.

 

Optymistyczną informacją jest wysoki poziom zaawansowania kluczowego projektu inwestycyjnego Grupy Lotos, tj. projektu EFRA. Jak podano w raporcie na 30 czerwca 2017 roku całkowity postęp wyniósł 76,8%, a zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na I połowę 2018 roku.

 

Pierwsza sesja giełdowa po opublikowaniu wyników finansowych Grupy Lotos rozpoczęła się wzrostem notowań. Na godzinę 12:00 inwestorzy są skłonni płacić za jeden walor spółki 51,03 zł, co oznacza wzrost ceny o blisko 3% w porównaniu z wczorajszym zamknięciem. Od marca tego roku kurs akcji spółki porusza się w trendzie bocznym, a nie najgorsze wyniki finansowe na chwilę odsunęły wizję wybicia dołem z kanału.

 

Lotos – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Lotos S.A.