Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek z NewConnect, które mocno zwiększyły zysk netto w II kw.

Skomentuj artykuł
© Eisenhans- Fotolia.com

Poniżej prezentujemy zestawienie pięciu spółek notowanych na rynku NewConnect, które w II kw. 2017 roku zwielokrotniły osiągnięty zysk netto.

Eurosnack

Eurosnack działa na rynku spożywczym od 1996 roku. Podstawową działalnością spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów z kategorii słonych przekąsek i ciastek. Spółka chwali się również posiadaniem w ofercie produktów bezglutenowych – chrupki kukurydziane.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

6 779

3 712

82,6%

Wynik operacyjny

447

-6

-

Wynik brutto

382

-13

-

Wynik netto

382

-13

-

Źródło: Eurosnack S.A.

 

Eurosnack osiągnął w II kw. 2017 roku 6,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co było wynikiem o 82,6% lepszym niż rok temu. Spółka dodała, że pozytywnie na dynamikę przychodów wpłynął stabilny wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej. Poniesione przed rokiem straty zostały zamienione na zyski, co przedstawia tabela powyżej. Było to efektem konsekwentnego realizowania założeń związanych z rozwojem istniejących kanałów sprzedaży.  W raporcie za 2016 rok spółka podała, że główne działania inwestycyjne w 2017 roku skupią się wokół modernizacji linii do produkcji chrupek kukurydzianych i pałeczek kukurydzianych. Nadrzędnym celem jest utrzymanie dynamiki sprzedaży.

 

Eurosnack – wykres kursu akcji
Eurosnack - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Apanet

Apanet zajmuje się dostarczaniem rozwiązań z zakresu inteligentnego zarządzania oświetleniem ulic oraz świadczenie usług w zakresie przygotowywania i instalacji systemów tego typu.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

2 014

207

872,9%

Wynik operacyjny

841

-55

-

Wynik brutto

841

-53

-

Wynik netto

702

-53

-

Źródło: Apanet S.A.

 

W II kw. 2017 roku Apanet wypracował 2 mln zł przychodów. Zysk netto wyniósł 702 tys. zł wobec straty 53 tys. zł przed rokiem. Poprawa wyników w II kw. 2017 roku wynikała z rozliczenia projektu na odcinku autostrady A1. Pierwotnie zakładano zakończenie w I kw. 2017 roku, jednak ze względu na warunki atmosferyczne termin ten przełożono za porozumieniem stron. Było to drugie przedsięwzięcie realizowane dla GDDKiA w Katowicach, co ma dla spółki duże znaczenie wizerunkowe.

 

Apanet – wykres kursu akcji
Apanet - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Telestrada

Telestrada jest operatorem telekomunikacyjnym, działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach: standardowych i inteligentnych usług telekomunikacyjnych.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

15 003

15 672

-4,3%

Wynik operacyjny

3 021

2 376

27,1%

Wynik brutto

3 014

-249

-

Wynik netto

2 976

-406

-

Źródło: Telestrada S.A.

 

W II kw. 2017 roku przychody Telestrady zmniejszyły się o 4,3% rok do roku, do poziomu 15 mln zł. Jednak na poziomie zysków spółka poprawiła wyniki – zysk operacyjny wzrósł o 27,1% rdr i wyniósł 3 mln zł. Poprawa wynikała głównie ze spadku kosztów sprzedaży o ponad 1,2 mln zł (30% rdr). Na dalszych poziomach rachunku zysków i strat w II kw. 2016 roku wyniki zostały pomniejszone o stratę na działalności finansowej (ponad 2,5 mln zł kosztów z tytułu rozchodu aktywów finansowych), co doprowadziło do wykazania straty netto na poziomie 406 tys. zł. Natomiast w tym roku II kw. spółka zamknęła z zyskiem na poziomie blisko 3 mln zł.

 

Telestrada konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką. Spółka odnotowała wzrost kart SIM w segmencie usług komórkowych o 21% w relacji do I kw. 2017 roku. Na koniec czerwca aktywnie działało blisko 71 tys. abonenckich kart SIM.

 

Z ciekawostek warto zwrócić uwagę na skład akcjonariatu, w którym widnieje TFI Quercus z udziałem 7,24% w kapitale zakładowym (5,91% w liczbie głosów na WZ).

 

Telestrada – wykres kursu akcji
Telestrada - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

KBJ

KBJ oferuje usługi w pełnym zakresie produktowym SAP – od klasycznych kończąc na budowie dedykowanych rozwiązań. O wynikach spółki pisaliśmy już w Newsroomie, dlatego w tym miejscu tylko szybko przypomnijmy, jak wypadły wyniki w II kw. bieżącego roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

6 607

3 411

93,7%

Wynik operacyjny

1 519

199

663,3%

Wynik brutto

1 504

186

708,6%

Wynik netto

1 537

186

726,3%

Źródło: KBJ S.A.

 

Spółka pokazała wysokie dynamiki wzrostu zysków, choć nie obyło się bez zdarzeń jednorazowych. Głównie mowa tu o dodatkowych około 200 tys. zł wynikających z korzystnego objęcia 60% udziałów w Albit Software. Kolejne 32,7 tys. zł wynikało z zysku tej spółki, który pierwszy raz był wykazywany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

 

KBJ – wykres kursu akcji
KBJ - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Bit Evil

W zestawieniu znalazł się również tegoroczny debiutant, o którym było głośno, a to głównie za sprawą właściciela – jedynym ujawnionym akcjonariuszem jest córka byłego Prezesa NBP Marka Belki, Maria Belka. Czym zajmuje się spółka? Na dobrą sprawę trudno powiedzieć. Po więcej odsyłamy do felietonu Duże piwo dla tego, kto wytłumaczy czym zajmuje się spółka Bit Evil.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

292

51

472,5%

Wynik operacyjny

140

14

900,0%

Wynik brutto

140

14

900,0%

Wynik netto

134

14

857,1%

Źródło: Bit Evil S.A.

 

Spółka odnotowała w II kw. 2017 roku istotną poprawę wyników finansowych, jednak w raporcie nie wytłumaczono co miało na to wpływ. Należy zatem uznać, że jest to efekt naturalnego rozwoju spółki, a przypomnijmy, że Bit Evil rozpoczęło działalność w II połowie 2015 roku. Spółka podsumowała jedynie, że w II kw. realizowana była strategia zwiększania rozpoznawalności marki Brand Sabath, a działania operacyjne były skupione na debiucie na rynku NewConnect. 

 

Bit Evil – wykres kursu akcji
Bit Evil - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie